Vit-brun långhårig katt

Njurproblem hos katt

Njursvikt är en relativt vanlig sjukdom hos äldre katter, det finns uppgifter som pekar på att ca 30% av alla katter över 12 år är drabbade. Katten kan drabbas av akut njursvikt eller kronisk njursvikt. Katter med kronisk njursvikt kan må bra i flera om de får rätt behandling.


Njurens funktion

Njurarna är livsviktiga organ som har ett flertal funktioner. De reglerar bland annat blodtrycket och de producerar livsnödvändiga hormoner. Men deras främsta funktion är att rena blodet och filtrera bort slaggprodukter.

Njurarna består av hundratusentals nefroner, som är en typ av reningsfilter. När blodet passerar dessa tas näringsämnen upp i blodet samtidigt som skadliga ämnen filtreras bort .


Grå katt sitter och tittar

Akut eller kronisk njursvikt

Nefronerna påverkas av kattens ålder, ärftliga faktorer, infektioner i njurarna eller av att katten har fått i sig giftiga ämnen som till exempel glykol. Nefronerna dör och ersätts av en ärrvävnad samtidigt som reningsfunktionen kraftigt försämras.

Urinämnena som kissas ut i normala fall, samlas i blodet istället då reningen inte fungerar som den ska. Katten drabbas då av urinförgiftning, uremi. Dessutom kan flera av de viktiga ämnena bara rinna rakt igenom njurarna, katten kan då inte tillgodogöra sig de proteiner som den behöver.


Akut njursvikt

Precis som namnet antyder slutar njurarna plötsligt att fungera. Ofta beror det på en infektion eller att katten fått i sig något giftigt ämne. Vid akut njursvikt krävs omedelbar behandling på ett djursjukhus.Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt kommer ofta krypande under flera år. Du som kattägare märker ofta ingenting förrän katten har fått riktigt dåliga njurar.

Till en början tar njurarnas friskare delar över de skadade delarnas uppgifter och katten mår fortsatt bra. Tillslut har ett så stort antal områden slutat att fungera så att de friska delarna inte längre klarar av att hantera den mängd slaggprodukter som passerar.

För att upptäcka tidiga njurproblem krävs att du låter katten genomgå regelbundna hälsoundersökningar då den börjar komma upp i 7-8 års åldern.

Det går inte att bota en kronisk njursvikt, däremot kan man med rätt behandling hjälpa katten till ett bra liv i flera år till.


Symptom på njursvikt

  • Aptiten minskar och katten kan bli mer kräsen på vilken mat den vill ha.
  • Med minskad aptit blir katten också magrare. Det är dock inte alltid så lätt att upptäcka eftersom minskningen sker successivt under en lång tid.
  • Katten dricker mer vatten. Eftersom urinen hos en njursjuk katt rinner rakt igenom njurarna tappar katten mer vätska och behöver därför fylla på mer än tidigare.
  • Urinen blir utspädd och ökar i mängd. Det är inte alltid så lätt att som kattägare upptäcka att urinen är utspädd, däremot kanske du kan se att katten kissar oftare än tidigare.
  • Även trötthet och illamående kan vara tecken på njursvikt eftersom fler av de skadliga slaggprodukterna stannar kvar i blodet.
Svart-vit katt Tessan ligger på en matta

Behandling av njurproblem

Misstänker veterinären problem med njurarna kommer hen att ta blodprov på katten. Detta görs för att mäta koncentrationen av skadliga urinämnen. Ibland tas även urinprov som kan visa på om katten har någon infektion och ifall det finns proteiner i urinen. Även ultraljud av njurarna brukar behövas för att se hur stor del av njuren som är skadad.

Är katten uttorkad kan veterinären behöva sätta in dropp för att återställa vätskenivån i kroppen. Mår katten dåligt av urinförgiftningen kan mediciner som dämpar magsyran behövas.

Ofta får en katt med njursvikt ett högt blodtryck och det kan behöva justeras med hjälp av mediciner.

För att behandla själva njursvikten kommer katten att behöva äta specialkost i resten av sitt liv.  Det finns flera typer av dietfoder på marknaden som är anpassade för katter med njursjukdomar. Viktigt är att bland annat salt- och fosforhalterna är låga då njuren inte längre kan filtrera ut dessa. Maten innehåller också olika proteiner i lämpliga proportioner.Tips vid utfodring

Vänj katten successivt med den nya maten. Byt ut lite av den gamla maten och ersätt med den nya gradvis i små mängder. Ofta tar övergången från den vanliga maten till den nya, cirka 2-4 veckor.

Ge inte upp om katten inte vill äta, försök att uppmuntra katten på olika sätt att få i sig lite av maten. Har katten varit illamående då njursjukdomen upptäcktes kan hen vara extra misstänksam mot all mat.

Värm våtfodret lite i mikrovågsugnen, ljummen mat smakar och luktar oftast mer än kylskåpskall. Du kan också hälla på lite ljummet vatten på maten så får katten automatiskt i sig mer vätska också.

Ge katten flera små måltider per dag istället för en eller två större.

Uppmuntra katten att dricka mer vatten till exempel genom att använda en vattenfontän.

Vattenfontän till katt

Rulla till toppen