En döv vit Boxer

Att äga en döv hund

Vissa hundar föds döva eller med en hörselnedsättning. Andra hundar hör sämre när de blir äldre. Det finns många som äger en döv hund och som lever ett vanligt familjeliv tillsammans.

Döva hundar kan precis som hörande hundar tränas i lydnad, spår och lära sig en massa trick. Men man får använda lite andra träningsmetoder med till exempel handsignaler istället.

Om du redan har en hörande hund i familjen, så brukar det sällan bli ett problem att en döv hund flyttar in. Hundar visar med hjälp av sitt kroppsspråk vad de vill. Hundskall, morrande och gnyende är bara ett sätt att förstärka det hunden redan har visat.

Valpar är döva vid födseln

Alla valpar är både blinda och döva vid födseln. Först efter knappa två veckor öppnar de ögonen och några dagar senare kommer även hörseln. Även de valpar som kommer att bli döva har en kort period av hörande innan deras hörsel avtar igen.

Dalmatinervalp leker med en katt

Döva hundar och vita tecken i päls

Hundar med mycket vitt eller blått (merle) i pälsen löper en högre risk att vara hörselskadade än hundar med andra pälsfärger. Tidigare har man trott att den vita färgen är en bieffekt av att vi har avlat fram hundar med ett tamare beteende. Numera vet man att den vita färgen har premierats i aveln och därmed har bieffekten blivit att vi har fått hörselskadade eller döva hundar.

En av de gener som har en avgörande betydelse för en normal utveckling av pigmentceller kallas för MITF-genen. Forskare från Uppsala universitet, SLU och Broad Institute har kommit fram till att den vita pälsfärgen hos hundar beror på mutationer i just MITF-genen. För hundar med merle är det SILV-genen som har muterat på ett liknade sätt.

I normala fall producerar cellerna olika sorters pigment beroende på hårstråets färg. Men i de fall där det finns vita tecken saknar hundarna helt pigmentceller i huden på de områdena. Det är förändringen i MITF-genen som är orsak till att inte alla pigmentceller hittar fram till huden under hundens embryo- och fosterutveckling.

Men pigmentcellerna har också en viktig funktion i innerörat. Är hunden bärare av den muterade MITF-genen drabbas den ofta av nedsatt hörsel eller dövhet. Man räknar med att 5–15 procent av hundarna med extremt mycket vita tecken som vita boxrar och dalmatiner har nedsatt hörsel eller är döva.

Olika typer av dövhet

– Medfödd dövhet

Den vanligaste orsaken till dövhet hos hundar är det som kallas medfödd dövhet. Det är oftast genetiskt betingat och förekommer hos ett hundratal olika raser. Många gånger är det hundar med vit päls som har hörselnedsättning. Men även raser där blå päls (merle) premieras, tillhör riskgruppen.

Raser som ofta är drabbade är bland annat Bullterrier, vit Boxer, Dalmatiner, Malteser, Bostonterrier, Engelsk setter och Pointer.

Medfödd dövhet kan förekomma i ett öra, eller i båda.

Veterinären undersöker en hunds öra

– Förvärvad dövhet

Förvärvad dövhet är när hunden blir döv till följd av sjukdom eller skada. Den typen av dövhet uppstår ofta i medelåldern eller senare.

En sjukdom som ökar risken för hörselskada är öroninflammation. Ofta är det hundar med tunga, hängande öron och med tät päls i öronen som får öroninflammation. Är dessa återkommande ökar risken för att även mellan- och innerörat blir inflammerade. Det kan det medföra skador på hörselorganet och hunden blir hörselskadad.

Skador som kan orsaka förvärvad dövhet kan bland annat vara höga ljud, till exempel skottlossning eller läkemedel som är giftiga för örat.

Försämring av cochlea (hörselsnäckan) hos äldre hundar är den vanligaste orsaken till förvärvad dövhet.

Förvärvad dövhet kan förekomma i ett öra (partiell hörselnedsättning), eller båda.

