Katt sitter vid ett fönster med regn på utsidan

Kan katter förutsäga vädret?

Katter och många andra djur är känsligare än vi människor för ljud, lukter och förändringar i lufttrycket. Strax före en storm kan din katts inneröron upptäcka det plötsliga fallet i lufttrycket. Katten kan ha lärt sig att associera det med ett kommande oväder.

Känslan för annalkande oväder kan vara en överlevnadsstrategi för katterna. Det får dem att vara beredda på faror och har då möjlighet att söka skydd innan ovädret slår till.

Genom att observera din katts beteende kan du kanske få en aning om vad vädret blir inom kort. Men varje katt är en individ och alla katter kommer inte att reagera på samma sätt på väderförändringar.

Katten som meteorolog

Idag tar man fram väderprognoser med hjälp av satelliter, markstationer, väderradar, superdatorer och andra verktyg. Men det var inte så länge sedan som människor fick förlita sig på mindre vetenskapliga metoder för att förutsäga vädret. Till exempel kunde molnformationer, vindförändringar och djurs beteenden visa på väderomslag.

Katter är, liksom de flesta djur mycket känsligare än människor för förändringar av lufttrycket (barometertrycket). Precis innan ett oväder slår till känner kattens inneröron förändringar i lufttrycket. Har katten lärt sig att förknippa dessa förändringar med ett annalkande oväder, kan den förbereda sig och söka skydd.

Katter har en utmärkt hörsel som gör att de kan höra ljud upp till 64 000 hertz. Jämför detta med människor som kan höra ljud upp till 20 000 hertz. Det betyder att katter kan höra åskmuller på långa avstånd.

Forskarna har kunnat visa att olika vädermönster ger distinkta lukter. Men hur en katt uppfattar dessa och om de kan förknippa dem med olika väder är inte vetenskapligt klarlagt. Men man tror att katterna kan känna lukten av inkommande regn. Blixtar skapar gasen ozon och det verkar troligt att katten kan uppfatta den lukten.

Katter spådde vädret åt sjömän

Kattens förmåga att känna av förändringar i lufttrycket har använts som ett verktyg av fiskare och sjömän från 1700-talet fram till början av 1900-talet. Beteenden från skeppets katter, tolkades av besättningen som en varning och sjömännen planerade sin rutt efter det. Det hände också att besättningen vägrade att segla ut när katternas beteende avvek från det vanliga.

Beteenden som finns beskrivna var att katterna försökte att hoppa av skeppet, upprepade gånger drog sina tassar över ansiktet och öronen eller bar sina kattungar av skeppet innan det skulle avgå.

Katter kan känna av förändringar i lufttrycket

Katter har mycket känsliga sinnen som genom tiderna har hjälpt dem att överleva i olika miljöer. Men hur kan katter känna av förändringar i lufttrycket?

I kattens inneröra finns balansorganet som registrerar kroppens rörelse. De tre båggångarna är fyllda med en vätska och där finns också små hårliknande strukturer som kallas stereocilier. Dessa strukturer rör sig i förhållande till vätskan när katten rör på huvudet eller ändrar position. På så sätt får hjärnan information om kattens riktning och rörelse.

När lufttrycket ändras kan det påverka vätskan i båggångarna. Forskning har visat att när lufttrycket sjunker kan det utlösa meteoropati, dvs väderrelaterad smärta, vilket kan orsaka obehag eller irritation hos katten. Och när lufttrycket stiger kan katten uppleva en lättnad i innerörat som gör den lugn eller glad.

En del katter har, genom erfarenhet och instinkt lärt sig att koppla samman dessa förändringar i innerörat med olika väderfenomen. De kan också använda sina andra sinnen, som hörsel, lukt och syn för att komplettera sin information om vädret.

Katt gömmer sig under soffan

Hur visar katten att lufttrycket ändras?

När katten uppfattar skillnader i lufttrycket, så kan det påverka hur katten beter sig straxt innan ett oväder bryter ut. Den kan reagera på flera olika sätt, beroende på dess personlighet, erfarenhet och instinkt.

Beroende på hur känslig katten är kan den bli nervös eller rädd när de känner av lufttrycksförändringar medan andra inte alls reagerar på förändringarna. Utekatten kanske söker skydd medan innekatten lugnt sover vidare.

Några vanliga reaktioner på att dåligt väder är på gång är:

  • att katten försöker ta sig till den säkraste platsen den kan hitta eller gömma sig i ett slutet utrymme
  • om det är en honkatt, så bär hon sina ungar i säkerhet innan hon själv tar skydd
  • om din katt vanligtvis är glad och nöjd, men plötsligt blir irriterad utan annan orsak
  • att din vanligtvis så lugna katt plötsligt får ett ”tokryck”
  • när katten stryker med tassen över ansikte och öron. Det kan vara ett tecken på att katten känner obehag i öronen på grund av tryckförändringarna
  • om katten är mer vaksam, orolig, och/eller mer aggressiv eller defensiv mot andra djur eller människor
Katt sitter inne vid regnigt väder

Kan du lita på din katts väderprognoser?

Så, är det då dags för din katt att göra väderprognoserna åt dig?

Nej, visserligen kan katter reagera på förändringar i lufttryck, temperaturer, lukter och andra väderförändringar. Men det är inte så lätt att tolka deras tecken på ett annalkande oväder och någon långtidsprognos lär du heller inte få.

Fakta om lufttryck och hur det påverkar vädret

Lufttryck eller barometriskt tryck är kraften som luften utövar på en yta. Lufttrycket varierar beroende på höjd, temperatur och fuktighet.
När lufttrycket sjunker betyder det att luften blir lättare och stiger uppåt. Detta skapar ett lågtryck som ofta är förknippat med moln och nederbörd.
När lufttrycket stiger betyder det att luften blir tyngre och sjunker nedåt. Detta skapar ett högtryck som ofta är förknippat med klart och torrt väder.
Lufttrycket mäts med en barometer, så därför talar man ibland om barometertryck. Lufttrycket kan också förändras när varm och kall luft kolliderar, vilket skapar stormar.
Varm luft är mindre tät och stiger uppåt, medan kall luft är mer tät och sjunker nedåt. När den varma luften stiger uppåt kyls den av och bildar kondensation som kan bli till moln och nederbörd.
Det är dessa förändringar som katterna kan känna av innan ovädret/stormen slår till.

Källor: How can my cat know that a thunderstorm is on its way an hour before I do? BBC Science Focus Magazine| Lowering barometric pressure induces neuronal activation in the superior vestibular nucleus in mice av J. Sato et.al, Aichi Medical University 2019 | Can Cats Predict Weather Changes? | Storm Scents: It’s True, You Can Smell Oncoming Summer Rain

Rulla till toppen