Gifter för våra hundar

Ibland hittar och äter våra hundar saker som de inte borde få tag på. En del kan ge dem lite magproblem medan annat är rent gift. Här får du råd och tips på sådant som du bör hålla borta ifrån dem.

Vi listar här de vanligaste, men observera att listan inte är komplett. Är du osäker bör du alltid ta kontakt med veterinär eller jouröppet djursjukhus!

Vad räknas som gift?

De ämnen som i liten mängd skadar hunden räknas som ett gift. Hur hunden reagerar på giftet beror på hur mycket den har fått i sig, hundens kroppsstorlek och dess allmäntillstånd i övrigt. En individ som redan lider av en eller flera sjukdomar är oftast känsligare.

De flesta hundar som blir förgiftade har ätit, druckit eller slickat på det giftiga ämnet, men de kan också ha andats in giftiga ångor eller fått det på huden. Totalt sett är det inte så vanligt att hundar drabbas av förgiftningar. Men de som gör det är ofta valpar och yngre hundar som gärna smakar på ett och annat.

Alkoholförgiftning/deg

Ogräddade saffransbullar

Det händer att hundar slickar i sig alkohol, men det är vanligare att de blir alkoholförgiftade av att äta deg. Äter hunden en större mängd deg som sedan jäser i magen så bildas alkohol. Hunden blir påverkad, vinglar och beter sig allmänt berusad. Ta kontakt med en veterinärklinik så får de avgöra om de behöver övervaka hunden och sätta in vätskebehandling.

Dessutom kan den jäsande degen trycka ut magsäcken tillräckligt mycket för att hindra blodflödet till magväggen vilket resulterar i vävnadsdöd. Hunden kan också få andningssvårigheter då den expanderande magsäcken trycker på diafragman.

Vattenflaskor med kula till hunden

Avokado

Avokado innehåller ämnet Persin som är giftigt för de flesta djur. De flesta hundar kräks och får diarré av avokado. Några enstaka hundar har drabbats av hjärtmuskelinflammation. Odlar du egen avokado bör du se till att varken hund eller katt äter av bladen eftersom de innehåller högst halt av persin.

Blå-gröna alger

En Boxer simmar i sjön

Varma och soliga somrar brukar algerna ”blomma” och växa i sjöar eller hav. Eftersom vi inte med blotta ögat kan avgöra om det är giftiga alger eller inte bör varken du eller hunden vara i vattnet då. Lokaltidningarna brukar rapportera om när det är dags för algblomning och information finns bland annat även på Badplatsen.

Giftigheten beror på hur stor mängd alger hunden får i sig, men även på hur utspädda de har blivit i vattnet. Vissa arter producerar levergifter vilka kan få levern att sluta fungera och andra kan producera nervgifter som påverkar andning och rörelsemönster. Ytterligare andra arter kan irritera slemhinnor och hud.

Vissa sorter av giftalger är dödliga så se till att hålla hunden långt bort från vatten som innehåller alger!

Symptomen kan variera mellan påverkad andning, konstigt rörelsemönster t.ex. att hunden vinglar, bleka slemhinnor, rest ragg, slöhet, diarré, fradga, klåda och kräkningar. Symptomen kommer efter ca 15–60 minuter och vissa hundar dör inom 10–30 minuter efter att symptomen visat sig.

Vad gör jag om hunden fått i sig giftalger?

  • Ta kontakt med veterinär!
  • Har hunden badat i vattnet, skölj omgående av den med rent vatten. Var noga med att skölja riktigt rent.
  • Har hunden druckit av vattnet får du troligen rådet av veterinären att framkalla kräkning.
  • Se till att hunden inte kommer åt att slicka på pälsen, sätt gärna på en krage.

Du kan läsa mer på: Algblomning – hur farligt är det för hunden?

Choklad/ kakao

Chokladask med praliner

Choklad och kakao innehåller ett ämne som heter Teobromin, vilket är giftigt i stora mängder. Mörk choklad med hög kakaohalt innehåller mest teobromin och vit choklad nästan ingenting alls. Choklad innehåller även koffein som hundar inte heller tål.

