Tollar-valp tränar ögonkontakt

Träna kontaktövningar med hunden

Om du har deltagit i någon valpkurs eller liknande under de senare åren har du med största sannolikhet fått träna på kontaktövningar.

Varför anses de vara så viktiga inom hundträningen idag? Tycker inte hundar att ögonkontakt är hotfullt, varför ska vi då envisas med att hunden ska titta oss i ögonen?

Information via synen

Människor lever i en synvärld, där mycket av våra intryck och vår information tas emot via synen.

Vi tittar på andra personers ansikten för att se om de till exempel. är vänliga, hotfulla eller glada. Och vi har en medfödd förmåga att avläsa och tolka små förändringar i ansiktet så för oss är det naturligt att ta ögonkontakt.

Men kan hunden läsa av vår sinnesstämning genom att titta oss i ansiktet?

Ja, säger forskarna idag, hunden har under alla år sedan den domesticerades utvecklat förmågan att söka information i vårt ansikte.

Denna förmåga har inte vargen, inte ens de individer som har vuxit upp tillsammans med människor.

Godisväskor till hundträning

Hunden följer blicken

Tidigare har man gjort experiment där hundar respektive vargar har fått ledtrådar till var godbitarna finns genom att en människa pekar på rätt burk. (Läs gärna Hundar förstår om vi vet svaret eller om vi gissar oss fram)

Nu har forskarna tittat närmare på hur hundarna reagerar på att en människa tittar åt ett visst håll.

Hundarna har inga problem med att upptäcka vad som har fångat vårt intresse. De går sedan dit och undersöker det närmare.

Forskningsstudie på vad hundar förstår

Även människors sinnesstämning kan hunden avläsa genom att se på ansiktet.

Skådespelare fick spela upp olika känslolägen i sina ansikten. Hundarna visade en positiv kroppshållning då ansiktet uttryckte glädje och en mer negativ kroppshållning då ansiktet visade ilska eller skräck.

Italienska forskare har låtit hundar och hundägare gå in i ett okänt rum. I rummet stod en fläkt med fastknutna pappersremsor och fladdrade. Hunden fick vara lös och kunde gå som den ville i rummet medan ägaren enbart tittade på fläkten.

De hundar som var lite osäkra sökte mer kontakt med sin ägare och försökte avläsa deras ansiktsuttryck, medan de mer självsäkra hundarna var mindre intresserade av ägarens ansikte.

Oxytocinhalten ökar vid ögonkontakt

Japanska forskare har hos hundar undersökt halterna av hormonet oxytocin, som också brukar kallas för ”må-bra-hormonet”.

De hundar som gärna tittade sina ägare i ögonen hade högre halter oxytocin i blodet än kontrollgruppen.

Senare gav forskarna hundarna en extra dos oxytocin via en nässprej. Det fick till följd att hundarna sökte mer ögonkontakt med sin ägare än tidigare.

Slutsatsen som forskarna drog är att ögonkontakt mellan hund och människa gör att man känner en större samhörighet och får en starkare bindning till varandra.

Golden retrievern Gösta hoppar på sin matte och söker kontakt

Underlättar träningen

Vi människor tycker att det är lättare att jobba med en hund som håller kontakt med oss. Uppenbarligen är det också viktigt för hunden att avläsa vårt ansiktsuttryck.

Ögonkontakt är därför en viktig del av kommunikationen mellan människa och hund och bör tränas upp så tidigt som möjligt.

Stirrande blickar från en okänd person kan säkert upplevas som hotfullt för vissa hundar. Men när det gäller din egen hund, är det bra om ni kan öva upp den tilliten till varandra.

Har du någonsin försökt träna en hund som inte vill ta kontakt, då vet du hur svårt det är.

Hur tränar du kontaktövningar?

Kvinna med hund- Cão da Serra da Estrela kontaktövning

Alla nedanstående övningar går ut på att hunden ska titta dig i ögonen. Till en början kommer det att bli väldigt snabba ögonkast, försök att hinna säga BRA när hunden tittar till i dina ögon. Belöna sedan direkt efteråt.

Locka inte på hunden, visa bara att du har en godisbit i handen och vänta ut hunden tills den självmant tittar dig i ögonen.

Vissa hundar klarar av det nästan på en gång medan det med andra hundar krävs lite mer träning.

