Grå-sköldpaddsfärgad äldre katt

Kognitivt dysfunktionssyndrom – demens hos katter

Tack vare framsteg inom veterinärmedicinen och bättre levnadsförhållanden blir våra katter allt äldre. Men med ökad livslängd så kommer också allt fler katter att drabbas av demens.

Kognitivt dysfunktionssyndrom (CDS) är en demenssjukdom hos äldre katter. En sjukdom som har många likheter med Alzheimers hos människor.

Det går inte att bota kognitivt dysfunktionssyndrom. Men med en tidig diagnos kan katten få en effektiv behandling som lindrar symptomen och förbättrar livskvalitén.

Kognitivt dysfunktionssyndrom (CDS)

Kognitivt dysfunktionssyndrom (CDS) är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom som leder till beteendeförändringar och försämrade mentala funktioner. Det är en sjukdom som innebär en långsam förtvining och nedbrytning av nervcellerna i nervsystemet. CDS är en demenssjukdom som kan drabba främst äldre katter och den har många likheter med Alzheimers sjukdom hos människor.

CDS förekommer vanligtvis från 10 års ålder och innebär att katten får beteendeförändringar som inte går att förklara med andra medicinska orsaker. Sjukdomen påverkar ofta kattens beteende, minne och personlighet och kan leda till minskad livskvalitet.

Det är viktigt att du är uppmärksam på eventuella beteendeförändringar hos din katt och att du söker veterinärvård om du misstänker demens. Det finns ingen bot för demens, men det finns sätt att lindra symtomen och ge din katt ett värdigt åldrande.

Katt funderar

Orsaker till kognitivt dysfunktionssyndrom hos katter

Man vet inte helt säkert vad som orsakar kognitivt dysfunktionssyndrom hos katter. Det finns flera möjliga orsaker men den främsta är åldrandet av hjärnan.

Kognitivt dysfunktionssyndrom har många likheter med Alzheimers sjukdom hos människor och beror på anatomiska och fysiologiska förändringar i hjärnan.

Några av de möjliga orsakerna till CDS är:

 • Syrebrist i hjärnan på grund av kärlförändringar, hjärtsvikt, högt blodtryck eller anemi
 • Ökad produktion av fria radikaler som skadar cellerna i hjärnan. Normalt är det en balans mellan produktion och konsumtion av fria radikaler i kroppen, men faktorer som stress, åldrande eller sjukdom kan förändra denna balans
 • Ansamling av beta-amyloida plack som stör överföringen av signaler mellan nervcellerna och ökar inflammationen i hjärnan

Andra orsaker till beteendeförändringar hos katter kan vara:

Därför kan veterinärer behöva utföra många kliniska undersökningar för att identifiera orsaken till kattens förändrade beteende.

Kattfontän Lucky Kitty

Symtom på CDS hos katter

De forskningsstudier som har gjorts på katter med kognitiv dysfunktion visar att beteendeförändringar blir tydligt märkbara hos katter som är 10 år eller äldre.

Några av de vanligaste symtomen på demens hos katter är:

 • Desorienterad: Katten kan verka förvirrad, vet inte var den befinner sig eller vandrar planlöst omkring
 • Katten kan bli mer eller mindre tillgiven mot sina ägare eller andra djur
 • Den kan bli aggressiv
 • Katten kan vara vaken hela natten och sover under dagen, utan att bry sig om mänsklig aktivitet runt omkring
 • Katten börjar kissa eller bajsa utanför lådan
 • Den jamar högt och ihållande, särskilt på natten. Det är ett av de vanligaste tecknen på CDS
 • Minskad aktivitet och leklust, mindre intresserad av att utforska sin omgivning
 • Katten vandrar fram och tillbaka
 • Den slickar pälsen överdrivet
 • Den ”fastnar” i ett hörn och vet inte hur man vänder sig om

Om du misstänker att din katt har demens bör du söka veterinär för en utredning. Katter brukar sällan vara speciellt samarbetsvilliga när de är hos veterinären så därför kommer du att få beskriva hur du upplever din katt och dess beteenden. För att lättare se vilka beteendeförändringar din katt har, kan veterinären använda ett speciellt utformat undersökningsformulär som kallas DISHAA.