– Selektiv hörsel (EOAD)

Hos framförallt rasen Rhodesian ridgeback har man upptäckt selektiv hörsel, Early Onset Adult Deafness (EOAD). Valparna föds med normal hörsel, men kommer successivt att få en nedsatt hörsel för att sedan bli helt döva. Oftast inträffar dövheten innan hunden blir ett år.

Forskning om EOAD pågår och med ett enkelt gentest går det att ta reda på om hunden bär på denna gen. Rasklubben för Rhodesian ridgeback är medvetna om sjukdomen och arbetar med att kartlägga även svenska hundar som inte bör gå vidare i avel.

Graverad id bricka till hunden

Hur märker jag att hunden är döv?

Det är relativt lätt att märka om hunden är bilateralt döv (döv på båda öronen). Hunden lyssnar inte på inkallning eller andra kommandon, den vaknar inte av oljud och den märker inte när du kommer hem.

I vissa fall kan det ta tid innan dövheten upptäcks och valpen kan ha hunnit bli några månader gammal. Det gäller speciellt om hunden är ensidigt döv, då hör den ju med ena örat.

Om du redan har en hörande hund kommer valpen att göra precis som den andra hunden. Detta oavsett om valpen har hört vad du har sagt eller inte. Även då kan det dröja innan du upptäcker hörselskadan.

Hunden som är döv på endast ett öra kan ha svårt att veta var ett ljud kommer ifrån. Den kan vända det hörande örat åt det håll som ljudet kommer i från. Men det händer också att hunden rör sig åt fel håll.

En försämrad hörsel kan vara svårt att upptäcka eftersom hundar är skickliga på att läsa vårt kroppsspråk. Vissa hundägare upplever att hunden verkar ”dum” när den inte reagerar som förväntat. De börjar då misstänka att hunden inte hör ordentligt.

BAER test

Många uppfödare, framförallt uppfödare av de drabbade raserna, kontrollerar hörseln hos sina valpar innan leverans. Finns det en känd ärftlighet i familjen kan de göra ett BAER test (Brainstem Auditory Evoked Response). Det är det enda helt säkra och objektiva sättet att fastställa om hunden hör eller inte.

BAER-testet mäter ett öra i taget och kan alltså visa på så kallade unilatera (enkelsidiga) hörselbortfall. Men testet visar bara om hunden hör eller är döv på det örat, det kan inte visa på gradvisa hörselnedsättningar.

Hundar i alla åldrar över sex veckor kan undersökas. Gör man testet för tidigt får man ett vilseledande resultat eftersom hörselgångarna ännu inte är fullt utvecklade.

BAER-testet är smärtfritt, men eftersom hunden måste vara stilla ger man hunden ett lugnande medel. Därefter fäster man elektroder på hundens huvud och sticker in små högtalare i vardera hörselgången.

Via högtalarna skickar man in små klickljud i örat. Finns det någon hörsel går det att mäta aktivitet i hörselnerven och i hjärnan. Denna aktivitet registreras av elektroderna på huvudet. 

Om hunden hör normalt visar kurvan tydliga toppar som i ett M, i annat fall blir det ett rakt streck.

Hela undersökningen tar ungefär 10-15 minuter.

Det är bara vissa veterinärmottagningar som utför dessa test. Tänker du göra ett BAER-test på din hund bör du ringa runt och jämföra priserna, för det kan variera en del.

Andra sätt att testa hörseln

Häller upp hundmat i skålen

Det finns andra och enklare sätt att testa hörseln på din hund även om de inte är lika tillförlitliga som ett BAER-test. Det är då viktigt att endast ha en hund närvarande eftersom de annars tittar på hur kompisen reagerar.

