Schäfer ligger i gräset

Kastrering av hund

Få frågor inom hundvärlden väcker så mycket känslor som frågan om kastrering av hunden eller inte. Varför är det så känsligt?

Mycket beror på att vi förmänskligar hunden och inte vill vara elaka och beröva dem ett sexliv. Men våra hundar har ju inte sex annat än då vi vill ha valpar.

Tidigare förbjudet att kastrera

Fram till och med 1989 var det förbjudet i Sverige att kastrera hundar utan att det fanns en medicinsk orsak bakom. Då ansågs hunden kunna lida själslig skada av en kastrering.

Numera är det fullt lagligt och i flera fall kan hunden må betydligt bättre efteråt. Det blir också allt vanligare att kastrera hundar här.

Utomlands i bl.a. USA och England har det länge varit lika vanligt att kastrera en hund som att vi kastrerar våra katter eller hästar.

I vissa länder sker kastrering mest för att minska på antalet lösspringande och/eller förvildade hundar. Det problemet har vi inte i Sverige, utan här kastreras hundarna av antingen medicinska orsaker eller för att passa in på ägarens villkor.

Matbar i trä till hunden

Fördelar med att kastrera hunden

 • Det blir inga oönskade valpar
 • En kastrerad hund lever generellt längre än en okastrerad hund. Det finns dock inga studier som visar om det är av medicinska orsaker eller om hundägaren har större omsorg om sin hund
 • Hanhundsaggressivitet och urinmarkering minskar oftast (se Beteendeförändringar efter kastrering)
 • Tikar löper inte och blir heller inte skendräktiga
 • Kastrerade hundar löper mindre risk att drabbas av hormonbundna sjukdomar (se Sjukdomar)
 • Jämnare humör hos hunden om den annars är väldigt påverkad av sina löp/skendräktigheter eller av löptikar i omgivningen
 • En arbetande hund (t,ex, ledarhund) blir inte störd av sina sexuella drifter

Nackdelar med att kastrera hunden

 • Vid alla typer av operationer finns risk för efterföljande komplikationer
 • En kastrerad hund har lättare för att gå upp i vikt och övervikt innebär alltid ökad risk för följdsjukdomar
 • Kastrerade tikar och hanar riskerar att få urininkontinens, vilket kan kräva livslång medicinering
 • Pälskvaliteten kan förändras, vissa hundar får tillbaka strukturen av valppälsen
 • Större risk för tumörer (både god- och elakartade). Det kan dock också bero på att kastrerade hundar lever längre
 • Avelsbasen minskar vilket på sikt ökar inaveln. Det gäller speciellt raser med få individer och/eller inhemska raser där import inte kan ske
 • Oönskade beteendeförändringar, t.ex. rädsla och osäkerhet (se Beteendeförändringar efter kastrering)
 • En hund som blir kastrerad före 12 månaders ålder har ökad risk för att utveckla problem med AD, HD och korsbandsskada (se Ålder vid kastration)
 • Förbud mot att delta i officiella utställningar med kastrerad hane (gäller från 1 januari 2017)

Kastrera eller sterilisera?

– Kastrera:

Vid kastrering tas testiklarna bort på hanhunden. På tiken tar man bort livmoder och äggstockar. Tiken slutar att löpa och specifika beteenden som beror på könshormonerna försvinner.

– Sterilisera:

Testiklar respektive äggledare får vara kvar men klipps eller snöras av. Hunden fortsätter då att producera könshormon men kan inte få valpar. I dag utför man sällan sterilisering på djur.

Ålder vid kastration

Valp på brygga

Utomlands är det vanligt att hundar kastreras redan vid 8-10 veckors ålder. I Sverige brukar många veterinärer rekommendera att hunden är minst 6 månader, gärna 1 år innan ingrepp. Rekommendationen är att inte kastrera före 4 månaders ålder då valpen ännu inte har hunnit få ett fullgott vaccinationsskydd.

Hos en ung hund är risken för blödningar mindre samt att en ung hund oftast har lättare att återhämta sig efter ett ingrepp.

