En äldre hund- en Beagle med grå nos

Kognitivt dysfunktionssyndrom – demens hos hund

Med avancerad veterinärvård och bättre levnadsförhållanden blir våra sällskapsdjur allt äldre. Med ökad livslängd ökar även förekomsten av åldersrelaterade sjukdomar som demens.

Kognitivt dysfunktionssyndrom (CDS) kan jämföras med Alzheimer hos människor. Det är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar åldrande hundar och kan leda till förvirring, minnesförlust och förändringar i beteende. Det kan påverka livskvaliteten för både hunden och dess ägare.

Det går inte att bota kognitivt dysfunktionssyndrom men en tidig diagnos är avgörande för att kunna lindra symtomen och upprätthålla hundens välbefinnande och livskvalitet.

Kognitivt dysfunktionssyndrom (CDS)

Många av de åldersrelaterade förändringar som vi människor drabbas av, får även våra hundar. Till exempel grått hår, problem med lederna, cancer eller kognitiv (intellektuell) försämring.

Kognitivt dysfunktionssyndrom (CDS), även kallat Canine Cognitive Dysfunction (CCD), tillhör kategorin neurodegenerativa sjukdomar. Det är sjukdomar som innebär en långsam förtvining och nedbrytning av nervcellerna i nervsystemet.

CDS är en demenssjukdom hos hundar som har många likheter med Alzheimers sjukdom hos människor. Liksom hos människan så förändras hundens hjärna och därmed den kognitiva funktionen när de blir äldre.

Kognitivt dysfunktionssyndrom är, precis som Alzheimers sjukdom hos människor, en progressiv sjukdom. Hundar som har fått sjukdomen blir inte bättre, de kommer istället bara bli sämre med tiden.

OBS! Förändringar i beteende eller personlighet behöver inte alltid vara symptom på demens, de kan vara en del av det normala åldrandet. Det finns också andra sjukdomstillstånd som kan ge liknande symptom. Vid misstanke om demens kan veterinären göra en fullständig hälsoundersökning för att kunna utesluta andra sjukdomar med liknande symptom.

Smart hundkoppel

Orsaker till kognitivt dysfunktionssyndrom hos hundar

Man vet ännu inte den exakta orsaken till att hundar drabbas av demens. Men den främsta orsaken till kognitiv nedgång hos hundar är, liksom hos människor den naturliga åldringsprocessen. Den leder till en gradvis försämring av hjärncellerna och olika neurala anslutningar.

Samtidigt ökar ansamlingen av skadliga proteiner, såsom beta-amyloidplack. Det i samband med en ökad oxidativ stress försämras de intellektuella funktionerna ytterligare.

Genetiska faktorer och andra sjukdomar, såsom hjärntumörer och hjärnskador, kan även bidra till att en hund får demens. Dessutom kan andra medicinska tillstånd förvärra utvecklingen av CDS, så en tidig diagnos och vård är avgörande för att fördröja försämring av hundens kognitiva hälsa.

En gammal hund, Astra Cão da Serra da Estrela

Beteendeförändringar

Demens hos hundar (Kognitivt dysfunktionssyndrom) leder ofta till beteendeförändringar som påverkar både hundens och ägarens liv. En tidig diagnos är viktig för att kunna sätta in behandlingar som kan fördröja sjukdomen och bidra till bättre livskvalitet.

Hundar får vanligtvis demens i 8-9 års åldern. Det är inte ovanligt att hundar i den åldern även har andra hälsoproblem vilket ofta gör det svårare att ställa diagnosen Kognitivt dysfunktionssyndrom.

De första symptomen på demens hos hunden är i allmänhet lindriga och kan vara svåra att upptäcka. Beteendeförändringarna kommer dock att gradvis förvärras och blir till slut värre än vad som räknas in i ett vanligt åldrande.

