SLO hos hund

SLO- när hundens klor lossnar

Att en tidigare frisk hund plötsligt tappar en klo är inte så ovanligt. Det beror ofta på att hunden har fastnat i något när den har sprungit i t.ex. skogen.

Men om denna tappade klo inom en kort tid på kanske några veckor följs av flera klor som ramlar av, då ska du uppsöka en veterinär! Risken finns att din hund har drabbats av SLO – symmetrisk lupoid onychodystrofi.


Friska hundar drabbas av klolossning

SLO är en relativt ny sjukdom där de första fallen beskrevs i mitten av 1990-talet. Den uppkommer hos tidigare helt friska hundar som plötsligt inom loppet av några månader tappar alla sina klokapslar.

Har din hund endast tappat en klo, brukar detta oftast bero på en skada. Hunden kan ha fastnat med klon i någonting när den har sprungit eller lekt. Läs mer om det på När hunden skadar klon.

Börjar hunden däremot tappa flera klor inom en kort tidsperiod bör du boka tid hos en veterinär för kontroll. Hunden kan då ha drabbats av symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO).

Hundtass tar klon är borttagen och endast pulpan syns
Pulpan på en hund som fått klokapseln borttagen

Vuxna hundar

Vanligtvis är det vuxna hundar, mellan 3 och 8 år gamla som får SLO. Men även äldre hundar kan drabbas.

Eftersom hundarna är så pass gamla när de insjuknar kan ett flertal redan ha använts i avel. Det är problematiskt eftersom sjukdomen tycks vara genetisk.


Autoimmun sjukdom

Klolossning, SLO är en autoimmun sjukdom. Den är inte speciellt vanlig men innebär ett stort lidande för drabbade hundar.

En autoimmun sjukdom innebär att kroppen bildar antikroppar mot de celler som finns normalt i kroppen.


Ärftliga riskfaktorer

SLO tycks ha ärftliga riskfaktorer. Det finns flera fall där helsyskon har fått sjukdomen. Dessutom ser man att SLO förekommer oftare hos vissa raser än hos andra. Schäfer, rottweiler, riesenschnauzer, bearded collie, gordon setter och engelsk setter tycks tillhöra de raser som har större risk att få SLO.

I Sverige pågår nu ett forskningsprojekt där riesenschnauzer, rhodesian ridgeback samt bearded collie ingår. De svenska forskarna samarbetar med ett norskt forskningsteam som i sin tur undersöker gordon setter.

Forskarna har hittat ett område i de drabbade hundarnas gener som innebär en ökad risk att drabbas av bland annat SLO. Samma område är också inblandat i hypotyroidism, en sjukdom som ger minskad utsöndring av sköldkörtelhormon.


Klons uppbyggnad

1) Klofals   2) Kloben   3) Pulpa   4) Klokapsel

Hundens klor är uppbyggda av klobenet (2) som är en del av hundens skelett. Utanför den finns en blodrik vävnad som också är full av nervändar, det är pulpan (3) och ytterst är det ett hårt hölje, klokapseln (4) som motsvarar vår nagel. Längst in där klokapseln sitter fast i tån finns klofalsen (1).


Symptom

Ofta märker inte hundägaren direkt att hunden är drabbad av symmetrisk lupoid onychodystrofi.

Ibland kan ägaren dra sig till minnes att hunden har slickat mer än vanligt på den utsatta tassen. Är man uppmärksam kan man se att det långsamt bildas en luftspalt mellan klokapseln och den gamla delen av pulpan. Snart ramlar klokapseln bort och hunden får mycket ont.

Ibland kan ägaren märka att klornas kvalitet blir sämre och skörare, framförallt vid kloklippning en tid innan klokapseln faller av. En brun rand eller ett blåmärke kan också ses på vissa hundars klo innan den ramlar av.

När hunden har fått SLO drabbas oftast alla klor på alla tassar inom två till nio veckor. Dock förekommer det att sporren klarar sig.


Mycket smärtsamt

Hund med skadad tass

Många av hundarna som får SLO, får ont när tassen utsätts för tryck. De kan också halta när de rör sig.

