Läkemedel-gift för hundar och katter

Vanliga värktabletter och fästingpreparat förgiftar katten

Din katt kan få en allvarlig förgiftning av att äta värktabletter.

Risken att kattägare ger sin katt av vanliga värktabletter ökar eftersom
tillgängligheten till receptfria läkemedel har ökat markant.

Därför behöver alla kattägare bli medvetna om att det kan innebära livsfara för katten om den äter av dessa.


Förgiftning av värktabletter och
andra läkemedel

Kattunge

Katten får förgiftningar av olika läkemedel vid betydligt lägre doser än andra djur.

Eftersom flera av dessa läkemedel är receptfria och vi använder dem till oss själva och ibland även till hunden, tror kattägaren att det är riskfritt att även ge katten av dem.

Framförallt gäller det läkemedel som innehåller paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin.

Viktigt att komma ihåg- ge ditt husdjur ENBART läkemedel som en veterinär har ordinerat!

Det är inte så vanligt att katter hittar och äter läkemedel, det förekommer betydligt oftare hos hundar. Katten får oftast i sig det genom att ägaren försöker självmedicinera istället för att rådfråga en veterinär.

Är du osäker på om din katt har fått i sig av nedanstående ämnen, ta snarast kontakt med en veterinär! Ju tidigare katten kommer under vård ju större chans att den klarar sig.

Se också till att katten är ordentligt försäkrad, för all veterinärvård kostar pengar.


Processen i kroppen

Katt som ber om mat

Läkemedel behöver metaboliseras, det vill säga processas i kroppen. De omvandlas, utsöndras och bryts ner av de olika organen.

Paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin blir processat, huvudsakligen genom en kemisk process som kallas för glukuronsyrakonjugering.

Alla djur i Felidae-familjen, dit katten tillhör, har genetiskt svårare än andra djur att genomgå denna kemiska process.

Katten, som är en köttätare, har troligen inte haft något behov att skydda sig mot växtgifter och liknande substanser och har därför aldrig behövt utveckla denna funktion.Paracetamol

Paracetamol, som är en s.k. NSAID (Non Steroidal Anti-Imflammatory Drug) finns i många värktabletter som t.ex Alvedon och Panodil. Det har en både smärtstillande och febernedsättande effekt och finns i de flesta hem.

Paracetamol är giftigt för både katter och hundar och kan orsaka livshotande skador även i mycket små mängder.

De röda blodkropparna blir påverkade av den nedbrytningsprocess som paracetamol skapar. Det gör att stora mängder methemoglobin bildas.

Methemoglobin kan inte binda och transportera syre i blodet vilket får till följd att bland annat hjärna, lever, njurar, muskler och andra livsviktiga organ får syrebrist.

Paracetamol orsakar främst leverskador hos hunden. Men katten blir främst drabbad av blod- och syrebrist, vilket kan jämföras med att bli kvävd inifrån.

Ståtlig katt ligger och tittar

Symptom på förgiftning

En katt med paracetamolförgiftning kan uppvisa symptom redan 1-4 timmar efter intag.

Hjärtfrekvensen ökar för att försöka kompensera den sämre förmågan att transportera syre i blodet till kroppens olika vävnader. Katten blir nedstämd, får andnöd och kan kräkas.

Även vätskeansamlingar i ansikte och tassar kan förekomma. Andra symptom kan vara matvägran, diarré, feber och blod i urinen. När levern drabbas, får katten oftast gulsot och höjda levervärden. Detta sker inom 36 timmar.

Om katten snabbt kommer under vård försöker veterinären att minska upptaget av paracetamol från mag-tarmkanalen samt sätter in olika preparat för att bland annat skydda levern.


Söt kattunge

Acetylsalicylsyra

Även acetylsalicylsyra är en NSAID och förekommer i många receptfria värktabletter, t.ex. Treo, Aspirin och Magnecyl.

Acetylsalicylsyra förekommer i vissa läkemedel som brukar ges till katt. Men då är det i betydligt lägre doser. Dessutom ska de endast ges under överinseende av veterinär.

Förgiftningseffekten är främst att den minskar ATP-produktionen (Adenosintrifosfat).

ATP används av cellerna och spelar en avgörande roll i deras energihantering. När ATP-produktionen minskar ökar produktionen av koldioxid och katten kommer att hyperventilera.

Ph-värdet i blodet ökar då vilket kroppen kommer att försöka rätta till genom att utsöndra bikarbonat i urinen, detta eftersom bikarbonat sänker pH-värdet.

Efter ett tag sjunker pH-värdet för mycket istället och genom olika kemiska processer kommer salicylat att läcka ut i hjärnan.

Symptomen är först hyperventilation som går över till kramper, illamående, ryckiga rörelser och tillslut faller katten i koma.

Vid mildare överdosering får katten mag- och tarmbesvär och problem med njurarna.Permetrin

Liten fästing sitter i hundens päls

Permetrin finns främst i fästing- och skabbpreparat. Det använder man ofta till hundar.

Preparaten är inte farliga att använda till hund så länge som du följer anvisningarna.

Katter är däremot extremt känsliga mot permetrin så kontrollera noga att det fästingmedel du tänker använda verkligen är avsett för katter.

Förgiftningssymptomen har visat sig vara lika allvarliga redan vid mycket små mängder som vid de tillfällen då katten har fått i sig större mängder.

De flesta förgiftningsfall av katter som har skett med permetrin, har inträffat då kattägaren har behandlat katten med fel typ av medel.

Men det förekommer även att katten har kommit i närkontakt med en hund som nyligen har blivit behandlad med den typen av fästingmedel eller att den har slickat på en tom förpackning.

Kattens muskel- och nervceller reagerar på permetrin genom att blockera natriumkanaler. Det gör att natrium förs in i cellerna under en längre tid än normalt. Cellernas funktion blir då kraftigt försämrad.

Symptomen på förgiftning av permetrin visar sig oftast inom ett par timmar, men kan dröja ända upp till 72 timmar. Katten får kramper, ryckningar och darrningar i muskler, ataxi (svårighet att koordinera frivilliga muskelrörelser), feber och förstorade pupiller.

Ibland kan andra förgiftningssymptom som kräkningar, diarré, oro, hallucinationer och tillfällig blindhet också visa sig men de är mer ovanliga.


Vill du läsa mer om förgiftning hos hund? Det hittar du på Gifter för våra hundar.


Källa: Läkemedelsförgiftning hos katt orsakad av paracetamol, acetylsalicylsyra och permetrin av Emelie Nygren, SLU 2013 | Förgiftningar hos hund och katt av Caroline Niemi, SLU 2012 | www.icatcare.org


Rulla till toppen