Å andra sidan hinner en ung hund inte utveckla en tillräcklig muskelmassa och en kastrering fördröjer slutningen av tillväxtzoner. Det påverkar bland annat ledernas vinklar och hunden har lättare att få höftledsdysplasi, korsbandsskada och armbågsdysplasi. Sambandet ses tydligast hos storvuxna raser och där hunden kastreras före sex månaders ålder.

Godisväskor till hundträning

Beteendeförändringar efter kastrering

Ändrar hunden beteende efter en kastrering? Svaret kan bli både Ja och Nej.

En hanhund som blir kastrerad före ett års ålder kommer inte att vara lika nyfiken på andra hundar och deras doftmarkeringar. Han behöver inte heller försöka att mäta sig mot andra hanar och blir därmed lugnare och mer lätthanterlig.

Inte heller kommer han att må dåligt, yla och kanske matvägra när det finns löptikar i närheten. En kastrerad hanhund har inte heller samma behov av revirmarkering med konstant kissande överallt.

Kastrerar du en tik kan humöret bli jämnare eftersom hon inte påverkas av hormonsvängningarna. Vissa tikar kan ha jobbiga skendräktigheter och de slipper de med en kastrering.

Hos en äldre hund är det inte säkert att beteendet förändras med en kastrering. Den har redan lärt sig alla sina olater och ”vet” att den ska mäta sina krafter mot andra hundar. Är det en hane så vet han också att man rider på en löptik. Så även om hormonerna inte längre triggar aggressiviteten och juckandet så gör livserfarenheten det istället.

Osäker hund kan bli värre

En arg hund som skäller

Är hunden rädd och osäker av sig och du kastrerar den tidigt kan osäkerheten istället öka. När hunden i normala fall växer till sig och hormonhalterna ökar i kroppen kan de bli lite tuffare till sättet.

Men kastreras hunden innan den har ”lärt sig” att ta för sig kommer den att bli kvar i det osäkra stadiet. En osäker hund skäller ofta på andra för att få dem att hålla sig på avstånd. Det är oftast det beteendet som många hundägare vill få bort genom en kastrering, när kastreringen i själva verket istället kan förvärra det.

Vikt, utseende och päls

Fet liten hund

Kastrerade hundar har en lägre ämnesomsättning i vila än icke kastrerade. Det betyder att de har lättare att lägga på sig några extra kilon.

Minska fodermängden eller byt till ett lättare foder samtidigt som du ökar motionen så är det inga problem. Hunden blir däremot inte slö av en kastrering, det är bara en myt.

En hanhund som kastreras före puberteten kommer inte att utveckla den vuxna hundens muskelmassa. Däremot påverkar inte en tidig kastration hundens tillväxt.

Pälskvalitén kan bli påverkad, vissa hundar får mer päls, andra får mjukare eller strävare päls.

Sjukdomar

Kastrerade hundar är i allmänhet friskare. En tik som kastreras tidigt, helst före sitt första löp har en dramatiskt minskad risk av att bli drabbad av juvertumörer senare i livet. Juvertumörer är beroende av könshormoner och dessa minskas rejält i samband med kastreringen.

Dessutom kan en tik inte drabbas av livmoderinflammation om livmodern är bortopererad. Livmoderinflammation är den vanligaste diagnosen som ställs på hundar (då är alla hundar inräknade, även hanhundar), det drabbar ca 7.000 hundar per år.

En kastrerad hane slipper prostatabesvär när han blir äldre.

Däremot kan kastrerade hundar lättare få svårt att hålla tätt, s.k. urininkontinens. Det gäller båda könen även om tikarna år överrepresenterade. Man räknar med att ca 20% av de kastrerade tikarna drabbas av läckande urin. Det finns trots allt bra mediciner mot detta så det är behandlingsbart.

En hund som blir kastrerad redan som ung har lättare av bli drabbad av höftledsdysplasi, korsbandsskada och armbågsdysplasi (se Ålder vid kastration ).

Parningslek

Lekande Dalmatiner

En hanhund som inte är kastrerad vill ofta fram till alla mötande hundar för att hälsa och leka. Denna procedur gör han bara för att kontrollera om det är en löptik eller inte.