Många av symptomen nedan behöver dock inte betyda att din hund har drabbats av demens. Är din hund till exempel uppe och går på nätterna, eller sover oroligt så kan det också bero på att den har ont i rygg och leder.

Symtom på CDS hos hundar

Det här är några av de vanligaste symptomen som en hund med demens kan ha:

 • förändrade sömnvanor – sover mer på dagen och är vaken och kanske skäller mer på natten
 • minskat eller förändrat socialt samspel- söker mer/mindre närhet till ägaren
 • har ökad ångest eller rädsla
 • glömmer bort vanliga rutiner
 • reagerar inte längre på sitt namn eller kommandon – men det kan även bero på dövhet eller envishet på ålderns höst
 • verkar gå vilse i sin hemmiljö – blir kvar bakom möbler eller i hörn av rummet, eftersom hunden glömmer att den kan backa ut
 • börjar kissa inne eller slutar att visa att den behöver gå ut
 • står och stirrar rakt ut i tomma intet
 • välkomnar inte dig lika glatt som tidigare eller följer inte efter dig för att se vad du gör
 • får försämrad syn och/eller luktsinne
 • har darrningar eller svängande rörelser
 • har svårt att fokusera på saker och har svårt med kontaktövningar
Gammal gråhårig hund tittar

Tänk på att din hund är varken lat, dum eller försöker vara elak mot dig. Hunden vet helt enkelt inte bättre eftersom hjärnan inte fungerar som den ska.

Kontakta alltid en veterinär om du misstänker att din hund kan ha fått demens. Veterinären kommer också att undersöka om det finns andra sjukdomar som kan förklara symptomen.

Hur många hundar drabbas av CDS

Det finns egentligen inga riktigt tillförlitliga siffror på hur många hundar som drabbas av demens. AniCura räknar med att mellan 14 och 35% av alla hundar över 8 år har någon grad av kognitiv funktionsnedsättning.

Enligt en äldre rapport1 från 2015 fann man att 28% av hundarna över 11 år och hela 68% av hundarna i åldern 15–16 år hade kognitiva funktionsnedsättningar.

PetMD2 skriver att kliniska tecken på kognitivt dysfunktionssyndrom finns hos nästan 33% av hundarna över 11 år. Vid 16 års ålder visar nästan alla hundar minst ett tecken på CDS.

Dog Aging Projekt – studie av kognitivt dysfunktionssyndrom

Ett stort projekt som för närvarande pågår i USA är Dog Aging Project. Projektet leds av University of Washington och de samlar in information om hundars liv, livslängd och medicinska sjukdomar. För närvarande deltar ca 32.000 hundar i projektet.

Forskarna kommer att använda insamlad information för att se vilka hälsoproblem som ofta förekommer tillsammans. De ska också ta reda på hur en sjukdom kan leda till en annan. Och i nästa fas, räknar forskarna med att kunna identifiera hur något som händer tidigt i en hunds liv, så småningom påverkar hälsan senare i livet.

Projektet samlar också in DNA-prover från hundarna, vilket kan bidra till att avslöja de underliggande genetiska orsakerna till olika sjukdomar.

En äldre hund. labrador

I en studie3 genomförd av Dog Aging Project har forskare tittat närmare på Kognitivt dysfunktionssyndrom baserad på information från 15.000 hundar.

Cirka 1,4% av hundarna i studien hade CDS. Men hundarnas medelålder var bara 6,9 år och endast 19,5% av de analyserade hundarna var i den sista fjärdedelen av sin förväntande livslängd. Därför är dessa siffror inte överensstämmande med hundpopulationen i stort.

Dock fann man att riskerna för att utveckla kognitiva problem ökar med 52% varje år efter 10 års ålder hos hundarna. Studien visade också att det nästan inte fanns någon kognitiv försämring hos hundar under 10 års ålder.

Dessutom verkar risken för att få sjukdomen också öka hos de hundar som har neurologiska störningar, nedsatt hörsel eller syn. När hunden inte får tillräcklig stimulans från omvärlden verkar det öka risken för CDS.

