Golden retriever valp- Aksel

Mitt liv med hund – forskningsprojekt

Hundar spelar en viktig roll i våra liv, men trots omfattande forskning så finns det många obesvarade frågor om vanliga problem som påverkar hundars välbefinnande. För att bättre förstå hur och varför dessa problem utvecklas startade SLU forskningsprojektet ”Mitt liv med hund”.

Projektet kommer att genomföras under många år och ambitionen är att forskarna ska följa ca 3000 hundar och deras ägare. Det kommer att bli intressant att ta del av deras arbete.

Forskning på SLU

På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) pågår mycket intressant forskning om våra husdjur. År 2020 startade de projektet ”Mitt liv med hund”.

Det är ett långt projekt som ska följa ett stort antal valpar från 16 veckors ålder tills de fyller 12 år. Under denna tid kommer ägarna att få svara på olika enkäter, och ibland kommer de också att bli inbjudna till olika praktiska tester.

Genom att samla in information om varje valp såsom deras miljö, familj, hälsa, beteende och upplevelser – kan de bygga upp en bild av en hel generation hundar.

Valp Boxer

Eftersom forskningen startar redan innan valparna fyller 16 veckor, så blir det möjligt att undersöka hur händelser eller miljöer som hundarna möter tidigt i livet kommer att påverka dem när de blir äldre.

Forskarna hoppas bland annat att få svar på vilken påverkan vår livsstil har på hundens välbefinnande. Men de vill också vända på begreppet och se på vilket sätt hunden påverkar människans välmående.

De kommer att studera sambandet mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende. Men fokus kommer att ligga på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd.

Genom denna forskning hoppas forskarna få en bättre förståelse av varför olika beteenden utvecklas. Studien kan också ge vägledning till framtida hundägare så att de kan förebygga olika beteende- och hälsoproblem hos sina hundar.

Vi på Glanna kommer att följa detta projekt och kommer att rapportera när det finns nya rön.

Deltagande hundar

Drygt 1100 hundar deltar för närvarande i projektet. Men forskarnas mål är att minst 3000 skall delta. Så än finns det plats för fler deltagare! Är du intresserad av att delta? Läs längre ner på ”Vill du hjälpa forskningen?

De vanligaste hundnamnen bland de deltagande hundarna är just nu:

 1. Luna
 2. Max
 3. Sigge

De vanligaste hundraserna just nu är:

 1. Blandras
 2. Labrador retriever
 3. Golden retriever

De orter som för närvarande har flest deltagare är Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Men detta kommer att variera beroende på vilka som deltar.

Två valpar som busar med varandra

Intressant fakta från Mitt liv med hund

I rapporten från december 2022 redovisades information om de nuvarande hundarna som har fyllt ett år eller mer. Det visade sig att:

 • 60% är ute på minst tre promenader varje dag
 • 74% har gått valpkurs
 • 38% har gått unghundskurs
 • Drygt 60% anser att hen har en bättre livskvalitet för att hen har en hund
 • 60% av hundarna har inte haft några hälsoproblem
 • bland övriga 40% var diarré och kräkningar vanligast
 • veterinären kontaktades oftast om hunden hade hudproblem eller klåda
HälsoproblemAndel drabbadeAndel drabbade som uppsökt veterinär
Diarré14%32%
Kräkningar13%37%
Hudproblem/klåda6%71%
Nedsatt aptit6%24%
Öronproblem6%64%
Hosta/nysningar6%43%
Vanligast rapporterade hälsoproblem under senaste halvåret

Hur leker du med hunden?

I studien har hundägarna fått svara på hur de leker med sin hund. Eftersom varje ägare kan välja flera leksätt så blir den totala procentsatsen högre än 100%.

LeksättProcent
Leta efter godsaker/leksaker/mig92%
Fånga och hämta leksaker (t.ex. boll, pinnar, mjukisdjur) 87%
Dragkamp85%
Brottning38%
Hunden jagar mig36%
Jag jagar hunden32%
Jag låtsas vara hund14%
Annat 14%
Hur deltagarna leker med sin hund
Två valpar som busar

Vill du hjälpa forskningen?

Har du fyllt 18 år och har en valp som är maximalt 16 veckor? Då kan du anmäla dig till projektet ”Mitt liv med hund”.

Det spelar ingen roll om hunden är renrasig eller av blandras. Inte heller har de några speciella krav på dig som ägare, mer än att du vill svara på ett antal enkäter under flera år framåt.

Ur forskningssynpunkt är det bra om så många olika typer av hundar och ägare deltar. Du hittar mer information om projektet och hur du anmäler dig på deras webbsida- Mitt liv med hund

Generation Pup – UK

Parallellt med det svenska forskningsprojektet pågår det sedan 2016 en liknande studie i Storbritannien och Irland som kallas Generation Pup. Det är den första långa studien som följer hundar av alla raser under hela deras liv.

I mitten av 2022 hade 6000 valpar gått med i studien, målet är att ca 10000 valpar skall delta. Vi på Glanna kommer att följa detta projekt och kommer att rapportera när det finns nya rön.

Forskningen syftar till att undersöka hur aspekter som miljö, social interaktion, kost, motion eller dagliga rutiner inverkar på hälsa och beteenden. Bland annat tittar de på övervikt, separationsrelaterade beteenden och aggression till bekanta/okända människor eller hundar.

Resultatet av studien kan leda till att hundägare blir rekommenderade nya förebyggande åtgärder. Forskningen kan också resultera i att nya metoder för terapi eller behandling tas fram.

Generation Pup drivs och finansieras av Dogs Trust som grundades redan 1891 under annat namn, och är idag Storbritanniens ledande välgörenhetsorganisation för hundar.

Resultat så här långt från Generation Pup

26,7% av de deltagande hundarna i Generation Pup bor med minst en katt. Det visade sig att om valpen vid senast 12 veckors ålder, gradvis fick vänja sig vid katten fungerade livet tillsammans bättre. Hunden var lugnare och kunde ignorera katten bättre.

Mest problem med sin hund tycks ägarna ha när hunden är ett år gammal. De fyra problemområden som forskarna hittills har sett är:

 • Skällande (Barking)
 • Dra i koppel (Pulling on the lead)
 • Hoppa på människor (Jumping up at people)
 • Bristande inkallning (Recall issues)
Resultat Generation pup- beteende problem

Vi kommer naturligtvis att följa även denna studie och återkommer när Generation Pup redovisar nya resultat.

Källor: SLU-Mitt liv med hund | Generation pup

Rulla till toppen