Golden retriever apporterar i vattnet

Algblomning – hur farligt är det för hunden?

Varje sommar kommer det rapporter om algblomning i våra sjöar och hav. Barn och husdjur rekommenderas att hållas borta från dessa vattendrag. Men vad är det som egentligen händer vid algblomning?

Alger viktiga i det biologiska systemet

Blågröna alger är en grupp av mikro-organismer som finns i luft, vatten och jord. De består av ca 150 släkten och 2000 arter och finns spridda över hela jorden.

Blågröna alger är en typ av bakterier och heter egentligen Cyanobakterier, även om de mest kallas för blågröna alger. De är en del av vattnets biologiska system och är mycket viktiga i naturens ekosystem.

Cyanobakterierna tar upp koldioxid, mineraler och näringsämnen (främst kväve och fosfor) och med hjälp av fotosyntesen omvandlar de dessa ämnen till energi för sin utveckling och förökning.

Algblomning

Algblomning på en sjö

Om sjön eller kustvattnet är i obalans, vilket främst sker på grund av övergödning, så finns det ett överflöd av kväve och fosfor. Det i samband med optimala sol-, vind- och vattenförhållanden så sker en masstillväxt av algerna.

Det är denna masstillväxt som kallas för algblomning. Vattenytan blir täckt av en blågrön, grön eller gulgrön hinna. Ofta blir också vattnet grumligt av små tunna trådar eller barrliknande gryn.

Algblomningen är vanligast i perioden juli -september då vattentemperaturen har nått runt 20 grader. Blomningen ökar vid lugnt och varmt väder och den kan vara väldigt lokal. En skyddad vik kan innehålla mycket alger medan den öppnare och blåsigare delen av sjön kan ha väldigt lite algblomning.

Tänk på att även om lagret av alger blir upplösta efter en blomningsperiod, så sjunker algerna till botten. De kan finnas kvar i vattnet i flera dagar efter blomningen. Avvakta därför en vecka efter avslutad algblomning med att låta hunden bada.

Vattenflaskor med kula till hunden

Giftiga alger

När cellen i Cyanobakterien dör och/eller bryts ned kommer olika gifter att frigöras. Dessa gifter blir sedan upplösta i vattnet. Ofta sker det på grunt vatten, men det kan även ske i magsäcken på djur eller människor.

Vissa alggifter är giftiga för människor och djur när de blir koncentrerade i större mängder.

Beroende på vilka gifter som frigörs påverkas leverfunktionen, nervcellerna till skelett och andningsmuskulatur samt hudcellerna.

Låt inte hunden vara i tveksamt vatten!

Golden retriever Gösta apporterar

Ser du att vattnet är grumligt eller att vattenytan är täckt av en blågrön, grön eller gulgrön hinna bör du inte låta hunden gå i vattnet! Låt den inte heller dricka av vatten som ser oaptitligt ut.

Det finns en mängd olika alger men det är omöjligt att se om de är giftiga alger eller inte, för det krävs mikroskopiska undersökningar.

Även om hunden inte skulle dricka av vattnet när den badar så får hunden i sig giftet då den senare slickar pälsen torr.

Symptom vid algförgiftning

Symptomen kommer snabbt hos en hund som är drabbad av algförgiftning, ofta inom 30-60 minuter. Hur hårt hunden blir drabbad beror på hur mycket gift den har fått i sig, hur gammal hunden är och hur mycket den har ätit tidigare. Det brukar kräva mer än en kallsup för att hunden ska bli förgiftad.

  1. Det första som händer är att nervsystemet blir påverkat. Hunden blir orolig, darrig, vinglig och kan få huvudvärk. Den kan också bli slö och du ser att den inte är ”som vanligt”.
  2. Därefter påverkas mag- och tarmsystemet, hunden kräks och får diarré. Ofta drabbas också levern vilket visar sig i form av kräkningar och gulaktiga slemhinnor.
  3. Hundens hud drabbas av en typ av allergisk reaktion. Det varierar hur känslig hunden är men hos vissa individer kan huden svullna och de blir får inflammationer. I svåra fall svullnar även andningsvägarna och hunden får astmaliknande anfall.
  4. Om det är en svår förgiftning faller hunden till slut i koma och dör.

Behandling av förgiftad hund

Hund hos veterinären

Redan vid de första tecknen måste hunden omedelbart komma till en veterinär. Ta kontakt med närmaste jouröppna djursjukhus och bege dig dit på en gång. Hinner du så kan du spola av hunden med rent vatten.

Det finns inget motgift utan det veterinären gör är att minska fortsatt upptag av gifter och att försöka minimera skadorna. Hunden får ofta intravenöst dropp för att förhindra bland annat uttorkning.

I övrigt behandlar man hunden utifrån de symptom den visar och bland annat kontrollerar man hundens lever och njure.

Information om större svenska badplatser

Det finns information att få när algblomningen kommer igång. Ofta skriver lokalpressen om det men även länsstyrelserna har information på sina sidor.

Källor: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVAALGBLOMNING – Några frågor och svarSMHI samt Veterinärbutiken 

Rulla till toppen