Jack Russel står på en sten

Stärk hundens självkänsla

Många hundar är rädda för vissa saker, andra är osäkra överhuvudtaget. Vad som ligger bakom deras osäkerhet är inte alltid så lätt att veta.

Men om du lägger ner mycket tid på din hund kan du sakta träna upp hundens självkänsla och få den känna sig säkrare i många situationer.


[cmtoc_table_of_contents]


Orsak till osäkerhet

Osäkerhet hos en hund kan bero på något som har hänt redan under fosterstadiet eller i mycket tidig ålder.

Även ärftliga orsaker kan ligga bakom. Vi kan också vid något tillfälle ha skrämt hunden utan att veta att den reagerade så starkt.Smärta

Osäkerhet och rädsla kan också bero på att hunden har ont någonstans. Det är inte alltid så lätt att se på en hund om den har värk, det är inte alls säkert att den haltar eller gnäller.

Nästan 60% av hundarna har någon form av ryggfel, vilket är ungefär detsamma som hos oss människor.

Vi kan anta att graden av smärta även hos hundar varierar mellan olika individer och olika tillfällen. Vissa dagar gör ryggen mer ont än andra och då blir både människor och hundar på sämre humör.

En av de första sakerna du bör göra med en rädd, osäker och/eller aggressiv hund är att låta en veterinär och fysioterapeut kontrollera hunden.

Veterinären tittar t.ex. i öron, hals och kan ta en del prover som kan utesluta sjukdom.

Fysioterapeuten kontrollerar leder, muskler och kotor och kan bedöma smärta i mjukdelarna.


Personlig zon

Hundars flykt- och försvarszoner

Alla djur har olika privata zoner omkring sig.

Dels finns en zon som kallas för flyktavstånd. En kronhjort flyr om en främling kommer närmare den än cirka trehundra meter, medan en björn har ett flyktavstånd på cirka ett hundra meter.

Sedan finns också en försvarszon som ligger närmare djuret själv. Om en främling skulle komma inför denna zon kommer djuret istället att gå till attack. Då har gränsen där det är möjligt att hinna fly passerats och där den erfarenhetsmässigt reagerar med ett anfall istället.

Även vi människor har dessa zoner, och avståndet varierar med vilken kultur vi är uppvuxna i.

Människor från södra Europa står gärna lite närmare varandra än vad vi i norra delen gör. Det brukar kännas olustigt om någon kommer för nära och instinktivt försöker vi backa lite.

Nu är vi visserligen uppfostrade till att inte anfalla någon som kommer närmare, men det händer speciellt då någon är påverkad av t.ex. alkohol.

Våra hundar tillhör olika raser och har därför också olika avstånd i sina zoner. Flera av de vaktande raserna har en stor försvarszon medan sällskapsraserna generellt sett har en relativt liten zon.Närhet

När vi förstår detta med personliga zoner, förstår vi också lättare varför hundar tycker att närhet kan vara ett laddat begrepp.

Studerar vi två främmande hundar ser vi att ju närmare de kommer varandra ju stelare blir deras kroppsspråk.

I de flesta fall avbryter någon av dem försöket att närma sig den andra. Den hund som avbryter börjar istället intensivt lukta på marken, lägger sig ner eller går ner i lekställning.

Försöker de istället att utmana varandra kommer de sakta att gå närmare med blicken stelt fäst på den andra. När de är riktigt nära varandra är de så stela att bara mycket små rörelser tolereras av hundarna.

Skulle de få kroppskontakt eller någon gör en för snabb rörelse exploderar hela situationen i ett slagsmål. Det är i det läget vi ägare ofta är den utlösande orsaken, vi rör på oss eller ryter till och så flyger hundarna på varandra.

Även din egen hund kan reagera på din närhet. Ofta lär sig hunden att ägaren tar i den, att den blir borstad osv.

Däremot är det inte säkert att hunden vill ha vår direkta närhet till sitt ansikte, att t.ex. ge hunden en kram som många barn gärna gör kan kännas som ett stort hot för hunden.

Morrar hunden då, acceptera det och gå inte närmare. Hunden har helt enkelt talat om att den inte är riktigt bekväm med att du är så nära, den försöker inte alls dominera dig eller ta över ledarskapet eller något liknande.

Golden retrievern Gösta tittar bedjande på matte

Osäkra hundar

En hund som är rädd eller osäker släpper inte gärna någon innanför sina zoner. Det krävs mycket vänlighet, rutiner, självsäkerhetsövningar och konsekvenser för att den ska kunna lita på någon.

Det gäller att bygga upp hundens självkänsla genom att få den att stegvis klara av små uppgifter.

Uppgifterna ska vara kluriga och innebära ett visst mått av utmaning, däremot får de inte vara så svåra att hunden inte klarar av dem.

Svårighetsgraden ska sedan successivt ökas, men aldrig i så snabb takt att hunden misslyckas.


Balansövningar

Liten hund står på pall

Att träna upp balansen kan stärka hundens självkänsla. Det kan du göra genom att anmäla dig och din hund till en kurs i agility, men det är inte heller så svårt att hitta på egna balansövningar.

