En äldre golden retriever kissar

Urinvägsinfektion hos hund

Det finns olika typer av urinvägsinfektioner varav cystit, blåskatarr är den vanligaste. Båda könen drabbas av urinvägsinfektioner men det är betydligt vanligare hos tikar. Urinvägsinfektion hos tiken kommer ofta i samband med löpet.

Urinvägsinfektion- vad är det?

I normala fall är urinen och urinblåsan sterila. Men precis som hos människor kan bakterier spridas från hundens yttre urindelar till urinblåsan. Hunden får då en infektion i slemhinnan, en urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion kallas också för blåskatarr, UVI eller Cystit.

Oftast är urinvägsinfektionen orsakad av att tarmbakterier hamnar i urinvägarna. Men det kan också bero på en underliggande sjukdom, speciellt om det är en äldre, vuxen hund. Diabetes, njursjukdomar eller anatomiska defekter är några andra orsaker.

En tik som sitter och kissar

Tikar mer utsatta för urinvägsinfektion

Tikar drabbas generellt sett oftare än hanhundar av urinvägsinfektion. Det beror på att avståndet mellan tarmens mynning och vaginan hos tiken är kort.

En ung tik som ännu inte är könsmogen har också lättare att få UVI eftersom immunförsvaret ännu inte är tillräckligt utvecklat.

Oftare urinvägsinfektion i samband med löp

I samband med löpet är tiken dessutom extra känslig för bakterier då vaginan är relativt öppen, vilket underlättar för bakterierna att ta sig in.

Vill de veta mer om tikens löp? Det hittar du på Om löptikar, tikens löp och skendräktighet

Svider och känns väldigt obehagligt

En hund med urinvägsinfektion känner sveda, irritation och svullnad i urinröret. Ofta gör det extra ont i samband med att hunden kissar. Hunden kan bli orolig, hängig och eventuellt få lite feber. Det förekommer också ofta blod i urinen när hunden kissar.

Hanhund kissar på ett träd

Kissar även inomhus

När urinröret svullnar sänds signaler till hjärnan att hunden är kissnödig. I normala fall kan hunden hålla sig en stund men det går inte vid en infektion utan hunden kissar omedelbart, vilket ofta kan bli inomhus. Ofta kissar hunden bara små skvättar i taget, men desto oftare stället.

Skäll ALDRIG på hunden om den kissar inomhus, den kan inte rå för att den är sjuk!

Behandling

Beroende på hur påverkad din hund är av infektionen kan du behöva söka veterinärvård.

Om hunden inte är alltför påverkad kan du avvakta några dagar. Är hunden slö, har feber eller att den försöker kissa men att det inte kommer ut något ska du omedelbart kontakta veterinären.

Hunden kommer att få lämna ett urinprov som personalen kommer att analysera. Helst ska provet tas direkt på morgonen och vara ett så kallat ”mittstråle-prov”. Det betyder att det inte är den allra första urinen som kommer ut. Genom att låta hunden kissa lite först så slipper man få med de bakterier som finns utvändigt. Personalen på veterinärkliniken kommer att tala om för dig hur du ska gå till väga för att det ska bli rätt.

Om hunden mår riktigt dåligt eller om du inte kan få till ett urinprov kan man på ett djursjukhus ta prov via en kateter eller ett stick via urinblåsan.

Beroende på vad analysen visar, kommer hunden att sättas på olika behandlingar. Är det en bakterietillväxt kommer veterinären att skriva ut antibiotika.

I andra fall om man misstänker att det finns en annan orsak till infektionen kan de komplettera med att göra ett ultraljud av urinblåsan och njurarna. Ibland går veterinären dessutom vidare med att även röntga hela bukhålan.

Vattenflaskor med kula till hunden

Dricka mycket

Har hunden en urinvägsinfektion ska du se till att hunden dricker mycket. Ju mer vätska hunden får i sig, ju mindre koncentrerad blir urinen. Rasta också hunden regelbundet, ju längre tid urinen finns i blåsan desto större är risken att bakterierna frodas.

Har du fått antibiotika utskrivet är det viktigt att du ger hunden den enligt hemgångsråden. Även om du tycker att hunden verkar piggare redan efter några dagar ska du inte sluta behandlingen i förtid.

Det finns också olika huskurer som florerar på nätet om att ge hunden c-vitamin eller tranbärssaft. Det finns inga vetenskapliga belägg att det fungerar men det tillför vätska så om hunden gillar det kan du ju prova.

Svårare fall kan tyda på annan sjukdom

Vissa hundar får återkommande infektioner och då tyder det i de allra flesta fallen att det finns en bakomliggande sjukdom.

Hundar med diabetes, njursvikt och Cushings sjukdom har lättare att få urinvägssjukdomar. Där är det viktigt att den underliggande sjukdomen är under kontroll.

Källor: Bacterial Cystitis in Small Animals, MSD Vet.manual | Cystitis in Dogs, VCA animal hospitals | Urinvägsinfektion hos hund, Anicura | Urinvägsinfektion hos hund, Agria

Rulla till toppen