Hund med skadad tass

När hunden skadar klon

De flesta hundar är rädda om sina tassar och klor, de är inte alltid så förtjusta i att vi är där och klipper. Dessutom är vi hundägare också lite nervösa över att råka klippa i pulpan, så därför blir kloklippningen gärna ”lite bortglömd”.

Ett av problemen som uppstår då klon blir för lång, är att hunden lättare fastnar och bryter av den istället. Hunden kan dessutom få en felställning på sina tår med värk som följd.

Klons uppbyggnad

1) Klofals   2) Kloben   3) Pulpa   4) Klokapsel

Hundens klor är uppbyggda av klobenet (2) som är en del av hundens skelett. Utanför den finns en blodrik vävnad som också är full av nervändar, det är pulpan (3) och ytterst är det ett hårt hölje, klokapseln (4) som motsvarar vår nagel. Längst in där klokapseln sitter fast i tån, finns ett veck som kallas för klofals (1).

Klobrott

När klorna är lite för långa är det lätt hänt att hunden fastnar i underlaget. Skulle hunden dessutom vara i rörelse när klon fastnar bryts den av. Beroende på skadan så kommer det att göra mer eller mindre ont.

Blir det en spricka eller skada längst fram på klon är det inte säkert att det blöder och hunden har kanske heller inte ont. Däremot kan hunden vara där och slicka eftersom den upplever att något inte är som det ska. Vid den typen av skada räcker det oftast med att bara klippa bort den skadade delen eller fila till den.

Går sprickan längre upp på klon eller om den bryts av kommer hunden att ha ordentligt ont och vill då ofta inte ens stödja på tassen. Dessutom är det sällan så lätt att ens få undersöka hunden i det läget, de vill sällan att man är där och petar.

Vad bör du göra vid en kloskada?

Är skadan liten och hunden inte är speciellt påverkad av den, klipp bort den skadade delen av klon eller fila till den.

Är det däremot en större skada kan du lägga ett tassbandage för att få stopp på en blödning men framförallt så att hunden inte slickar på tassen. Om hunden tillåter, kan du göra rent tassen med vatten först. Därefter bör du kontakta veterinären för vidare behandling.

Hos veterinären

Hundtass tar klon är borttagen och endast pulpan syns
Pulpan på en hund som fått klokapseln borttagen

Veterinären kommer att ge hunden smärtstillande och lugnande medel för att kunna jobba med tassen.

Beroende på hur stor skadan är kommer veterinären troligen att ta bort hela klon, rengöra och sedan sätta bandage på tassen. Risken är stor att det blir en inflammation i klofalsen och upp i klobenet om delar av klon sitter kvar.

Eftervård hemma

Mops med tassbandage

Hunden kommer att behöva ha ett tunt bandage i några dagar för att skydda pulpan. Det är viktigt att bandaget inte blir blött och ju torrare och luftigare såret är ju snabbare läker det. När hunden går ut bör du sätta på en plastpåse eller hundsko för att förhindra att smuts och väta kommer in i bandaget.

Det är jätteviktigt att hunden inte kommer åt att slicka på tassen annars är risken överhängande att såret blir infekterat. Av den anledningen brukar det vara nödvändigt att ha en krage på hunden.

Tvätta rent såret med ljummet vatten eller koksaltlösning varje gång du byter bandage. Efter ca en vecka har ett tunt skinn bildats utanpå pulpan och efter några veckor har skinnet blivit till en förhårdnad. Då kan hunden åter röra sig utan att behöva ett bandage på tassen.

Klokapseln växer ca 1,9 mm per vecka, så det tar 6-9 månader innan en helt ny klokapsel har vuxit ut.

Den nya klon kan bli missformad och i de fall då klobenet är allvarligt skadat, är det inte ens säkert att det växer ut någon ny klo.

Skulle pulpan bli svullen och kladdig eller om hunden får mer ont så kan det ha blivit en infektion och det kräver i de flesta fall en antibiotikakur. Kontakta då veterinären igen.

Hundleksaker som tål att tuggas på

Förebygga kloskador

Förebygg olika kloskador genom att se till att hålla klorna är tillräckligt korta. I regel ska klorna vara så pass korta att de inte tar i golvet då hunden står plant.

Glöm heller inte att klippa sporren om hunden har någon sådan! De slits nämligen inte alls lika mycket som de andra klorna och är därför ofta i farozonen för skador. Mer information hittar du på Kloklippning, tandborstning och allmän hälsovård.

Om fler klor lossnar på kort tid

Lossnar plötsligt flera klor under en kortare tidsperiod bör du kontakta veterinären! Hunden kan då ha blivit drabbad av sjukdomen symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO). I vardagslag kallar man den ofta för klokapselavlossning eller klolossning. Läs mer på SLO – när hundens klor lossnar

Källor: Hundsport 9/2015 | Anicura.se | Molnlyckedjurklinik.se 

Rulla till toppen