Kattens symtom sammanfattas i DISHAA (Disorientation, Interactions, Sleep-wake cycle changes, House soiling, Activity levels och Anxiety), varför formuläret ibland kallas Dishaa-verktyg.

Katt sover på ett tangentbord

Vilka katter drabbas av kognitiv dysfunktion

Det är svårt att säga exakt hur många katter som får demens och vid vilken ålder de insjuknar, eftersom det inte finns något specifikt test för att diagnostisera sjukdomen.

Journal of Feline Medicine and Surgery publicerade en studie 2022 där det framgick att cirka 28% av katterna mellan 11 och 14 år och 50% av katterna över 15 år hade minst en beteendeförändring som var relaterad till CDS.

Dessa studier visar att demens är ett vanligt problem hos äldre katter och att den åldrande katthjärnan ofta visar tecken på försämring redan mellan 10 och 15 års ålder.

Studier visar också att katter som lever i stadsmiljö har en något högre risk att få CDS än de som lever på landet. Varför det är så, är inte klarlagt. Men det finns många faktorer som kan påverka, t.ex. luftföroreningar, sociala interaktioner och miljöberikning.

Äldre döva katter har också en större risk att få kognitivt dysfunktionssyndrom.

Behandling av kognitivt dysfunktionssyndrom hos katter

Det finns inget botemedel för CDS, utan behandlingen ska i stället förbättra kattens livskvalité, lindra symtomen och bromsa sjukdomsprocessen. Behandlingen innefattar ofta både medicinska, beteendemässiga och miljömässiga åtgärder.

Vilka mediciner som är lämpliga för just din katt avgör behandlande veterinär.

Utöver medicinering är det viktigt att ge katten en trygg och stimulerande miljö i hemmet.

Du kan tänka på att:

 • ha regelbundna rutiner för mat, lek och vila
 • se till att katten får mental stimulering med t.ex. spel där den skall leta efter mat/godis
 • se till att ha bra belysning hemma så att katten ser ordentligt
 • katten ska ha flera lättillgängliga sovplatser
 • hålla katten inomhus eller i en inhägnad del av tomten så att den inte går i väg och inte hittar hem
 • ha flera kattlådor (med låga kanter) utplacerade i olika delar av hemmet
 • undvika större förändringar som flytt, ommöbleringar eller nya husdjur
 • katten är märkt och registrerad hos Jordbruksverket, ha gärna en ID-bricka i halsbandet också
 • göra regelbundna veterinärkontroller

Rolig id bricka till katten

Kan man minska risken för demens?

Det är inte möjligt att helt förebygga demens hos katter eftersom hjärnan påverkas av åldern. Men om katten regelbundet får mental stimulans genom att jaga, smyga och klättra så kan katten i bästa fall få mildare symptom på CDS.

Det är också viktigt att tillhandahålla en hälsosam kost och regelbundna veterinärkontroller. Ju snabbare du upptäcker eventuella sjukdomar, desto bättre för kattens livskvalité.

Källor: Survey of risk factors and frequency of clinical signs observed with feline cognitive dysfunction syndrome av B. MacQuiddy et.al. 2022, Journal of Feline Medicine and Surgery | Neuropathology, diagnosis,and potential treatment of feline cognitive dysfunction syndrome and its similarities to Alzheimer’s disease av L. Sordo Sordo 2021, The University of Edinburgh | Demens hos katter: Mer än att ”bara bli gammal” av Hills Pet | Age-related brain atrophy in cats without apparent neurological and behavioral signs using voxel-based morphometry av Y. Hamamoto et.al. 2022, Veterinary Medical Teaching Hospital, Nippon Japan

Rulla till toppen