Katt som har fångat en fågel

Salmonellainfektion hos katt

Under perioden mellan sen vinter och vår, ofta i mars månad smittas många utekatter av salmonella. Statens veterinäranstalt (SVA) har konstaterat ett samband mellan fallen hos småfåglar, katter och människor.  

Även om din katt inte visar direkta symptom bör du hålla en extra god hygien vid matlagning och byte av kattlåda.

Salmonella- en smitta som överförs till människa

Katt går i snön

Infektioner med salmonellabakterier är en av de vanligaste smittorna som överförs mellan djur och människa, det är en så kallad zoonos. Det finns över 2000 olika typer av salmonella men hos oss i Sverige är ett 20-tal relativt vanliga.

En salmonellasmittad person sjuknar oftast in med smärtor i buken, feber, diarréer och även ibland kräkningar.

Salmonellainfektioner är en anmälningspliktig sjukdom där myndigheterna måste försöka spåra smittkällan.

Försvagade småfåglar

Under vintern samlas många småfåglar vid fågelborden och de individer som är försvagade är ofta ett lätt byte för en utekatt. Även fåglar som är smittade och sedan självdör är ett intressant byte för en katt. Fåglarnas avföring är också en smittorisk för både människor och djur.

Symptom hos smittad katt

Katt ligger i kattställlning

Många smittade katter får endast milda symptom och det är därför lätt för kattägaren att missa att katten är bärare av salmonella. Typiska symtom vid en kraftigare salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Diarrén kan vara blodig, och den drabbade katten kan snabbt bli mycket uttorkad. Riktigt sjuka katter kan dö till följd av sin infektion.

Behandling av salmonella

Är katten mycket påverkad kan den behöva veterinärvård under en period annars tillfrisknar den av sig själv. Symptom med feber, aptitlöshet och diarré kan bero på en mängd olika sjukdomar så katten behöver undersökas av en veterinär. Vid misstanke om salmonellasmitta kommer ett avföringsprov att tas.

En salmonellasmittad katt bör inte få antibiotika om den inte samtidigt har drabbats av någon annan sjukdom. Antibiotikan har ingen direkt verkan vid denna typ av smitta, det är istället kattens eget immunförsvar som gör jobbet.

Reflexhalsband till katten

Att tänka på

Har katten drabbats av salmonellainfektion bör du tänka på följande:

  • Tvätta händerna noga efter att du har rengjort kattlådan, torkat upp spyor eller vid hantering av den sjuka katten
  • Se till att katten inte är på diskbänken, matbordet eller andra ställen där du hanterar mat.
  • Diska kattens matskål med en speciell diskborste, använd inte samma borste som du använder till din egen disk.
  • Försök att hålla katten inomhus en period efter konstaterad smitta. En redan infekterad katt kan bli ordentligt sjuk om den utsätts för ytterligare smitta. Du har dessutom lättare att ha kontroll över kattens hälsa om den endast vistas inomhus.
  • Små barn, äldre eller infektionskänsliga personer bör undvika katten så länge som smittan förmodas finnas kvar.
  • En smittad katt bör inte sova i barnens sängar eftersom barn inte praktiskt kan hantera hygienråd på samma sätt som en vuxen person.
Katt i sin kattlåda

Källor: Statens veterinäranstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten

Rulla till toppen