Ofta spricker klokapseln innan den lossnar. Då får hunden också sekundära bakterie- eller jästsvampsinfektioner i klor och tår. Infektionen kan göra att det smärtar, varar och luktar illa.

Om hunden får en infektion måste veterinären ta ett prov på vilken typ av bakterier eller svamp det handlar om. Troligen blir hunden behandlad med antibiotika.Diagnos

För att fastställa att det är symmetrisk lupoid onychodystrofi tas ett prov på hundens skadade klo.  För närvarande finns det två metoder, antingen amputerar man bort en klo, oftast en sporre eller så tar man en biopsi. Biopsin tar man djupt ner i klobenet, därför måste man sövas hunden för denna provtagning.

Tyvärr räcker det inte med att ta blodprover eller prov på den lossnade klokapseln. Provet måste få med delar av klobenet längst in vid klofalsen.

Veterinären undersöker även hunden så att man kan utesluta
andra sjukdomar, till exempel olika tumörer.


SLO är en livslång sjukdom

Klorna på en hund med SLO

Det finns inget botemedel mot SLO idag, bland annat eftersom ingen vet vad som orsakar sjukdomen.

Förhoppningsvis kan hundägaren dock genom olika typer av behandlingar ändå hålla hundens klor i acceptabelt skick.

Även om klokapseln växer ut igen så får hunden ofta klor av sämre kvalitet, de kan också bli missbildade.

Med behandling kan de flesta hundar återgå till ett normalt liv. Hundägaren ska dock alltid vara observant på att klorna lättare kan skadas.


Behandling

Hund får en hundsko

Idag finns ingen behandling som fungerar fullt ut. Hundägaren kommer att behöva prova olika behandlingar för att se vilken som kan fungera bäst.

Problemet med de olika behandlingarna är dock att det tar sex till nio månader för en ny klo att växa ut. Därför tar det också lång tid att utvärdera behandlingen.

Det första man gör är att ta bort de skadade klokapslarna. Hunden kommer att få smärtstillande medel och behandling mot eventuell infektion.

Eftersom pulpan är blottad måste du skydda hundens tass med bandage de första dagarna. Därefter är det bra om hunden enbart har en tunn strumpa på sig inomhus och en hundsko utomhus.

Ett tips är att köpa små babystrumpor att sätta på tassen. Hunden får inte heller springa eller leka, det är bara lugna koppelpromenader som gäller.

Efter två till tre veckor har ofta en hård hinna bildats över pulpan och hunden kan därefter röra sig fritt igen.Speciell diet

Många hundar får genomgå en eliminationsdiet. Detta eftersom det har visat sig att några hundar får SLO-liknande symptom på grund av en födoämnesallergi. Majoriteten av de drabbade hundarna har dock inte visat någon förbättring efter en sådan diet.

Behandling med fettsyror innehållande omega 3 och omega 6 har hos vissa individer fungerat bra och är ofta ett förstahandsval.

En förbättrad klokvalitet bör ses inom te till fyra månader. Även behandling med kortison kan bli aktuellt.

Eftersom Sverige har en hård antibiotikapolicy, får hunden endast antibiotika om veterinären kan visa att det finns en bakterieinfektion.

En hund med SLO bör regelbundet få sina klor klippta och omskötta. Eftersom klorna ofta blir av sämre kvalitet gäller det att de hålls kortklippta! Annars kan hunden fastna med klorna någonstans av misstag.

Kloklippning på en hund

Källor: ”Symmetrisk lupoid onykodystrofi hos hund – en litteraturstudie” i Svensk veterinärtidning 3/2015; ”Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi – En autoimmun reaktion i hundens klor?” av Emma Åhlén, SLU 2015; ”Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi hos hund: En journalstudie samt analys av antinukleära antikroppar, ANA” av Matilda Vidman, SLU 2012; ”Djurägarinformation klokapselproblem” SLU; ”Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi, En hundägares syn på sjukdomen”, Ridgeback-Nytt 4/2010


Rulla till toppen