Katt som fräser

Förstår du din katts läten?

Hur låter en katt? Vilken dum fråga- den jamar förstås!

Men det finns många sätt att jama på beroende på vem katten pratar med. En katt har också andra läten, den spinner, kvittrar, fräser och vrålar.


[cmtoc_table_of_contents]


Kattens läten dåligt utforskade

Katters läten är ofta mer svårtolkade än hundars. Ändå finns det inte så mycket forskning inom detta område.

Mildred Moelk gjorde en studie redan 1944 men den var på endast EN katt.

Susanne Schötz, forskare i lingvistik vid Lunds universitet och kattägare blev nyfiken på katternas språk och beslöt sig 2013 att använda sig av sin kunskap i språk till att studera katternas olika läten. Hon spelade in sina tre katter under en månad och fick ihop 538 läten.

Katt som ber om mat

Tre klasser

Kattens läten delas in i tre klasser

Ljud som bildas med stängd mun:

 • spinnande.
 • kurrande, används bland annat som vänlig hälsningsfras och vid lek.

Ljud som bildas med öppnande och stängande mun:

a) mjau eller jamande ljud:

 • gnäll, ett gällt läte med i- eller e-vokal.
 • pip, ett hest nasalt gnälligt ljud.
 • jämmer, ett jamande läte med å eller o-vokal.
 • mjau , det karakteristiska mjauljudet med iao-vokaler i en följd. Det används ofta när katten pratar med människor.

b) kurr-mjau-ljud, kombination av ett kurr och ett mjau i följd.

Ljud som bildas med öppen och ofta spänd mun:

 • morrande, ett dovt utdraget aggressivt ljud.
 • fräsande, ett väsande aggressivt ljud.
 • skrik eller ylande, ett starkt och gällt ljud. Det används om katten har ont.
 • kvitter eller klapprar som vissa säger.
 • tjatter, en sekvens av korta hackande ljud i liknande situationer som kvitter-ljuden.
 • parningsläten, långa utdragna sekvenser av mjau-liknande ljud som ibland påminner om spädbarns gråt, vanliga på våren.
Svart katt som fräser ilsket

Katter jamar sällan till varandra

Katter jamar väldigt sällan till varandra. Jamandet används för att kommunicera med oss människor.

De jamar till exempel för att klaga på att matskålen är tom. Men de jamar också för att de vill bli insläppta eller för att de helt enkelt vill ha uppmärksamhet.

Som kattägare lär man sig ofta vad kattens olika jamanden betyder.Kattens läten olika om den lever med människor eller ej

En annan forskningsstudie gjord i Sydkorea studerade förvildade katter och jämförde dem med tamkatter.

De forskarna kom fram till att de förvildade katterna hade mer högfrekventa, pipigare och aggressiva läten än tamkatterna.

En katt fräser mot en annan katt

Katter lär sig prata med ägaren

Ju mer du pratar med din katt, desto mer kommer troligen katten att prata med dig.

Många kattägare håller med om att ju äldre katten blir desto mer pratsam blir den. Katten lär sig att det lönar sig att prata med sin ägare för att få sin vilja fram.

Döva katter är ofta väldigt pratiga och deras jamanden brukar låta mycket, troligen eftersom de själva inte hör något.

Det varierar mellan olika raser och individer i hur pratglada de är. Vissa katter kan prata mycket med sin ägare, de verkar berätta allt den har varit med om medan andra är mer tystlåtna.

Försök att lära dig vad din katt menar, varje jamande behöver inte betyda att den är hungrig. Katten kan vara uttråkad och vill få dig att hitta på något roligt en stund.

Gråspräcklig katt som jamar

Äldre katter kan prata mer nattetid

Ju äldre katten blir tenderar den att jama mer nattetid, troligtvis beror det på att katten känner sig ensam och orolig när övriga familjen sover och den inte kan få någon uppmärksamhet.


Spinnande

Spinnande görs på både in- och utandningsluften. Ingen vet ännu hur katten egentligen gör den när den spinner, inte heller varför den spinner.

Den spinner när den är nöjd, glad, hungrig, stressad, har ont, föder ungar eller är döende.

Ofta tror vi att en katts spinnande betyder att ”jag är nöjd och glad” medan det snarare betyder ”jag utgör inget hot”.

Pojke med en sovande katt på bröstet

Kvittrar eller klapprar med tänderna

Katter kvittrar eller klapprar med tänderna som vissa säger. Det är ett beteende som katten gör när den ser ett bytesdjur, t.ex. en fågel.

Varför katten gör så är inte klarlagt, antingen försöker den att härma sitt bytesdjur för att locka det till sig eller för att katten är upphetsad eller frustrerad.Skrik eller ylande

Ett skrik, ylande eller vrål är detsamma som en varningssignal. Antingen har katten ont eller är väldigt arg och varnar motparten att jag snart attackerar.

Okastrerade honkatter kan ge i från sig riktiga vrål när hon ropar på områdets hankatter.


Källor: ”A phonetic pilot study of chirp, chatter, tweet and tweedle in three domestic cats” Susanne Schötz, Lunds Universitet 2013 , ”Human perception of intonation in domestic cat meows” Susanne Schötz, Joost van de Weijer, Lunds Universitet 2014, ”UR- Vad säger katten?”, SvD Katterna pratar mer med mig än med varandra 25 feb. 2014.


Rulla till toppen