Två kattungar- Stina och Piffi

Bör jag ha flera katter?

Katten anses sedan länge vara ett solitärt levande djur. Men med åren har katten domesticerats och är i dag en ganska social varelse.

Mår katten bra av att ha sällskap eller blir den bara stressad? Bör jag skaffa mig en kompis till min katt?

Kattens bakgrund

Vildkatten som art, lever i grupp fram till sin könsmognad. Då splittras gruppen och katterna lever ett solitärt liv som vuxna.

Våra domesticerade katter har ett mer barnsligt (juvenilt) beteende och de har anpassat sig till att leva i grupp. De klarar ofta av att leva flera individer tillsammans.

Det finns också studier som visar att katterna faktiskt saknar sina ägare då de är ensamma hemma. Se Hur mår katten av att vara ensam hemma?

Roliga kattleksaker

Sociala strukturen varierar

Hur sociala katterna är med varandra beror väldigt mycket på hur gruppen är sammansatt. I kattkolonier håller ofta honorna ihop mer än hanarna. Är honorna dessutom släkt med varandra tycks de ha starkare band sinsemellan.

Sällskapskatterna i Sverige är ofta kastrerade vilket ofta innebär att de aggressiva beteendena är mindre mellan djuren. De har då lättare att acceptera varandra. Vissa katter kan också bli mästare i att gå omvägar runt varandra om de inte trivs tillsammans.

Socialisering viktig för kattungen

Kattens socialiseringsperiod anses vara mellan 2-8 veckors ålder. Det är oerhört viktigt att kattungen under denna tid får vara hos sin mamma. Men katten måste också vänja sig vid människor och andra intryck från samhället under denna period. Ju positivare kattungen upplever dessa veckor, ju lättare anpassar den sig sedan för olika förändringar.

Katter med aktiveringsleksaken Cat pyramid

Flera katter kräver ett större utrymme

Även katter som trivs tillsammans har ett stort behov av att kunna dra sig undan. Med flera katter i hemmet behöver du se till att det finns flera olika platser där katterna kan lägga sig.

Katter kan lära sig att undvika varandra om det bara finns tillräckligt med plats. Se till att katterna kan hoppa upp i kattställningar eller på hyllor och att det där finns olika gömställen.

Är katterna inomhus hela tiden måste de få olika sätt att få utlopp för sina naturliga beteenden. De behöver bland annat få klättra, jaga, klösa och gömma sig.

Kattfontän Lucky Kitty

Kattlådor och matskålar

Om du har en katt som är ”chef” så kanske den inte lämnar de andra katterna ifred och konflikter uppstår då ofta vid kattlådorna eller matplatserna.

Därför krävs det att du har flera kattlådor om du har flera katter. Enligt lagen måste du ha minst en kattlåda på två katter. Ofta är det att föredra att ha minst två lådor placerade på olika ställen. Då kan katterna undvika att störa varandra.

Även mat- och vattenskålarna kan vara en källa till konflikter. Ha därför gärna flera mat- och vattenskålar utplacerade på olika ställen i hemmet. Det räcker inte alltid med att katterna har varsin skål om de ändå står bredvid varandra.

Blir någon katt bortkörd eller stressad vid maten, se till att denna katt får sin mat i ett annat rum eller vid en annan tidpunkt än övriga katter.

Lättare med unga katter

Det kan gå lättare om du har möjlighet att köpa två kullsyskon. De har redan vuxit upp i varandras sällskap och har större förutsättningar att trivas med varandra.

Även yngre katter som fortfarande har mycket leklust kan trivas tillsammans. De leker och underhåller varandra på ett sätt som en äldre katt inte skulle gå med på.

En eller flera katter?

Det går inte att ge ett generellt råd om du ska ha en eller flera katter. Har du redan en katt som tycks trivas med sin tillvaro så finns det ingen anledning att ge den en kompis. Speciellt inte om din katt är lite äldre.

Har du däremot en yngre katt som gärna håller igång mer än vad du kan tillfredsställa den, kan den må bra av att få sällskap av ytterligare en katt.

Även en hund kan innebära sällskap till en katt, även om de inte leker med varandra. Läs gärna Som hund och katt.

Katten tar av hundens mat

Rulla till toppen