Om hunden får i sig mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan den få förgiftningssymptom. Hur mycket teobromin som finns i olika chokladbitar är svårt att veta eftersom det dels beror på kakaohalten men även på hur mycket som fanns i kakaobönan från början.

En riktlinje är:

  • Mörk choklad innehåller ca 5–15 mg teobromin/g choklad.
  • Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin/g choklad
  • Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin

En hund som väger 10 kg kan äta 12–40 g mörk choklad (ca 100 g ljus choklad), utan att få så allvarliga symptom att veterinär behöver uppsökas.

Chokladförgiftning

Symptom på förgiftning är kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet och hjärtklappning.

Har hunden ätit choklad, ta omedelbart kontakt med veterinär. Hinner hunden få kräkframkallande medicin tidigt kan man oftast undvika förgiftning och att inre organ hinner ta skada.

OBS! Hundchoklad som bl.a. djuraffärerna säljer, innehåller inte choklad eller kakao. Det är enbart ett marknadsföringsknep för att få oss hundägare att köpa detta.

Smart hundkoppel

Ekollon

Ekollon innehåller ämnet Tannin som är ett frätande ämne som kan ge frätskador och orsaka inflammationer i mag- och tarmkanalens väggar samt skada lever och njurar. Det är skadorna på lever och njurar som kan bli livshotande om hunden äter stora mängder ekollon.

Symptom på förgiftning av ekollon är att hunden först blir väldigt trött och slutar äta. Efter en stund får blir den förstoppad som efter 2-10 dygn övergår till en tjärliknande diarré.

Läs mer om ekollon på Ekollon kan förgifta din hund.

Ekollon på en stubbe

Frätande ämnen

Frätande ämnen kan ge så kraftiga vävnadsskador att hunden dör av chock, eftersom det ger en cirkulationssvikt med lågt blodtryck, sjunkande kroppstemperatur, dålig puls och flämtande andning. Frätskador kan också bildas i munnen, matstrupe, magsäck och tarmar vilket ger svåra smärtor, kramper, snabb andning och kan förorsaka medvetslöshet.

Inom denna kategori hittar du många av våra vanliga produkter som snigelgift, fotogen, lacknafta, ammoniak, fettlösande medel, färgborttagningsmedel, blekmedel och också olika oljeprodukter som bensin, diesel och thinner.

Har hunden ätit eller druckit något frätande ämne ska du INTE försöka få den att kräkas, spola istället rent runt mun och nos och ge den mjölk, grädde, smör eller vatten. Försök också att ta reda på exakt vad hunden har fått i sig och kontakta veterinär omgående.

Glykol

Snötäckt bil

Både hundar och katter är förtjusta i att slicka på glykol eftersom det smakar sött.

Redan små mängder glykol påverkar njurarna och symptomen för glykolförgiftning är slöhet, kramper, hunden blir vinglig och kräks. När njurarna påverkats ökar också törsten och hunden kissar mer än vanligt.

Kontakta veterinär som kommer att lägga in hunden och ge den dropp med etanol i. Läs mer om glykolförgiftning på Glykol förgiftar hundar.

Läkemedelsförgiftning

Vet du att din hund har fått i sig av ett visst läkemedel bör du ringa veterinären och fråga om det är farligt eller inte.

Antiparasitära medel

Till denna grupp räknas t.ex. Exspot vet. och Frontline vet. som används för att hunden ska slippa få fästingar. Biverkningarna är främst eksem, klåda, håravfall och sår i huden. Men de kan också orsaka biverkningar i nervsystemet, nedsatt allmäntillstånd, ökad salivavsöndring, vinglighet, svårt att resa sig, darrighet och kramper.

Symptomen kommer oftast inom några timmar och upp till ett dygn efter att du har satt på medlet. Schamponera då noga bort det upprepade gånger från hundens päls så försvinner biverkningarna i regel efter något dygn. Blir hunden dålig och med påverkat allmäntillstånd ska veterinär kontaktas.

NSAID

NSAID (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs) är den i särklass vanligaste använda gruppen av mediciner. Inom veterinärmedicinen används preparat som Rimadyl vet., Metacam vet., Zubrin och Cartrophen vet. som har en smärtstillande och antiinflammatorisk effekt.

