Närbild på en katts tänder

Forl eller tr, smärtsam sjukdom hos katter

Minst 32% av svenska katter har FORL, eller TR som det numera kallas.

Det är en oerhört smärtsam tandsjukdom som ofta är mycket svår att själv upptäcka hos sin katt.


[cmtoc_table_of_contents]


Svårt att märka kattens tandvärk

Hur många kattägare kan med säkerhet säga att deras katt inte har tandvärk?

Katter liksom många andra djur är mästare på att dölja sin värk. De fortsätter att äta som vanligt men tuggar maten på andra sidan av munnen istället.

Grå katt sitter och tittar

FORL eller TR

FORL (Feline odontoclastic resorbtive lesions) är en tandsjukdom som framförallt förekommer hos kattdjur (feline).

Den har nu bytt namn till TR (Tooth resorption). Detta eftersom man också har hittat den hos andra djurslag.

TR förekommer hos vilda kattdjur men tycks vara betydligt vanligare hos våra tamkatter. Det är också en sjukdom som verkar öka i takt med att våra katter lever längre.

FORL/TR Är en MYCKET smärtsam sjukdom och vid minsta misstanke att katten är drabbad ska en tandkunnig veterinär undersöka katten.Vanlig sjukdom

Eftersom det är en sjukdom som är svår att upptäcka även för veterinärer finns det troligtvis många katter som lider i det tysta av smärta i munhålan.

I en undersökning i Holland och USA bland katter som undersöktes för tandproblem, fann man att 62 -67% hade fått TR/FORL.

En annan undersökning gjord i USA bland normala katter som inte uppvisade några speciella symptom var 48% av katterna drabbade.

I Sverige har SLU gjort en motsvarande studie som visade att 32% av de svenska katterna över ett års ålder hade olika grad av tandresorption.

Hos 10-åriga katter har 75% denna tandsjukdom. Med andra ord är det en vanlig sjukdom hos våra katter, en sjukdom som gör väldigt ont.


Katt som slickar sig om munnen

Tandens uppbyggnad

En tand består av en krona, hals och rot. Kronan är den synliga delen och den är täckt av emalj som är kroppens hårdaste vävnad.

Emaljen kan vara upp till några millimeter tjock uppe på tuggytorna men blir tunnare ju längre ner i tandhalsen den sitter.

Själva tanden är uppbyggd av dentin. Det är en benliknande vävnad och längst in finns ett hålrum där pulpan finns.

Pulpan består av bindväv, blodkärl och nerver. Inne i rötterna fortsätter pulpan via rotkanaler ner till rotspetsen där nerver och blodkärl ansluter från käkbenet.

Rötterna är täckta med cement som är en hård vävnad. Hela tanden hålls sedan på plats med hjälp av bindvävstrådar. Varje gång katten tuggar kommer bindvävstrådarna att fjädra med små rörelser.Vad händer när katten får TR/FORL?

Varför katten får TR vet man ännu inte, trots mycket forskning. Från början trodde man att det var karies som orsakade hål i tandemaljen men det visade sig vid mikroskopiska studier vara fel.

Andra teorier har varit att TR är orsakat av den mat som våra tamkatter får, att vaccin kan påverka förloppet eller att det skulle vara skillnad på inne- eller utekatter. Men ingen av dessa teorier har kunnat bevisas.

I kroppen sker ständigt en nedbrytning och återuppbyggnad av olika vävnader. I skelettet finns det celler som kallas för odontoklaster och en annan typ som kallas för odontoblaster.

Odontoklaster bryter ner cellvävnad och frigör mineraler medan odontoblaster bygger upp nytt skelett.

Hos katter med tandresorption är odontoklasterna mer aktiva än odontoblasterna. Det får till följd att de skadade tänderna bryts ner.

Tandroten bryts successivt ner och käkbenet växer istället in i rötterna.

Alla tänder kan bli drabbade även om det tycks vara vanligast att kindtänderna (premolarer och molarer) råkar illa ut.

Kattens tanduppsättning

Många gånger börjar sjukdomen under tandköttet eller nere i roten vilket gör att den inte går att se vid en undersökning.

Skadan blir större och större och till slut kommer även tandkronan att drabbas med hål som följd.

I detta skede är det ofta öppet in till pulpan och katten har riktigt ont.

Om sjukdomen får fortsätta kommer tanden att bli spröd och den bryts lätt sönder. Samtidigt kan tandens rötter helt växa in i käkbenet.

En katt med långt gången tandresorption får också tandköttsinflammationer och tandlossning.


Fem stadier av sjukdomen

Svart-vit katt tittar med stora ögon

Tandresorption, TR delas in i fem olika stadier enligt en mall som American Veterinary Dental College har tagit fram.


Stadium 1:

I det första stadiet börjar cementen och eventuellt lite av emaljen att absorberas. Detta stadium är till och med svårupptäckt på röntgen.

