Schäfer ligger och väntar

Stressad ägare ger stressad hund

Är du stressad och är hundägare? Då påverkar du din hunds stressnivå, även på lång sikt. Forskarna vet nu att även ägarens långtidsstress gör att hunden bli stressad.

Känner av sinnesstämning

Det finns flera vetenskapliga studier som visar att hundar känner av vår sinnesstämning. Det är väl känt att en stressad förare som ställer upp på en hundtävling omedvetet påverkar sin hund till att också bli stressad.

Många av oss hundägare har nog själva märkt att hunden tycks bli mer stressad när vi själva stressar runt. Men det är inte alltid som forskare kan bevisa det vetenskapligt.

En svensk forskargrupp vid Linköpings universitet har visat att hundar också blir påverkade av ägarens långtidsstress.

Matbar i trä till hunden

”Stresshormonet” Kortisol

För att mäta stress tittar forskarna på halten av kortisol i blodet. Kortisol brukar ibland kallas för stresshormon och det bildas i binjuren. En frisk individ har alltid en viss halt av kortisol i blodet.

Halten av kortisol ökar kraftigt vid bland annat rädsla, psykisk och fysisk stress och vid inflammationsrisk. Men halten av kortisol är även påverkad av fysisk träning, så det blev forskarna tvungna att ta hänsyn till. Därför fick hundarna ha ett aktivitetshalsband på sig dygnet runt under en veckas tid.

Hund hänger över stolsryggen

Prover från hår och päls visar stressad hund

I normala fall tar man blodprover på hunden och ägaren för att se halten av kortisol. Men då får man enbart veta den stressnivå som råder hos de båda just vid undersökningsögonblicket. Forskarna ville nu veta hur långtidsstress påverkar hunden och då fungerar inte metoden med blodprov.

Det linköpingsforskarna gjorde istället var att de tog prov på ägarens hår och hundens päls. Håret växer ganska konstant hos både hundar och människor. Samtidigt byggs kortisolet i blodet även in i det växande hårstrået.

Forskarna samlade in hår från 58 hundar och deras ägare vid två tillfällen under ett år. De analyserade halten av kortisol och fann ett starkt samband mellan hunden och dess ägare. Ju högre kortisolhalt ägaren hade, desto högre hade hunden också.

Långtidsstress hos ägaren

Alla deltagande hundägare fick också fylla i olika personlighetsenkäter, både på sig själv och på sin hund. Resultaten visade att hundens personlighet inte påverkade kortisolvärdena alls. Däremot påverkade ägarens personlighet hundens stressnivåer.

Slutsatsen är att din stressnivå, även på lång sikt, påverkar din hund mer än du tror. Misstänker du att din hund är stressad, bör du nog börja med att se över din egen stressnivå först!

Läs mer…

Du hittar mer intressant information om 10 orsaker till beteendeproblem hos hunden.

Källa: Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners av Sundman, A.-S., Van Poucke, E. mfl. Linköpings universitet, 2019

Rulla till toppen