Symptom på biverkningar av dessa mediciner är kräkningar och diarré, ibland blodblandad. Vissa hundar kan få magkatarr och bli mycket sjuka.

Ibuprofen finns i ett flertal smärtstillande och febernedsättande mediciner för människor. I vissa fall kan veterinären ordinera det för hundar men då handlar det om små mängder under kort tid. Ibuprofen påverkar hundens magsäck, ibland så mycket att den perforeras och hunden drabbas av bukhåleinflammation. Får hunden i sig större mängder (100-125mg/kg) uppkommer samma symptom som för t.ex Rimadyl.

Acetylsalicylsyra ges ofta till hund som febernedsättande eller smärtstillande medicin. Du bör dock inte ge hunden detta utan att först ha rådfrågat veterinär! Vid överdosering kan hunden bli orolig, få darrningar, trötthet och i allvarligare fall kramper och medvetslöshet. Har hunden fått i sig en större mängd bör kräkmedel ges hos veterinär.

Paracetamol. Vid förgiftning av paracetamol förändras de röda blodkropparna, blodet blir mörkbrunt och dåligt syresatt, hunden blir trött och kan drabbas av blodbrist.

Läkemedel-giftigt för hundar

Lök/vitlök

Alla lökväxter innehåller Alicin, även kallat allylpropyldisulfid och det kan ge förgiftningssymptom hos bl.a. hund och katt. Ämnet finns både i rå och tillagad lök (även i vitlök).

Alicin ger upphov till grav blodbrist, s.k. hemolytisk anemi och kan även orsaka skador i levern och andra organ.

Vissa individer och raser är känsligare än andra och det har visat sig att framförallt de japanska raserna Akita och Shiba är extra känsliga för alicin.

Normalt blir en hund dålig av att ha ätit en större mängd lök vid ett och samma tillfälle. Symptomen då är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgat urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.

Om en hund som väger 10 kg äter 150 gram rå gul lök eller 14 gram lökpulver är risken stor att den får lökförgiftning. 1 gram rå vitlök anses motsvara 5 gram rå gul lök.

Hur prognosen ser ut vid konsumtion av lök under en längre period vet man inte riktigt idag. Några försök som har gjorts visade att hundar som ätit 10 gram lök per kg kroppsvikt och dag under 5 månader visade lätta förgiftningssymptom. Då de fick 15 gram lök per kilo kroppsvikt och dag under 5 månader visade hundarna förgiftningssymptom redan efter 7 till 12 dagar.

Macadamianötter

Macadamianötter är relativt nya på den svenska marknaden men de förekommer ofta i kakor och godis.

Hundar tycks inte tåla dem, exakt vad som ger förgiftningssymptom vet man inte, men inom 12 timmar från det att hunden ätit av dem blir hunden slö, kräks, darrar och får en sänkt kroppstemperatur. Rapporter visar att mängder på 2,4 gram nötter per kg kroppsvikt ger symptom.

Har hunden ätit stora mängder ges aktivt kol, i andra fall tillfrisknar hunden av sig själv inom 48 timmar.

Motorolja

Har hunden ätit eller druckit motorolja ska du absolut INTE låta hunden kräkas, i övrigt se Frätande ämnen.

Har hunden rullat sig i det, försök tvätta bort det med mild tvål eller hundschampo och mängder av kallt vatten. Tvätta inte hunden med sprit- eller oljelösningar.

Ormbett

Huggorm bland löven

I Sverige är det bara huggormen som är giftig, men den kan däremot orsaka dödliga skador hos en hund.

Det absolut viktigaste när det gäller bett av huggorm är att hålla hunden i stillhet!

Ring efter hjälp eller bär hunden till hemmet eller bilen, ta också kontakt med veterinären. Ju snabbare hunden får vård, desto större chans har den att klara sig.

Läs mer om huggormar på Hundar och ormar.

Paddor

Varje sommar brukar djursjukhusen få in dreglande och slöa hundar. Ofta beror det på att hunden bitit i en padda, levande eller död.