Se figur 1.


Stadium 2:

I nästa steg har sjukdomen spritt sig till dentinet, den benvävnad som finns runt pulpan.

Nu börjar katten få ont men fortfarande är det svårt att vid en vanlig undersökning utan röntgen se något anmärkningsvärt.


Stadium 3:

Nu har resorptionen nått pulpan och katten har en ordentlig smärta. Risken är nu också stor att det blir en infektion. Denna infektion kan få fritt tillträde till pulpan, och det gör fruktansvärt ont! Fortfarande kan det vara svårt att se något med blotta ögat.

Olika stadier av FORL hos katt
Figur 1

Stadium 4:

Mycket av kronan är nu borta samtidigt som stora delar av roten har absorberats och vuxit ihop med käkbenet.

Se figur 2.


Stadium 5:

Det femte stadiet kan se ut på olika sätt, 5a visar en i stort sett felfri krona medan roten nästan helt är omvandlad till benvävnad och bildar så kallade spökrötter.

Den här katten lider av rejäl smärta trots att knappt något kan ses med blotta ögat. Eftersom tanden dessutom inte har något rotfäste kommer den väldigt lätt att gå sönder.

5b visar en tand där kronan helt har försvunnit och endast spökrötterna syns på röntgen.

Forl eller Tr hos katt i flera stadier
Figur 2

Symptom

Det är inte lätt att se att katten har fått TR/FORL eftersom de flesta djur inte visar sin smärta.

Ofta är symptomen väldigt diffusa, men några varningstecken kan vara att katten äter mindre än vanligt, den kan undvika hård eller kall mat och den kan tappa den mat som den äter.

Men många katter äter fort och slänger i sig maten och hinner då ändå få i sig ungefär samma mängd som vanligt.

Katten kan också undvika att tugga på den sida av munnen där den har ont men det är knappast något som vi ser.

En del katter gnisslar eller klapprar med tänderna när det gör ont. De kan också klia eller gnida sig över munnen eller minska sitt putsande av pälsen.

Andra katter kan bli mer irriterade, aggressiva eller tillbakadragna och då är det inte alltid lätt att lista ut att det är tandvärk som ligger bakom.

När sjukdomen har gått långt brukar man kunna se att den har mer tandsten vid den sjuka tanden eftersom katten undviker att tugga där.

Man kan också se en inflammation runt tanden, det kan se ut som om tandköttet skulle ha vuxit upp över tanden.

I andra fall är det veterinären som upptäcker sjukdomen när katten blir sövd inför en allmän tandrengöring.


Behandling

Veterinär undersöker en katts tänder

Kan man behandla en katt som har fått TR?

Ja, men det finns ingen förebyggande behandling. De metoder som man har prövat med till exempel flourlack och lagningar har visat sig vara verkningslösa.

Det första man gör är att söva katten och röntga alla tänder. Det är enda sättet att säkert fastställa vilka tänder som är drabbade.


Operation

Sedan beror vidare behandling på hur långt sjukdomen har gått.

Ofta tar man bort endast kronan i höjd med käkbenet. Tandköttet sys ihop över käkbenet. Med denna metod lämnar man rötterna kvar i käkbenet. Rötterna omvandlas de i de flesta fall helt till benvävnad.

Denna typ av operation ska alltid följas upp med en röntgen efter 5-6 månader. Det görs för att se att ingen komplikation tillstöter.

I andra fall drar man ut hela tanden, inklusive rötterna.

Är din katt gammal och har andra sjukdomar som t.ex njursvikt är det inte säkert att den klarar en så pass omfattande operation.

Har din katt fått TR måste du regelbundet låta den bli undersökt av en tandvårdskunnig veterinär. Kontrollerna brukar ske med sex till tolv månaders intervaller under förutsättning att du inte upptäcker något konstigt tidigare.


Tandborstning

Även om tandborstning inte förhindrar tandresorption bör du ändå ta för vana att regelbundet borsta kattens tänder.

Det minskar risken för plackbildning och inflammationer. Du kommer också att kunna ha bättre kontroll på hur kattens tandkött ändras över tid.

Närbild på slickande katt

Försäkringar

Eftersom tandresorption är en så vanlig sjukdom ersätter de flesta försäkringsbolagen inte behandlingar för TR/FORL så det kan komma att bli väldigt kostsamt för dig.

Att söva, röntga och operera ett djur kostar oftast flera tusen kronor och har du otur får du räkna med att göra om det varje år.

Så kontrollera noga med ditt försäkringsbolag innan du låter veterinären göra några ingrepp.

Har du inte råd med detta är det bäst att låta katten få somna in, för TR/FORL är en MYCKET smärtsam sjukdom!


Källor: American veterinary dental college, | Universitetsdjursjukhuset | Feline Odontoclastic Resorpive Lesion (FORL), Charlotta Lidholm vid SLU 2003.

Rulla till toppen