Låt hunden få hoppa upp på stubbar, stenar, omkullfallna träd, parkbänkar osv. Se bara till att det inte är halt och de första gångerna kan du behöva stå alldeles intill för att hjälpa hunden hålla balansen.

Så småningom ökar du svårighetsgraden genom att låta hunden gå på hindret, sätta sig ner, vända sig om och kanske t.o.m. ligga ner.

Tänk på att hela tiden berömma och belöna hunden, låt den få känna sig stolt!


Nosövningar

Rottweiler spårar i skogen

Hundens främsta sinne är luktsinnet och kan du låta hunden få jobba med nosen kan du stärka dess självkänsla. Du kan varva mellan sök- och spårövningar.

  • Sökövningar: Göm godis, både inne och ute och låt hunden söka upp det. Träna hunden att söka upp kantareller, leksaker eller tappade vantar.
  • Spårövningar: Lägg ett personspår, ett blodspår eller kanske ett korvspår och låt hunden spåra upp belöningen som ligger i slutet av spåret.

Problemlösningar

Att ställas inför ett problem som vi sedan lyckas lösa ger oss människor bättre självförtroende och det gäller i högsta grad även våra hundar.

Om du som ägare också är delaktig i problemlösningen stärker du samtidigt banden mellan dig och hunden.

OBS! Tänk på att låta hunden få tid på sig att lösa problemet själv! Vi har ofta en tendens till att vilja hjälpa hunden genom att peka eller visa.

  • Aktivitetsleksaker. Det finns många olika aktivitetsleksaker där hunden ska få fram godis på något sätt. Många av dem förutsätter också att du som ägare är delaktig på ett eller annat sätt.
  • Gömma godis i burkar, kastruller, kartonger, toapappersrullar osv. Låt hunden komma på hur den ska komma åt godiset.
  • Problemlösning. Lägg godis eller en favoritleksak i en kartong. Bind fast ett snöre i kartongen och lägg den under soffan, bakom en dörr eller liknande och låt bara snöret sticka fram. Hunden ska först dra i snöret för att komma åt kartongen som den sedan ska öppna.
  • Omvägsproblem. Ställ dig på ena sidan av ett staket eller ett kompostgaller och locka på hunden. Hunden ska nu lista ut hur den kan komma till dig (springa genom grinden eller runda gallret). Ett annat omvägsproblem är att lägga en godisbit uppe på en hög sten. Hunden ska lista ut ur den ska komma åt den, hoppa upp, gå runt och klättra upp på baksidan eller?
Hund jobbar med ett aktiveringsspel

Vill du ha fler tips på hur du kan aktivera din hund, läs på Aktivera hunden inomhus och Aktivera hunden utomhus.


Cirkuskonster

Att lära hunden olika cirkuskonster och tricks stärker inte bara hundens självförtroende, det uppmuntrar också i allra högsta grad samarbetet mellan dig och din hund.

Lär hunden att rulla runt, dansa på bakbenen, sitta vackert, ligga på sidan, spela död, vinka osv. Ofta har olika hundar en viss fallenhet för en viss typ av övningar passa på att vidareutveckla dem.


Nyttoövningar

En Golden retriever med tidning i munnen

De hundar som arbetar som assistanshundar hjälper sin ägare med allehanda saker.

Även om du ”bara” har en sällskapshund kan den lära sig att plocka upp saker som du tappar, hämta telefonen då den ringer, släcka/tända lyset, hämta tidningen m.m.

På så sätt stärker du hundens självförtroende, tränar upp ert samarbete samtidigt som du drar nytta av hundens aktiviteter.


Kost

Om du har uteslutet sjukdomar och/eller smärta och har börjat träna din hund till en ökad självkänsla kan det vara värt att titta lite extra på hundens kost också.

En Lagotto äter mat från Glannas matbar

I kroppen finns olika signalsubstanser som har olika betydelse, varav två kan vara värt att nämnas här, nämligen noradrenalin och serotonin.

  • Noradrenalin. Vid kamp, försvar eller plötslig alarmberedskap frigörs bl.a. noradrenalin. Det ökar hjärtverksamheten, höjer blodtrycket samt ger en ökad vakenhet och aktivitet. Foder innehållande majs kan öka noradrenalinhalten vilket kan påverka en nervös individ.
  • Serotonin. Kallas ofta för belöningshormon eftersom det påverkar humöret så att man känner sig glad, nöjd och lugn. Det reglerar även koncentrationsförmågan och sömnen. Sötsaker och alkohol kan tillfälligt öka vår serotoninhalt men när de slutar verka faller halten kraftigt. I rött kött, havre, bananer, kalkon och pumpakärnor finns ämnen som påverkar halten av serotonin positivt.

Så har du en osäker och rädd hund kan du prova att ändra kosten, om det hjälper bör du se en förbättring inom 10-14 dagar.


Se även…

Läs mer om Hundens rädsla


Rulla till toppen