Skadad Golden retriever

Viktigt att försäkra din hund eller katt!

Är du ägare av en hund eller en katt? Då är det viktigt att teckna en hund- eller kattförsäkring.

Om det händer ditt djur något så kommer veterinärvårdskostnaderna snabbt att bli mycket höga. Då gäller det att ha en bra försäkring som täcker så mycket som möjligt.

Vår egen erfarenhet av hundförsäkring

Inom loppet av två månader i slutet av 2020 gick vår hund genom tre stora ingrepp och vi blev hastigt påminda om vikten av att regelbundet se över vilket försäkringsskydd vi hade.

Det första ingreppet, en gastro-koloskopi var planerad efter månader med en dålig mage. Då visste vi att vår försäkring skulle täcka detta, förutom vår självrisk.

Att han sedan bara någon vecka senare skulle bli kraftigt halt och behöva läggas in på sjukhus visste vi förstås inte. Där behövde han genomgå både röntgen, CT och MR för att hitta vad felet var. Nu hade vi plötsligt nått vårat maxbelopp på försäkringen.

Ytterligare några veckor senare lyckas han i ett obevakat ögonblick äta upp en stor del av ett gosedjur. Han blev mycket dålig och i mellandagarna måste han läggas in akut. Akutavgift, undersökningar, röntgen och tillslut operation med efterföljande vård slutade på ca 45 000 kr.

Eftersom vi redan hade utnyttjat allt vi kunde på hans försäkring fick vi välja mellan att antingen avstå all vård och låta honom somna in, eller att betala allt ur egen ficka. Som tur var hade vi möjligt att betala. Men nu har vi nästan sex månader kvar på hans försäkringsperiod innan vi återigen kan få ut någon ersättning. Så det gäller att han håller sig frisk!

Operation av hanhund

Varför är veterinärvård så dyrt?

All vård kostar pengar i form av personal, lokaler och utrustning. Ju mer avancerad vård som kan erbjudas, ju dyrare är det. Det gäller både för vård av människor och av husdjur.

Men för oss människor betalas mycket av vården via skatten. Alla skattebetalare delar på vårdkostnaderna oavsett hur lite eller mycket vård just du behöver. Vanligtvis betalar vi en mindre summa i besöksavgift medan resten tas från skattepengarna.

För våra hundar och katter finns det ingen skatt som bekostar vården, den får vi själva som djurägare betala. En liten skada kan snabbt kosta stora summor beroende på hur avancerad vård ditt djur behöver. Om du inte själv har ett rejält sparkapital så bör du teckna en djurförsäkring så snart som möjligt.

Har du tur så har du försäkringen ”i onödan” och din hund eller katt behöver inte utnyttja den alls under sitt liv. Men de flesta sällskapsdjur drabbas någon gång av sjukdom eller skada som kräver veterinärvård.

Några kostnadsexempel

Försäkringsbolaget Sveland visar några exempel på vad några vanliga behandlingar på hund kan kosta, de är tagna från deras egen statistik (från 2018):

 • Pyometra (livmoderinflammation). Högsta kostnaden: 78 000 kr, medelkostnad: 24 000 kr
 • Klobrott/klokapselbrott. Högsta kostnaden: 23 000 kr, medelkostnad: 4 000 kr
 • Främmande föremål i tarm eller magsäck: Högsta kostnaden: 80 000 kr, medelkostnad: 18 500 kr

Från samma källa kommer kostnaden för katt:

 • Böld i huvudet, ofta efter slagsmål eller bitsår: Högsta kostnaden: 26 400 kr, medelkostnad: 4 300 kr
 • Ormbett: Högsta kostnaden: 9 600 kr, medelkostnad: 4 400 kr
 • Tumör i juver: Högsta kostnaden: 24 000 kr, medelkostnad: 7 400 kr
Hundtass tar klon är borttagen och endast pulpan syns
Pulpan på en hund som fått klokapseln borttagen

Bäst i test av hund- och kattförsäkringar

En vanlig fråga är- vilken hund- eller kattförsäkring är bäst?

