Fallande katt

Hur kan katten alltid landa på tassarna?

Enligt ordspråket har en katt nio liv och även om inte det stämmer så har de en enastående förmåga att landa på tassarna när de faller. Men hur bär de sig åt? Varför händer det att katter skadar sig då de faller, trots att de landar på tassarna?

Genetiskt inbyggt att landa på tassarna

Med hjälp av bland annat höghastighetskamera har forskarna lyckats studera vad som händer då en katt faller.

Redan från 3-4 veckors ålder fungerar reflexen att vända på sig och från 6-7 veckor klarar en kattunge av att vända sig själv i luften. Det är en reflex som är medfödd för att katten ska kunna fly från rovdjur.

Detta fungerar eftersom katten har en rörlig ryggrad och ett stumt nyckelben. Katten har dessutom 30 ryggkotor till skillnad mot människan som har 24 stycken.

Fallskärm

Det första som händer då katten faller, är att balansorganet i innerörat registrerar att katten befinner sig i fel läge. Katten vrider då på huvudet och framkroppen samtidigt som bakre delen av kroppen vrids åt motsatt håll. Tassarna hålls då nära kroppen för att få en snabb vridning, precis som en konståkare gör då hen gör piruetter.

Därefter sträcker katten ut benen och förvandlar sin kropp till en fallskärm för att bromsa farten i fallet. Straxt innan den landar kröker katten rygg, fäller ut klorna och sträcker ut benen. Det gör att katten minskar kraften då den slår i marken.

Skador på katten efter fall

Röntgenbild på en katts ben
Röntgenbild på en katts benfraktur

Även om naturen är smart så kan katten göra sig ordentligt illa när den faller.

Om det är ett fall på mindre än ca 30 cm hinner inte katten vrida sig i rätt läge. Är det ett fall på mer än ca 8 meter är risken stor att katten får en käk- eller benfraktur. Det förekommer också att urinblåsan spräcks.

Det har forskats på hur väl katter klarar av större fall. 1987 studerade en grupp forskare från Journal of the American Veterinary Medical Association 132 katter som kom till veterinärerna efter fallolyckor. Medeltalet för fallhöjden var 5,5 våningar och de fann att 90% av katterna överlevde, men fick i de flesta fall svåra skador. Förvånansvärt visade det sig att katter som föll mer än 7 våningar hade mindre skador än de som föll från lägre höjder. Forskarna tolkade det som att de katterna som föll mer än sju våningar kom upp i sin topphastighet. De kunde därför slappna av och kroppen kunde breda ut sig precis som hos en flygekorre.

Denna tes spreds snabbt men har också ifrågasatts av andra forskare. Studien skedde nämligen bara på katter som togs till veterinären, rimligtvis borde det vara en stor andel katter som ansågs ha dött direkt efter fallet och som veterinärerna aldrig träffade på.

Kattfontän Lucky Kitty

Näta in din balkong

Om du har en balkong som katten får vara ute på bör du sätta upp ett nät eller liknande som förhindrar att din katt ramlar ner. Regeln om nät för balkonger som är minst 5 meter över marken är numera borttagen. Istället ska du ”vidta åtgärder för att förhindra fallskador” beroende på kattens ålder och hälsa. Läs mer på Jordbruksverkets webbsida.

Se filmen från BBC

BBC sände en dokumentär för några år sedan och de har lagt upp en video från denna där man tydligt ser kattens rörelser. Filmen visar visserligen en Karakal, eller Ökenlo som de också kallas, men rörelsereflexen är densamma för alla kattdjur.

Källor: Development and maturation of postural reflexes in normal kittens, av Jeri A. Sechzera et. al publicerad på ScienceDirect ,  Animal planet, Wikipedia, BBC

Rulla till toppen