Valp håller annan hund i koppel

Koppeltvång- vad gäller?

På våren brukar diskussionen uppstå om hundar måste vara kopplade eller inte, det så kallade koppeltvånget. Vad gäller egentligen? När ska hunden vara kopplad?

Flera lagar om kopplade hundar

Det gäller att hålla reda på vilken lag vi diskuterar när det gäller om hunden måste vara kopplad eller inte. Därför tar vi upp de olika reglerna här.

  • Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
  • Rennäringslagen (1971:437)
  • Föreskrifter för nationalparker
  • Föreskrifter för naturreservat
  • Lokala ordningsföreskrifter

Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Enligt denna lag ska ”hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt” under tiden 1 mars till 20 augusti. Det är denna lag som vi allmänt pratar om när vi säger att det är koppeltvång.

Lagen säger INTE att hunden ska vara kopplad under denna tid, den säger att hunden ska hindras från att springa lös där det finns vilt. Däremot ska du ha en så bra lydnad på din hund att den håller sig vid din sida även om en hare hoppar upp framför nosen. Du ska också ha hunden högst ett par meter i från dig så att du hela tiden ser den. Naturvårdsverket pratar om att du har ett osynligt koppel på din hund.

Är du inte säker på att din hund stannar när du säger åt den så ska hunden vara kopplad!

Anledningen till denna lag är att vi ska värna om alla vilda djur som har ungar under denna period. Skrämmer våra hundar bort föräldrarna så går djurungarna en plågsam död till mötes.

Under övrig tid av året måste du också ha kontroll på din hund i skog i mark! Enligt lagen ”skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.” Det innebär att hunden får vara lös om du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur.

Bekväm hundsele

Rennäringslagen (1971:437)

”När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat.”

Befinner du dig i områden där renar har betesmarker SKA din hund vara kopplad! Det är också din skyldighet att ta reda på om det är betesmarker eller inte. Koppeltvång alltså!

Ren i fjällen

Föreskrifter för nationalparker

Sverige har i dag 30 nationalparker och i samtliga SKA hundar vara kopplade, här gäller alltså koppeltvång. Dessutom finns det extra föreskrifter för några av nationalparkerna som säger att hundar inte får vistas där alls eller bara under en begränsad tidsperiod.

Kontrollera därför innan du ger dig in i en nationalpark om din hund ens får följa med. Du hittar information på sverigesnationalparker.se eller på Länsstyrelsens webbsida.

Föreskrifter för naturreservat

Det finns över 500 naturreservat i landet och de har olika regler beroende på vad som är värt att skydda. Ett naturreservat har en vit stjärna som symbol. Du kan hitta stjärnan antingen på skyltar eller målad på träden.

Naturreservat- vit stjärna
Bild från Länsstyrelsen Värmland

Vanligtvis ska hunden vara kopplad inom ett naturreservat, utgå i från det ifall du inte hittar någon information. Annars söker du på Länsstyrelsens sida för det län som naturreservatet ligger i.

Lokala ordningsföreskrifter

Slutligen finns det olika lokala ordningsföreskrifter. Ofta är det kommunerna som utfärdar dessa och du hittar dem på varje kommuns webbplats.

I de flesta kommuner ska hunden vara kopplad (året runt) på allmänna platser inom städerna och på gång- och cykelbanor, dvs inom tättbebyggt område. Dessutom kan det finnas regler för koppeltvång eller förbud för hunden att vara på lekplatser, kyrkogårdar och badplatser. Läs på vad som gäller för den kommun du befinner dig i.

Läs gärna mer på Vilka lagar gäller för mig som hundägare?

Källor: Naturvårdsverket, Riksdagen (rennäringslagen), Riksdagen (lagen om tillsyn…), Sveriges nationalparker och Länsstyrelsen

Rulla till toppen