Tyvärr kan ingen svara på det. Den försäkring som passar just din hund bäst, kanske inte alls passar för grannens hund. Har du en huskatt behöver du en helt annan försäkring än om du har kattuppfödning med renrasiga katter.

Så jobbet med att gå igenom de olika försäkringarna behöver du göra själv, utifrån vilket djur du har, vad djuret används till (avelshane/hona, tjänstehund, utställningschampion osv). Dessutom måste du ta ställning till din egen privatekonomi. Hur mycket har du råd med? Tänk då inte bara på den månatliga försäkringspremien utan även på självrisker och övrigt sparande. Precis som i vårt fall ovan, kan du behöva betala en stor del själv.

Vad ska ingå i hund- eller kattförsäkringen?

När du jämför olika hund- och kattförsäkringar ser du att försäkringen är indelad i olika delar. Vilka av dessa delar du behöver beror på ditt djur och din situation. Du vet naturligtvis inte vad som kommer att hända din hund eller katt i framtiden. Så om du behöver en livförsäkring eller ersättning för mediciner är svårt att sia om. Men försök att göra en så god uppskattning som möjligt.

1) Veterinärvård

Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i din djurförsäkring. Den talar om hur stort ersättningsbelopp du maximalt kan få under ett försäkringsår (oftast ett år). Både för hundar och katter är maxbeloppet oftast mellan 30 000- 140 000 kr.

Ju högre maxbelopp du väljer, ju högre försäkringspremie måste du betala. Men väljer du för lågt maxbelopp måste du vara beredd på att antingen betala ur egen ficka eller att låta ditt djur avstå från nödvändig behandling, om du redan har tagit ut all ersättning. Det sistnämnda kan dock leda till att du behöver avliva din hund eller katt.

Sänkt belopp för äldre hundar

Kontrollera noga hur försäkringsbolagen hanterar äldre hundar. Tidigare var det vanligt att ersättningsbeloppet för veterinärvård sänktes när hunden eller katten blev 7-8 år gammal.

Många försäkringsbolag har numera tagit bort denna sänkning, men kontrollera det för säkerhets skull!

Kontrollera vad som inte ingår

Mops blir undersökt av veterinären

När du jämför olika hund- eller kattförsäkringar bör du titta på vad som INTE ingår, det kan nämligen skilja sig åt en del.

Numera omfattar de flesta veterinärvårdsförsäkringar både sjukdomar och skador. Men det finns även de som bara ersätter skador vid olycksfall. Då får du inte ersättning för vård om din hund eller katt blir sjuk.

Mer vanligt är att det finns speciella rasspecifika undantag, framförallt för hundar. Har du en hundras som ofta drabbas av någon typ av sjukdom bör du kontrollera om denna ersätts. Till exempel är det vanligt att försäkringen inte ersätter operationer av luftstrupe eller nospartier för vissa trubbnosiga raser.

De flesta kattförsäkringar ersätter inte heller operationer i munnen som är orsakade av FORL.

2) Livförsäkring

Du kan teckna en frivillig livförsäkring på din hund eller katt. Med en sådan kan du få ersättning om djuret avlider eller om en veterinär anser att avlivning är bästa alternativet. Hos vissa bolag kan du också få ersättning om djuret springer bort eller blir stulet.

Oftast tecknas denna försäkring på marknadsvärdet, eller enligt vad du faktiskt betalade för hunden eller katten.

I de flesta fall minskas dock detta värde ju äldre djuret blir. Efter en viss ålder gäller inte livförsäkringen längre.

Det kan vara värt att kontrollera om livförsäkringen kanske redan ingår i paketet när du jämför olika bolag.

