Svart-vit katt tittar med stora ögon

Vingelsjuka hos katt

Vingelsjuka hos katter är en allvarlig sjukdom. Den orsakas av ett virus som katten troligtvis får i sig via jakt på smittade gnagare och småfåglar.

Det finns ingen behandling och förloppet är ofta snabbt från att katten visar symptom tills dess att den avlivas.


Vad är vingelsjuka?

Vingelsjuka hos katter är en allvarlig sjukdom. I de flesta fall leder den till att katten avlivas.

Sjukdomen beskrevs redan på 1600-talet hos hästar. Ett svårt utbrott hos hästarna i Borna i Östra Tyskland på 1890-talet, gjorde att forskarna började intressera sig mer och mer för sjukdomen.

Denna sjukdom förekommer främst hos hästar, får och papegojor (arasjukan).

Katten är bara en av de många olika djurarter som man upptäckt vingelsjuka hos. Även ett fåtal hundar har blivit smittade även om det är mer ovanligt.

Vingelsjuka orsakas av ett virus, bornaviruset. Det har fått sitt namn av orten Borna i Tyskland.

Ännu vet ingen hur viruset sprids. Men eftersom det i huvudsak är utekatter som som smittas så finns viruset troligen i naturen. Sannolikt får katten i sig viruset vid jakt på smittade gnagare eller småfåglar.

Svart katt med mus i munnen

Det är något fler hankatter som får vingelsjuka. De flesta tycks vara i åldern 1–5 år, även om sjukdomen förekommer i alla åldrar.

Bornaviruset tar sig troligen in via nerver i näs- och munhålan och vidare till hjärnan, hjärnhinnorna och ryggmärgen, där det orsakar en inflammation. Inflammationen leder till neurologiska symptom med beteendeförändringar hos katten.


Symptom på vingelsjuka

Sjukdomen är progressiv, det vill säga att den förvärras snabbt. Kattägaren märker ofta inte ens de första symptomen. Katten får feber, blir lite slöare och kanske inte äter och dricker lika mycket som vanligt.

Kattfontän Lucky Kitty

Katten börjar sedan bli antingen mer social eller mer aggressiv. Den jamar oftast betydligt mer än tidigare. Därefter förlorar katten förmågan att dra in sina klor. Det brukar höras när katten går på hårda golv.

Sedan brukar vingligheten märkas. Katten har svårt att bedöma hur den hoppar. Bakkroppen hänger inte alltid med och katten får en stel och ostadig gång.

Om man lyfter en frisk katt och låter fram- eller bakbenen hänga fritt kommer katten att ta emot sig med tassarna när du sätter ner den igen. En katt som har fått vingelsjuka tappar den reflexen och du kan placera den hur du vill på underlaget.

En del katter får också stirrande blick och har uppenbart ont om du trycker över kors/ländrygg.

Men variationerna är stora. Tyvärr blir de flesta katter avlivade inom 1–2 månader efter sjukdomsutbrottet. Men det finns också katter med milda symptom som har levt vidare i flera år.


Vanligast i Mälardalen, Uppland och Bergslagen

Katt som går i snön

Vingelsjuka hos katter förekommer främst i Mälardalen, Uppland och Bergslagen. Enstaka utbrott har hittats även på andra platser i Sverige.

Hur lång inkubationstiden är, d.v.s. den tid det tar från att katten blir smittad tills att symptomen visar sig, vet man i dagsläget inte. Troligtvis varierar den beroende på virusmängd och infektionsväg. Forskarna har dock sett att inkubationstiden hos andra djurslag varierar mellan 20 dagar och 6 månader.

Vingelsjukan tycks också ha säsongs- och årsvariationer. Den förekommer oftare vissa år och den är vanligare under december till maj.


Rolig id bricka till katten


Diagnos och behandling

I dag finns det inget sätt att säkert säga att katten har fått vingelsjuka än de rent synliga symptomen.

Det är möjligt att ta ett prov på katten för att se om den har antikroppar mot bornavirus.

Ca 80% av de drabbade katterna har antikroppar, men även 16% av de friska katterna i samma region bär också på antikroppar. Så ett blodprov är ingen definitiv diagnos. Det är först vid en obduktion som inflammationen i hjärnan kan ses.

Det finns ingen behandling mot vingelsjuka. I de fall då katten har lindriga symptom gäller det att hålla allmäntillståndet uppe med mycket vätska och näring.

Om viruset kan spridas mellan olika individer vet man i dagsläget inte. Oftast kan man inte säga var eller när katten blev smittad överhuvudtaget.

Har du flera katter kan du bara hoppas på att de övriga inte blir drabbade.

Om du har varit tvungen att avliva din katt på grund av vingelsjuka gör du klokast i att avvakta några månader innan du skaffar dig en ny. Gör dig under tiden av med kattlådor och matskålar.

Liten kattunge

Källor: Föreläsning av Jonas Johansson Wensman, SLU Forskningsseminarium 2015-11-21, Vingelsjuka (Bornasjuka) hos katt, SVA, Vingelsjuka hos katt och andra bornavirusinfektioner av Jonas Johansson Wensman, Doggy Rapport 3/99 samt Vingelsjuka- epidemiologi och virusets interaktion med värdens immunsförsvar, av Emeli Torsson SLU 2010


Rulla till toppen