En äldre och gråhårig Golden retriever

Kronisk njursvikt hos hund

Kronisk njursvikt (CKD) är en vanlig sjukdom hos äldre hundar.

Hundens njurar klarar inte längre av att rena blodet och det samlas en mängd slaggprodukter i blodet. Hunden drabbas av urinförgiftning blir akut dålig om du inte hinner upptäcka njursvikten i tid.

Njurens funktion

Hunden har precis som alla däggdjur, två stycken njurar. De är livsviktiga organ som har ett flertal funktioner. De reglerar bland annat blodtrycket, de producerar livsnödvändiga hormoner och de förnyar röda blodkroppar. Men deras främsta funktion är att rena blodet och filtrera bort slaggprodukter.

Njurarna består av hundratusentals nefroner, som är en typ av reningsfilter. När blodet passerar dessa tas näringsämnen upp i blodet samtidigt som skadliga ämnen filtreras bort .

Njurarna har egentligen en överkapacitet och kan därför i normala fall hantera den normala förlusten av nefroner som sker då äldre celler dör.

Terrier

Akut eller kronisk njursvikt

Nefronerna påverkas av hundens ålder, ärftliga faktorer, infektioner i njurarna eller av att hunden har fått i sig giftiga ämnen som till exempel glykol. Nefronerna dör och blir ersätta av en ärrvävnad samtidigt som reningsfunktionen kraftigt blir försämrad.

Urinämnena som hunden i normala fall kissar ut, kommer att samlas i blodet istället. Detta eftersom reningen inte fungerar som den ska. Hunden får då urinförgiftning, så kallad uremi. Dessutom kan flera av de viktiga ämnena bara rinna rakt igenom njurarna och hunden kan då inte tillgodogöra sig de proteiner som den behöver.

Akut njursvikt

Precis som namnet antyder slutar njurarna plötsligt att fungera. Ofta beror det på en infektion eller att hunden har fått i sig något giftigt ämne. Vid akut njursvikt krävs omedelbar behandling på ett djursjukhus.

Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt kommer ofta krypande under flera år. Du som hundägare märker ofta ingenting förrän hunden har fått riktigt dåliga njurar.

Till en början tar njurarnas friskare delar över de skadade delarnas uppgifter och hunden mår fortsatt bra. Tillslut har ett så stort antal områden slutat att fungera så att de friska delarna inte längre klarar av att hantera den mängd slaggprodukter som passerar.

För att upptäcka tidig njursvikt bör du låta hunden genomgå regelbundna hälsoundersökningar då den börjar komma upp i 7-8 års åldern.

Det går inte att bota en kronisk njursvikt, däremot kan man med rätt behandling hjälpa hunden till ett bra liv i flera år till.

Symptom på njursvikt

  • Aptiten minskar och hunden kan bli mer kräsen på vilken mat den vill ha.
  • Med minskad aptit blir hunden också magrare. Det är dock inte alltid så lätt att upptäcka eftersom minskningen sker successivt under en lång tid.
  • Hunden dricker mer vatten. Eftersom urinen hos en njursjuk hund rinner rakt igenom njurarna tappar hunden mer vätska och behöver därför fylla på mer än tidigare.
  • Urinen blir utspädd och ökar i mängd. Det är inte alltid så lätt att som hundägare upptäcka att urinen är utspädd, däremot kanske du kan se att hunden kissar oftare än tidigare.
  • Även trötthet och illamående kan vara tecken på njursvikt eftersom fler av de skadliga slaggprodukterna stannar kvar i blodet.
Hund blir undersökt av veterinär

Behandling

Misstänker veterinären problem med njurarna kommer hen att ta blodprov på hunden. I provet mäter man koncentrationen av skadliga urinämnen. Ibland tar man även urinprov som kan visa på om hunden har någon infektion och ifall det finns proteiner i urinen. Även ultraljud av njurarna brukar behövas för att se hur stor del av njuren som är skadad.

Är hunden uttorkad kan veterinären behöva sätta in dropp för att återställa vätskenivån i kroppen. Mår hunden dåligt av urinförgiftningen kan hunden behöva mediciner som dämpar magsyran också.

Ofta får en hund med njursvikt ett högt blodtryck och det kan behöva justeras med hjälp av mediciner.

För att behandla själva njursvikten kommer hunden att behöva äta specialkost i resten av sitt liv.  Det finns flera typer av dietfoder på marknaden som är anpassade för hundar med njursjukdomar. Viktigt är att bland annat salt- och fosforhalterna är låga då njuren inte längre kan filtrera ut dessa. Maten innehåller också olika proteiner i lämpliga proportioner.

Tips vid utfodring

Vänj hunden successivt med den nya maten. Byt ut lite av den gamla maten och ersätt med den nya gradvis i små mängder. Ofta tar övergången från den vanliga maten till den nya, cirka 2-4 veckor.

Ge inte upp om hunden inte vill äta, försök att uppmuntra hunden på olika sätt att få i sig lite av maten. Har hunden varit illamående då njursjukdomen upptäcktes kan hen vara extra misstänksam mot all mat.

Värm våtfodret lite i mikrovågsugnen, ljummen mat smakar och luktar oftast mer än kylskåpskall. Du kan också hälla på lite ljummet vatten på maten så får hunden automatiskt i sig mer vätska också.

Ge hunden flera små måltider per dag istället för en eller två större.

Har du en hund som börjar komma upp i åren så rekommenderar vi att du läser Den äldre hunden också.

Rulla till toppen