Paddorna har en körtel på ryggen som avsöndrar ett gift, svenska paddors gift är inte så farligt men resulterar i en ökad salivavsöndring hos hunden. Pupillerna blir också påtagligt små.

Titta i hundens mun och se om det sitter någon främmande substans mellan tänderna. Spola i så fall rent med vatten, torka saliv och avvakta. Håll uppsikt över hunden, blir den påtagligt sämre ska du naturligtvis ringa veterinären annars brukar det gå över av sig självt.

Matbar i trä till hunden

Rengöringsmedel

Det finns en mängd rengöringsmedel varav många som t.ex maskindiskmedel tillhör frätande ämnen. Andra medel är mindre farliga så läs på förpackningen och ring till veterinären och fråga.

Råttgift

Liten mus

Råttgift som läggs ut hämmar blodets förmåga att koagulera (stelna) genom att påverka bildningen av K-vitamin i levern. Det betyder att även ett väldigt litet sår kan få djuret att förblöda. Eftersom råttor är smarta djur kan man inte använda ett gift som gör att de dör på en gång för då skulle inte de andra råttorna gå dit alls. Nu blir råttorna istället törstiga och söker sig till vatten och dör där av inre blödningar.

Hundar kan förgiftas antingen av att äta utlagt råttgift eller genom att äta en förgiftad råtta, även om det senare är mindre vanligt.

I många fall vet hundägaren att det finns råttgift i omgivningen och kontaktar veterinär så snart de misstänker att hunden ätit av det. Ofta är giftet färgat och hundägaren ser att hunden har t.ex. blåa korn runt munnen.

Vet man däremot inte om att hunden har fått råttgift i sig, brukar det ta 1-5 dagar innan blödningarna uppkommer. Symptomen är ospecifika, hunden kan bli trött, får svårare att andas och slemhinnorna blir bleka. Det kan bli allt ifrån blåmärken och små blödningar i nos, munhåla och svalg, blod i urinen och avföringen till stora inre blödningar.

Misstänker du att hunden har fått i sig råttgift, ska du omedelbart kontakta veterinär! De brukar ge hunden kräkframkallande medel samt K-vitamin och i svårare fall även blodtransfusion. De olika preparaten har lite olika aktiva substanser, så om det är möjlighet att ta med förpackningen till veterinären gör det, det är då lättare att sätta in rätt behandling.

Saltförgiftning

Salt-och pepparströare

Saltförgiftning kan uppstå om hunden har druckit större mängder havsvatten eller då hundägaren har försökt få hunden att kräkas med hjälp av salt. Behöver du få hunden att kräkas, kontakta istället veterinär!

Symptomen på saltförgiftning är kräkningar, trötthet, diarré, stelhet eller kramper.

Enligt rapporter kan 3,7 gram salt/kg kroppsvikt vara en dödlig dos.

Har hunden druckit havsvatten och kräks ska den inte få vare sig mat eller vatten på några timmar så att magen hinner lugna ner sig. Ge den sedan vatten i små portioner och klarar hunden att behålla det kan den få fri tillgång till vatten och lite senare även mat.

Är hunden mer påverkad ska du kontakta veterinär så sätter de in dropp och kanske avslappnande medicin.

Om hunden har druckit större mängder havsvatten, läs även på ”Sommarens faror

Svampar

Det finns många svampar som är giftiga för både människor och hundar. Som med många andra förgiftningar är små hundar mer utsatta eftersom det krävs mindre mängder för att de ska bli förgiftade.

Svamparnas gifter påverkar mag-tarmkanalen, lever och njurar. Vissa svampar innehåller också nervgift.

I bästa fall börjar hunden kräkas rätt omgående, men det är inte ovanligt att det kan ta upp till ett dygn innan symptomen kommer och då är det betydligt svårare att veta vad hunden har blivit dålig av.

Symptomen på svampförgiftning är buksmärtor, kräkningar, diarré och medvetslöshet.

Vindruvor/russin

Klase med vindruvor- gift för hundar

Vissa hundar har fått akut njursvikt efter att ha ätit vindruvor eller russin. Det har inte spelat någon roll om de är kärnfria eller ej, inte heller vilken färg de har. Vad det är som är farligt vet man inte och alla hundar tycks inte heller bli påverkade. Ingen vet vet heller vad som händer om de äter vindruvor/russin under en längre tid.