Kan man minska risken för att hunden får demens

West highland terrier på aktiveringskurs

När man jämförde hundar i samma ålder, hälsotillstånd, rastyp och kastreringstatus var risken för att få CDS 6,47 gånger högre, hos de hundar som var lite aktiva, jämfört med dem som var mycket aktiva. Motion verkar vara en av de viktigaste faktorerna för att minska risken för demens.

Det är också viktigt att hunden stimulerar hjärnan och det kan man göra med till exempel olika typer av aktiveringsspel. Den typ av spel och leksaker som laddas med mat/godsaker är bra för äldre hundar som kanske inte vill leka längre. Men är de matglada kan de triggas av dofterna av godsaker.

Den äldre hunden behöver också fysisk träning utan att den är för ansträngande. Kom ihåg att anpassa träningen till din hunds fysiska förmåga. Aktiviteter med låg belastning som spårarbete och träning av olika tricks kan vara ett bra sätt att hålla din äldre hunds sinne aktivt.

Det är också viktigt att regelbundet låta veterinären göra en seniorkontroll av din hund. När hunden uppnår 7-8 år är det dags att starta med dessa hälsokontroller.

Rottweiler spårar i skogen

Behandling av kognitivt dysfunktionssyndrom hos hundar

I dag går det inte att bota kognitivt dysfunktionssyndrom, men med mediciner kan man lindra vissa symtom och fördröja sjukdomsförloppet. Det kan underlätta både för hunden och för dig som ägare.

Men om hundens mentala förändringar är långt gångna blir inte lindringen lika tydlig trots behandling med läkemedel.

Numera använder många veterinärer en speciellt utformad utvärdering kallad DISHAA. Där kommer du bland annat att få svara på frågor om din hunds olika beteenden med en fem-gradig skala.

Graverad id bricka till hunden

Vad kan jag göra i hemmet?

Du kan också själv fördröja sjukdomen och förbättra hundens livskvalitet genom att stimulera den med regelbunden motion, social interaktion och mental träning.

Många hundar kan få försämrad syn och hörsel med åldern, däremot verkar luktsinnet för det mesta fungera ända till slutet. Det kan vara nyttigt för hunden att ibland gå någon ny väg, eller vara på en plats där den inte vistas så ofta. Hunden blir stimulerad av att få nosa in ett nytt område.

Men försök att inte göra allt för stora förändringar i hundens liv. Det är bra om du kan hålla dig till de rutiner som hunden är van vid.

Om möjligt, flytta inte runt på vare sig hundsängar eller möbler. Låt mat- och vattenskål stå på samma plats som de alltid har gjort. Ge mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag osv.

En gammal hund ligger på soffan

En hund med CDS kan behöva skyddas från saker i sin närmiljö som kan vara farliga, som till exempel trappor, altaner utan räcken m.m. Hunden kan ha svårt bedöma höjder och har då lättare att skada sig.

I vissa fall kan du behöva begränsa utrymmet vid t.ex. soffan så att hunden inte kan komma bakom den. Det händer att en dement hund inte längre inser att den kan backa utan blir ”fast” där bakom.

Märk hunden

Se också till att din hund är märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Låt gärna ett halsband med en graverad ID-bricka sitta på hunden hela tiden. Det kan vara en extra säkerhet om hunden kommer ut och inte längre kan hitta hem.

Källor:| 1Assessment of severity and progression of canine cognitivedysfunction syndrome using the CAnine DEmentia Scale (CADES) av A. Madaria et.al. 2015 University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Slovak Republic | 2Dog Dementia: Symptoms, Causes, Treatment and Life Expectancy av petMD | Dog aging Project | 3Evaluation of cognitive function in the Dog Aging Project: associations with baseline canine characteristics av S. Yarborough et.al. 2022 | www.vet.cornell.edu | AniCura |

Rulla till toppen