3) Tilläggsförsäkringar

Livförsäkring är en tilläggsförsäkring men den räknas oftast lite utanför övriga eftersom den är så vanlig. Andra tilläggsförsäkringar är t.ex. :

 • Rehabilitering
 • Medicin och MR/CT. Mediciner kan kosta mycket om det handlar om en kronisk sjukdom.
 • Avelsförsäkring
 • Användbarhetsförsäkring, om din hund har ett speciellt syfte
 • Reseförsäkring

Här kan det skilja mellan de olika försäkringsbolagen vad som ingår och vad som inte gör det. Hos vissa ingår medicin och CT/MR medan du får köpa det extra hos andra. Om du tänker ta med dig hunden eller katten på utlandsvistelser så bör du kontrollera vad som ingår i försäkringen. Kontrollera också vad som ingår i din hemförsäkring. Här kan det skilja mycket mellan de olika försäkringarna.

Användbarhetsförsäkring är ett tillägg som du kan teckna om du har t.ex. en jakthund eller en servicehund som utför en viss typ av arbete. Skulle hunden råka ut för något som gör att den inte längre kan utföra sina uppgifter så kan du få ersättning för detta.

Ledarhund går med sin förare

Självrisk

Självrisken är den summa som du själv betalar varje gång du utnyttjar försäkringen. Här finns ofta flera olika alternativ att välja mellan.

Väljer du att betala en hög självrisk så blir försäkringspremien lägre och tvärtom. Så här spelar din privatekonomi stor roll. Har du råd att plötsligt betala en större summa om ditt djur blir akut sjuk så kan du minska på den regelbundna betalningen. Har du inte råd med det, så är det bättre att ta en högre försäkringspremie.

Rörlig och fast självrisk

För att ytterligare komplicera tankegångarna så delas självrisken in i en rörlig och en fast del.

Den rörliga självrisken är en procentuell del av veterinärkostnaden. Den ligger ofta mellan 15-25%. Denna del av självrisken betalar du varje gång du är hos veterinären. Har du valt en rörlig självrisk på 10% och din veterinärkostnad blir 1000 kr så betalar du 100 kr ur egen ficka. Försäkringbolaget betalar 900 kr.

Den fasta självrisken är en vald summa som du betalar en gång per självriskperiod. Denna summa betalar du oavsett hur mycket veterinärkostnaden blir. Har du en fast självrisk som är ganska hög kanske du inte får ut något alls från försäkringsbolaget om kostnaden för ditt djurs vård blir låg.

Anta att du har en fast självrisk på 1500 kr och en rörlig på 10%. Vården av din katt kostar 2000 kr. Försäkringsbolaget drar först av 1500 kr (2000-1500) och kvar blir då 500 kr. Därefter tar de 10% på 500 kr, kvar blir en kostnad 450 kr. Försäkringsbolaget kommer att betala ut 450 kr till dig, medan du har betalat 1550 kr.

Två katter undersöker en kattbur

Självriskperiod

Den fasta självrisken som vi beskrev ovan tas ut en gång per självriskperiod. Självriskperioden skiljer sig åt mellan de olika försäkringsbolagen. Vissa har en period på 120 dagar medan andra har 365 dagar. Det är värt att kontrollera denna punkt noga.

Blir din hund eller katt sjuk, krävs ofta flera besök hos veterinären. Det kan vara kompletterande provtagningar, återbesök eller liknande. Har du då en kort självriskperiod behöver du betala den fasta självrisken oftare än om du har en lång period.

Vi tänker oss att katten i exemplet ovan behöver komma tillbaka på återbesök efter tre och sex månader. Du har en självriskperiod på 120 dagar. Vid första besöket betalade du den fasta självrisken på 1500 kr (se ovan). Vid återbesöket efter tre månader betalar du ingen fast självrisk alls, endast den rörliga. Detta eftersom du är inne i 120-dagarsperioden som du har betalat för. Däremot till återbesöket efter sex månader så får du återigen betala hela den fasta kostnaden. Du har då redan passerat 120 dagar och gått in på en ny period. Hade du istället valt ett bolag med längre period så hade du sluppit detta.

