En katt som har fångat en mus

Inälvsparasiter hos katt

Hur ofta ska katten avmaskas? Behöver innekatten avmaskas alls? Kan mina barn bli smittade av kattens inälvsmaskar?

Frågorna kan vara många när det gäller katter och de inälvsparasiter de kan drabbas av. Här får du svar på de vanligaste funderingarna.

Parasiter

Parasiter lever i eller på andra djur från vilka de tar sin näring. Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur.

Hos våra katter förekommer främst:

Spolmask (Toxocara cati (syn T. mystax), Toxascaris leonina)

Det finns två arter av spolmask hos katt. Toxocara cati är den som kallas för kattspolmask. Båda arterna förekommer men T. leonina är mindre vanlig.

Man uppskattar att ca 5-15 procent av utekatterna i Sverige har spolmask. Spolmask förekommer inte hos katter som enbart vistas inomhus.

Kattmamma diar sina kattungar

Hos en honkatt som blir infekterad av spolmask kan masken vandra ut i kroppen och ligga i en vilofas tills att katten blir dräktig. Vid födseln blir sedan kattungarna smittade via mjölken som honan ger under de första dagarna.

Vuxna katter blir ofta smittade via sina byten där spolmasklarverna kan ligga vilande i t.ex. en gnagares vävnad.

Katten kan också få i sig maskägg med färdigutvecklade larver via munnen. Larverna vandrar sedan i kroppen genom levern till lungorna där de sedan hostas upp. Katten sväljer ner larverna som hamnar i magen och tarmen där de sedan utvecklas till en fullvuxen mask.

Spolmaskens ägg är mycket motståndskraftiga och kan överleva i jorden i flera år.

Kattungar vars mamma har haft möjlighet att vistas utomhus bör avmaskas mot spolmask antingen med bensimidazoler var fjärde vecka eller med pyrantelpamoat var annan vecka till och med tre månaders ålder.

Vuxna katter avmaskas bara efter påvisad infektion.

Det är osäkert om spolmask från katter kan smitta människor.

Kattfontän Lucky Kitty

Bandmask (Hydatigera (Taenia) taeniaeformis)

Bandmasken Hydatigera (Taenia) taeniformis är relativt vanlig hos utekatter men ger oftast inte några symptom hos katten.

Däremot kan du som ägare kanske se enstaka bandmaskdelar (proglottider) i kattens avföring eller runt analöppningen. Dessa delar ser ofta ut som små risgryn som ibland sitter ihop till långa kedjor.

Denna typ av bandmask smittar inte människor.

Katter anses inte ligga i riskgruppen för att smittas av rävens dvärgbandmask, se: Rävens dvärgbandmask finns även i Sverige.

Katt som är i kattlådan

Encelliga parasiter – Protozoer

Kattens tarmslemhinna kan också infekteras av giardia och tritrichomonas, som är små encelliga parasiter.

Giardia är en relativt vanlig infektion som kan ge kraftiga diarréer hos unga katter.

Äldre katter klarar ofta dessa infektioner bättre och har sällan några symptom. Giardia är väldigt smittsamt och svårt att få bort från kattens miljö.

Om katten får tritrichomonas, blir avföringen ofta riklig och luktar väldigt illa. Men inte heller här får alla katter några symptom.

Till gruppen encelliga parasiter hör också toxoplasma. Toxoplasma ger sällan några symptom hos den drabbade katten, däremot kan den smitta människor och orsaka sjukdomar hos dessa.

Protozoer smittar via kattens avföring så var noga med att tvätta händerna efter att ha hanterat kattlådan!

Rolig id bricka till katten

Inne- eller utekatt?

Du som har en strikt innekatt behöver inte fundera så mycket på dessa inälvsparasiter.

Är din katt däremot en utekatt med möjlighet att fånga byten så kan du vara lite observant på om katten har diarré, tappar i vikt, hostar eller får en glanslös päls.

Regelbunden avmaskning?

Katt som har fångat en mus

Med undantag för kattungar som bör avmaskas mot spolmask regelbundet tills de når tre månaders ålder, ska inte ens utekatter avmaskas slentrianmässigt.

Kattungar avmaskas första gången när de är 4-6 veckor gamla och sedan varannan till var fjärde vecka, beroende på preparat, tills de är tre månader gamla.

Katter äldre än tre månader ska avmaskas först vid stark misstanke eller ett bekräftat angrepp. Då ska du ta med dig ett avföringsprov till veterinären som fastställer vilken typ av parasit katten har fått i sig.

Ett smalt avmaskningsmedel ska ges, d.v.s. ett medel som enbart är effektivt mot den typ av parasit som katten är drabbad av.

Avmaska hunden?

Vill du veta mer om inälvsparasiter som förekommer hos hundar? Läs då Avmaska hunden? Inälvsmaskar hos hund

Källor: Information från Läkemedelsverket, årgång 25, supplement, november 2014 | Parasiter hos katt SVA

Rulla till toppen