  • Börja med att sätta dig ner på hundens nivå. Håll upp din hand med godis nära dina ögon, hunden ska ta ögonkontakt få ett BRA och bli belönad
  • Fortfarande är du på hundens nivå, håll godiset i din mun eller alldeles bredvid. Det är fortfarande ögonkontakten som ska belönas
  • Försvåra genom att hålla handen längre från ansiktet eller byta hand
  • För att försvåra ytterligare kan du ställa dig upp och utföra ovanstående
  • Lägg godis på marken precis framför hunden, när du får ögonkontakt är det BRA och varsågod. Var snabb att lägga handen över godiset om hunden försöker ta det utan lov
  • Ha hunden vid din sida (utan sitt/ligg-kommando) medan du står upp och håll handen med godis rakt ut. Hunden ska aktivt röra sig för att kunna ta ögonkontakt
  • Försvåra med att hålla handen bakom din rygg, i fickan osv. Hunden ska i alla fall ta ögonkontakt för att bli belönad

Öka successivt tiden

När hunden har förstått att ögonkontakt är något positivt och som belönas, kan du sakta utöka tiden som hunden måste titta dig i ögonen innan du belönar.

Ta också för vana att berömma hunden när den spontant tittar dig i ögonen på promenaden.

En hund som vet att ögonkontakt är något du uppskattar, behöver naturligtvis inte få godis varje gång den tittar dig i ögonen. Men du kan gott kosta på dig ett BRA eller en klapp.

Men som med all träning, ta inte bort godisbelöningen helt – om du belönar hunden någon enstaka gång ibland så bibehåller du uppmärksamheten! Läs gärna också Värdet av belöningar.

Roliga hundleksaker

Vanliga svårigheter vid kontaktövningar

Vanliga fällor att hamna i när du tränar kontaktövningar är att hunden hoppar efter godiset, skäller eller tappar intresset.

Vad du än gör, så ge INTE hunden godiset om den hoppar eller skäller! Då belönar du det beteendet och kommer snart att ha en hund som alltid hoppar eller skäller efter godis.

Det händer ofta att hunden hoppar upp efter godiset efter att du har sagt Bra. Håll då kvar godiset i handen samtidigt som du för handen längre ner mot marken. Hunden följer då efter godishanden och du kan vänta med att ge belöningen tills hunden åter står på backen.

Tappar hunden intresset, visa godiset igen och gör ett nytt försök.

Fungerar det fortfarande inte får du antingen byta belöning till något som hunden tycker är värt mer eller träna på en plats med mindre störningar.

Praktisk användning

Hunden Astra söker ögonkontakt

Bortsett från att det är lättare att träna en hund som självmant tar ögonkontakt, vilken praktisk tillämpning kan du ha av det?

Hoppa ur bilen

Låt hunden ”fråga om lov” innan den gör olika saker genom att titta dig i ögonen.

T.ex. innan hunden får hoppa ur bilen ska den ta ögonkontakt och vänta på ditt varsågod. På så sätt undviker du att få en hund som rusar ut på parkeringen så snart bakluckan eller bildörren öppnas.

Om du tappar mat

Tappar du en matbit på golvet, kan hunden också be om lov innan den slänger sig över maten. Det är du som väljer om hunden får äta upp det eller inte.

Kissfläckar

Hund drar sig fram till lyktstolpen

Ett annat väldigt praktiskt tillfälle då hunden kan be dig om lov är vid spännande kissfläckar.

För att träna bort att hunden drar i kopplet måste du konsekvent stoppa hunden då den vill dra sig fram till något spännande. Och låt oss slå fast att många kissfläckar är mycket spännande!

I det läget kan du ha stor nytta av att stoppa hunden och få den att vända på huvudet och söka din kontakt. Först då får den ett varsågod och kan sedan med din hjälp komma fram till fläcken med ett slakt koppel.

Möten med hundar, cyklister m.m.

Tränar du flitigt på kontaktövningar i olika situationer, både lättare och svårare, underlättas också möten med andra hundar, cyklister, inlinesåkare osv.

Du lär helt enkelt hunden att när en hund dyker upp ska din hund ta kontakt med dig och koncentrera sig mer på dig än på den andra hunden.

Men kom ihåg, det är svårt för hunden så kräv inte att den ska klara det på en gång bara för att den är duktig på ögonkontakt i andra sammanhang! Det tar lång tid att träna in det.

Rulla till toppen