Skulle det vara en hane han möter kommer de att göra upp om vem som är den starke. Det betyder inte att de kommer att slåss, många hundar rangordnar sig genom snabba ögonkast och med sitt kroppsspråk.

Är det en tik som han möter kommer de att börja leka, men denna lek går endast ut på att ta reda på om hon är villig att släppa honom inpå sig. Det är helt enkelt en parningslek.

Hundar under två år leker ofta med varandra. Men vuxna hundar leker sällan om de inte blir uppmuntrade att fortsätta med det av sina ägare. De gör bara ansatser till lek som oftast slutar med att hanhunden försöker bestiga den andra.

Bör tiken ha valpar först?

Nej, det är bara en myt att tiken bör få en kull valpar först.

Kommer hanen att känna sig stympad?

Nej, inte heller det finns det något som talar för. Däremot kan det förekomma att främmande hanhundar blir osäkra på kastraten och börjar uppvakta honom. Då är det upp till dig som ägare att avstyra uppvaktningen, precis som en tikägare skulle ha gjort.

Hundutställningar

Golden retriever på hundutställning

Har du planer på att ställa ut din hund bör du tänka till några extra gånger innan du kastrerar din hund.

En av de stora tankarna med att ställa ut hundar är att få ett bra urval till hundaveln. Vid utställningar är det inte bara hundens utseende som blir bedömt utan även hundens mentalitet. Men om hunden kastreras tidigt är det svårt att bedöma utseende och beteende som resultat av aveln. Det är t.ex. inte lätt att veta om hunden inte är aggressiv, beroende på ett gott avelsarbete eller på en tidig kastrering.

Dessutom vill Svenska Kennelklubben (SKK) inte begränsa avelsbasen genom slentriankastreringar. Ju fler renrasiga hundar som blir kastrerade, ju större är risken att det blir inavel inom vissa raser. Därför har SKK ändrat sina regler gällande officiella hundutställningar.

Tidigare fick kirurgiskt kastrerade hanhundar delta om de hade ett veterinärintyg på att bägge testiklarna fanns på plats vid kastreringen. Men fr.o.m. 1 januari 2017 får inga kastrerade hanhundar överhuvudtaget delta i officiella utställningar. Detta gäller dock ej kastrerade tikar.

Prov och tävlingar

Generellt får en kastrerad hund, oavsett kön delta i olika prov och tävlingar (bortsett från utställningar) som ordnas av SKK.

Kemisk kastrering

Det finns också möjlighet att kemiskt kastrera en hanhund. Då får han sprutor eller ett chip i nacken med ett ämne som sänker könsdriften.

Det är dock inte säkert att driften försvinner helt. En kemisk kastrering sitter i ca tolv veckor (spruta) till ca 6 månader (chip). Därefter måste den fyllas på.

Viktigt att veta är också att vissa preparat har en karenstid innan hunden får tävla i olika hundsporter. Kontrollera det med din veterinär innan ingreppet.

Tid för hormonerna att gå ur kroppen

En tik kan inte efter en kastrering bli fertil, eftersom både livmoder och äggstockar är borta.

Däremot kan en hanhund fortfarande genomföra en fertil parning under några veckor efter ingreppet. Det beror på att det tar ett par veckor för spermierna att försvinna ur sädesledarna.

Priset för en kastrering

Högar med mynt

Priset för att kastrera en hund varierar stort mellan olika kliniker. Det kan definitivt löna sig att ringa runt och fråga.

En hanhund är billigare att kastrera eftersom det är ett betydligt enklare ingrepp. Där ligger priset på mellan 5.000-7.000 kr (2023).

På en tik tar operationen längre tid och är mer riskfylld så där kan prislappen hamna på mellan 8.000 och 10.000 kr. (2023)

Är kastreringen inte medicinskt motiverad ersätter inte försäkringsbolagen den.

Källor: Agria | Svenska Kennelklubben | Kastrering av hund, Hur påverkas hundens beteende? Linn Teimert SLU 2017 | Kastration av hund- Information, nulägesbeskrivning och frågeställningar Hundsport Special nr 1 2022

Rulla till toppen