Rekommendationen är att inte ge hunden vindruvor eller russin alls. Ungefärliga mängder vindruvor som har gett skador är ca 32 gram/kg kroppsvikt och russin 11-30 g/kg, men man kan inte se något samband mellan intagen mängd och förgiftning. Vissa hundar kan äta mycket utan att bli drabbade medan andra får njursvikt av bara några få vindruvor.

Symptomen kommer oftast inom 6-12 timmar med kräkningar och diarré. Hunden kan också bli trött, få buksmärtor, vinglighet och bli uttorkad och dessa symptom kan dröja ända upp till 5 dagar innan de visar sig.

Vid all misstanke om att hunden har ätit vindruvor eller russin, oavsett mängd, ska du kontakta veterinären! Sätter man snabbt in kräkframkallande medel, medicinskt kol och dropp kan hunden klara sig, men vid akut njursvikt är dödligheten hög.

Växter

Olika giftiga växter kan ge olika sorters skador, vissa ger frätskador medan andra påverkar inre organ. Har hunden ätit en olämplig växt är de vanligaste symptomen kräkningar och diarré.

Nedanstående lista är inte komplett, den visar de vanligaste växterna som våra hundar kommer i kontakt med. Är växten giftig för människor kan du oftast utgå ifrån att den är giftig även för hunden.

(Tabellerna är hämtad från www.agria.se)

Giftiga växter som kan vara farliga för hundar (i bokstavsordning)
Björnloka
Idegran – Är giftig oavsett mängd. Kan ge kräkning, diarré, andningsproblem och kramper
Gullregn
Liguster
Spikklubba
Änglatrumpet
Giftiga krukväxter för hundar (i bokstavsordning)
Filodendron
Fredskalla
Garderobsblomma
Gladiolus
Gullranka
High Chaparral
Kristi törnekrona
Kroton
Lyckoklöver
Monstera
Sagopalm (Kottepalm) – Framför allt är det fröna som är giftiga men hela växten kan vara farlig. Kan ge symtom som kräkningar och diarré, leversvikt, kramper, koma och död
Skvätt iväg

Xylitol

Godis- giftigt för hundar

Xylitol (björksocker) är en socker-alkohol som man använder flitigt som sötningsmedel i bl.a. godis, tuggummin, sugtabletter, lättdrycker, vissa läkemedel och tandkräm.

Till skillnad från människor är hundar mycket känsliga för xylitol! Det tas snabbt upp från mag-tarmkanalen och utsöndras via levern där det frisätter insulin vilket skapar ett blodsockerfall (hypoglykemi). Blodsockerfallet kommer oftast inom 30–60 minuter efter att hunden fått xylitol i sig, men en fördröjd effekt kan ses i upp till 12 timmar.

Symptom på xylitolförgiftning är kräkningar, skakighet, slöhet och i allvarliga fall kramper och medvetslöshet.

Risken för hypoglykemi ses om dosen överstiger 0,1 gram/kg kroppsvikt, vilket motsvarar ca 2-3 xylitoltuggummin eller sugtabletter till en 10 kgs hund.

Har hunden fått i sig en mindre mängd, ge den genast kolhydratrik mat för att förebygga blodsockerfall. Har den ätit en större mängd xylitol eller får symptom, kontakta genast veterinär som kommer att ge hunden kräkframkallande medel och aktivt kol. De sätter också in dropp med glukos.

Rådgivning

Du kan alltid ringa närmaste veterinär eller jouröppna djursjukhus och fråga om råd om du känner dig osäker.

OBS! Giftinformationscentralen tar inte längre emot samtal gällande djur.

Frukter som hunden kan äta

Vill du veta vilka frukter som din hund kan äta? Läs då Vilka frukter och bär kan hunden äta?

Källa: Första hjälpen, av Ylva Trygger | Stora boken om hundens hälsa av Kerstin Bergvall m.fl. | www.agria.se |www.giftinformation.se |www.aspca.org/Pet Care | www.merckvetmanual.com

Rulla till toppen