  • Tappa något i golvet eller knäpp med fingrarna vid först det ena örat och sen vid det andra och se hur hunden reagerar. Tänk på att inte vara för nära hunden, den kan då reagera på din rörelse eller luftdraget i stället.
  • Gå tyst bakom din hund och klappa sedan högt med händerna för att se om hunden reagerar.
  • Kommer hunden springande när du visslar på den, häller upp mat i matskålen, eller när någon knackar på dörren?
  • Blir hunden skrämd av en oväntad beröring eller av vibrationer på golvet från någon som går i närheten?
  • Låter din valp mer än andra? Hur mycket ljud hunden ger i från sig varierar naturligtvis mellan de olika individerna. Men många ägare till döva hundar upplever att de har mer ljud för sig än hörande hundar. Det är egentligen naturligt, hunden hör inte hur den låter, så den kan pipa eller grymta till utan att själv vara medveten om det. Det blir en av hundens personliga små egenheter.

Misstänker du att hunden hör sämre så bör du alltid kontakta veterinär och kontrollera så att det inte finns någon underliggande sjukdom.

Köpa en hund som visar sig vara döv

Det är ofta inte så lätt för en uppfödare som har flera valpar att märka om någon av dem är döv. En döv hund lär sig snabbt att följa efter sina syskon när matskålen sätts ner eller när det är dags att gå ut.

Att köpa en hund som sedan visar sig vara döv faller under antingen Konsumentköplagen eller Köplagen, beroende på vem som är säljare.

Är säljaren en registrerad kennel så räknas hen oftast som näringsidkare och måste då följa Konsumentköplagen. Är säljaren däremot en privatperson så är det Köplagen som gäller. Men köplagen är inte tvingande, vilket innebär att köparen och säljaren som avtalsparter kan komma överens om andra villkor än de som står i köplagen.

Australian Shepherd färg merle

Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar för det fel som fanns när valpen såldes, om inte köparen hade möjlighet att själv upptäcka detta.

Här är det skillnad på om säljaren är näringsidkare eller inte, en näringsidkare har större ansvar än en privatperson.

Men i båda fallen har du som köpare rätt till ett visst prisavdrag eller att helt häva köpet om du inom sex månader upptäcker att valpen är döv.

Om felet visar sig först efter 6 månader så har bevisbördan gått över till dig vilket gör att du som köpare måste bevisa att felet fanns när du hämtade valpen.

Ett fel som upptäcks senare än tre år från det att hunden levererades kan inte reklameras. Uppfödarens ansvar begränsas således till de tre första åren efter försäljningen.

Medfödd dövhet räknas i allmänhet som ett dolt fel, om inte särskilda omständigheter råder i det enskilda fallet. Påföljden vid dolda fel kan bli prisavdrag, avhjälpande av felet, byte till en annan hund, hävning om felet är väsentligt och skadestånd som till exempel ersättning för extra veterinärbesök.

Kontakta uppfödaren och försök att komma överens. Är det en uppfödare registrerad hos SKK kan du få råd även av dem.

Att leva med en döv hund

Det är egentligen ingen större skillnad att ha en döv eller en hörande hund. I alla fall om du endast har hunden som sällskapshund. En arbetande hund kan behöva använda sin hörsel, men det beror naturligtvis på vilka arbetsuppgifter den ska ha.

Du behöver lägga tid på att träna hunden, men det bör du göra med alla hundar så det är ingen skillnad. Du behöver göra hunden uppmärksam på att du finns i närheten eller att du går i från den.

En döv hund kanske inte passar i en småbarnsfamilj eftersom döva hundar är mer benägna att bli skrämda av plötsliga rörelser.

Som en uppfödare så träffande sa: Tänk på att det 1) är en hund 2) en hund av en viss ras och först därefter 3) det är en döv hund.

Träna en döv hund

Vill du läsa mer? Läs om hur du Tränar en döv hund

Källor: ”Därför blir vita hundar vita” Uppsala universitet ” | ”Hörselskador hos tjänste- och jakthundar” av N. Rosenwall, SLU 2020 | ”Are dogs with congenital hearing and/or vision impairments so different from sensory normal dogs? ” av S. Savel & P. Sombe, Aix Marseille University 2020 | Döv hundvalp, prisavdrag för fel i vara eller hävning? | deafdogsrock.com | ”Deafness in Animals”, MSD Veterinary manuals | ”Merle- och harlekinfärg hos hund” av Halses Josefine Sivertsen, SLU 2014

Rulla till toppen