Rakad kind med fukteksem
Fukteksem som syns då pälsen är rakad

Karenstid

Tänk också på att det är vanligt med en karenstid innan försäkringen kan användas. Det är viktigt att tänka på framförallt om du ska försäkra ett äldre djur.

Försäkringen gäller från den tidpunkt då du tecknar den. Men hos flera försäkringsbolag så får du ingen ersättning för sjukdomar som påbörjas inom 20 dagar från det att försäkringen har trätt i kraft. För vissa sjukdomar kan karenstiden vara ända upptill 12 månader.

Däremot finns det sällan någon karenstid på skador som har vållats av plötsligt yttre våld.

Köper du en försäkring för en valp eller kattunge som är högst 12 veckor, respektive 16 veckor gammal och som har ett giltigt veterinärintyg så har du troligen ingen karenstid. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

OBS! Om djuret redan har en sjukdom eller skada sedan tidigare så gäller inte försäkringen för denna. Då spelar det ingen roll hur lång tid som passerar, du får ändå ingen ersättning.

Allergivaccin med spruta till hund

Kostnad per månad

Den del som är lätt att jämföra mellan olika försäkringsbolag är vad kostnaden blir per månad eller år. Men det viktiga är som vi beskrivit ovan, vad som ingår i den summan.

Den försäkring som är billigast är inte nödvändigtvis den bästa i ditt fall. Är du osäker på vad du ska välja kan du alltid prata med de olika bolagen för att höra vad de tycker är viktigt i ditt fall. Har du en renrasig hund som du vill försäkra kan du också höra med rasklubben. De har ofta väldigt bra koll på vilka sjukdomar och skador just din ras ofta råkar ut för.

Risk med att byta försäkringsbolag

Vi uppmanas ofta av till exempel media att regelbundet se över våra försäkringar, vårt sparande osv. Men om du funderar på att byta försäkringsbolag till din hund eller katt måste du vara medveten om att det kan innebära stora risker.

Har ditt djur en sjukdom eller skada som du har fått ersättning av ditt gamla försäkringsbolag för? Då är det inte alls säkert att den nya försäkringen täcker denna. I det finstilta finns ofta ett undantag som säger att bolaget inte ersätter sådant som djuret har drabbats av tidigare.

Det innebär att du inte får någon ersättning alls för hundens allergi eller kattens njursjukdom i framtiden. Då kan det kanske vara bättre att ha kvar det gamla bolaget och betala lite mer, än att byta till något som är lite billigare just nu.

Checklista när du väljer försäkringsbolag

 • Har du en renrasig hund eller katt? Vilka sjukdomar eller skador är vanliga hos just din ras? Ersätts dessa?
 • Är din katt eller hund ofta lösa ute? Har de större risk att skada sig när de är utom tillsyn?
 • Använder du ditt djur till avel? Som jakthund? Eller någon annan tjänsteutövning? Behöver du en tilläggsförsäkring?
 • Behöver du en livförsäkring? Även om du får en summa om djuret avlider så får du aldrig tillbaka just den individen.
 • Vad ingår i försäkringen? Ingår mediciner och rehab? I dag är det vanligt med CT och MR-undersökningar och de är dyra. Ingår detta?
 • Vilka undantag finns? Är det något som inte ingår, något som du tror dig behöva?
 • Hur lång självriskperiod vill du betala för? En längre period kan vara bättre men också dyrare.
 • Hur högt försäkringsbelopp vill du ha? Ju högre belopp, ju dyrare premie. Men å andra sidan täcker försäkringen mer och risken att du måste betala själv minskar.
 • Hur hög självrisk vill du betala? Även här måste du göra en avvägning av hur mycket du är beredd att betala varje gång du uppsöker veterinären.
 • Har du några rabatter hos något bolag? Är du medlem i någon klubb eller har du andra försäkringar/sparande hos något bolag? Det kan ge viss rabatt.
 • När du har vägt samman alla andra delar kan du titta på hur hög eller låg försäkringspremien är?

Källor: Konsumenternas, Sveland och Agria

Rulla till toppen