Katt som äter gräs

Ny lag- märkning av din katt

En ny lag om märkning av katter är beslutad av riksdagen 2022-03-02.
Samtliga katter som stadigvarande vistas i Sverige ska id-märkas och registreras. Undantag görs för katter födda före 1 januari 2008. Vad innebär det för mig och min katt?

I dag finns det ingen lag på att katter måste vara id-märkta eller registrerade om du inte har katter i kommersiellt syfte. Ett kommersiellt syfte är till exempel kattuppfödning med fler än två kullar per år.

Man räknar med att cirka 60% av katterna i Sverige är id-märkta. Av dessa är ca 30% registrerade i något av de frivilliga register som finns. Med ett ökat antal märkta och registrerade katter kommer det att bli lättare att hitta ägaren till en upphittad katt. Riksdagen räknar också med att kattens status höjs när någon kan ställas ansvarig för dess skötsel.

När träder lagen om märkning av katter i kraft?

Lagen är precis beslutad och den kommer att träda i kraft 1 januari 2023.

Rolig id bricka till katten

Vilka katter ska registreras?

Alla katter födda 1 januari 2008 eller senare och som stadigvarande vistas i Sverige ska märkas och registreras. Har du en äldre katt född före detta datum är den undantagen om den inte redan är märkt.

Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.

Kattmamma med sin kattunge

Vem sköter registret över märkta katter?

Riksdagen har gett Jordbruksverket i uppgift att upprätta ett register över katter och dess ägare. Jordbruksverket sköter i dag redan Hundregistret där Sveriges hundar är införda.

Exakt hur Kattregistret ska utformas är inte klart än, men troligen kommer det att likna registret över hundar.

Vad ska jag göra?

Är din katt id-märkt redan så behöver du inte göra något alls än så länge. Du kan anmäla katten till Svenska Kennelklubbens register DjurID och/eller SVERAKS id-registret om du vill. Då ökar chansen att du får tillbaka katten om den försvinner.

Om din katt inte är id-märkt kan det vara en god idé att märka den när du ändå ska till veterinären av någon annan anledning. Många kliniker ger rabatt på märkning om katten ändå ska genomgå en större behandling. Fråga vad som gäller hos din veterinär.

Läser av id-märkt katt

Vilken typ av märkning ska jag välja?

Det finns två typer av id-märkning, chip eller tatuering.

Chipmärkning är vanligast i dag både när det gäller katter och hundar. Veterinären för in ett litet chip under huden i kattens nacke med hjälp av en nål. Sedan kan man läsa av Chipets id-nummer med en speciell skanner som bland annat veterinärer, polis och tull har tillgång till. Planerar du att ha med dig katten utomlands så ska den vara chip-märkt. Endast chipmärkta djur kan få ett EU-pass utfärdat.

En tatuering gör man i ett av kattens öron och katten behöver då vara sövd. Fördelen med en tatuering är att det är lätt för vem som helst att se att katten är märkt. Nackdelen är att tatueringen ofta bleknar och blir suddig. Då går det inte alltid att tyda vad som står.

Själva registreringen

Jordbruksverket jobbar med utformningen av registret och uppger på sin webbplats att det från och med 2 januari 2023 ska vara möjligt att registrera din katt.

Du kommer att med hjälp av BankID kunna anmäla din katt, avgiften kommer att vara 40 kr per katt. Det betalar du antingen via Swish eller med kort.

Vill du inte anmäla via nätet går det också att skicka en blankett, men då blir kostnaden 100 kr per katt.

OBS! Det viktigt att även du som har din katt registrerad hos t.ex. SVERAK eller SKK också för in din katt i det nya registret. Inga katter kommer att föras över automatiskt.

Vad händer om jag inte registrerar min katt?

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och om du inte har märkt och registrerat din katt kan de besluta om åtgärder, till exempel utdömande av vite.

Fina id-brickor till katten

Använd gärna ID-bricka på katten

Även om din katt är id-märkt så är det en extra säkerhet att den har en id-bricka hängande i halsbandet. Med ditt telefonnummer ingraverat kan du fortare få hem din bortsprungna katt. Se våra fina ID-brickor

Källor: riksdagen.se och Jordbruksverket

Rulla till toppen