Katt som kliat upp sår bakom öronen

Öronskabb- främst ett kattproblem

Öronskabb- blotta namnet får kattägaren att rysa. Öronskabb är en liten parasit som lever i kattens öron.

Det är framförallt utekatter som får öronskabb, så titta regelbundet i kattens öron. Obehandlad öronskabb kan ge katten ett livslångt lidande.


Vad är öronskabb?

Öronskabb (Otodectes cynotis) är ett litet skabbdjur som trivs i öronen hos framförallt katter.

De kryper i hörselgången utan att gräva ner sig och eftersom honan kan bli upptill 0,4 mm kan de ofta ses med blotta ögat. Det krävs dock ett mikroskop för att kunna se äggen.

Både äggen och de vuxna skabbdjuren är vita men under larvstadiet är de gråbruna. De har åtta ben som det vuxna djuret använder att förflytta sig med.

Otodectes cynotis lever hela livet hos sitt värddjur. Oftast finns de i hörselgångarna men kan också finnas i huden utanför öronen, t.ex. på huvudet, ryggen eller svansen.

En vuxen hona lägger ett ägg om dagen och hinner under sin vuxna period att lägga 15-20 ägg. Äggen fäster sig fast mot värddjurets hud. Under ca tre veckor utvecklas de sedan till vuxna individer.

Filmen nedan visar hur skabbdjuren ser ut i ett mikroskop.


Symptom på öronskabb

Klåda och inflammation i hörselgången är de vanligaste symptomen.

Skabbdjuren lever på ytan av huden och livnär sig på hudceller, blod, delar av döda skabbdjur och annat sekret. Oftast ses svart kornigt sekret i ytteröronen. Sekretet påminner ofta om kaffesump.

Trots att vissa katter har mycket sekret i öronen har de endast en lindrig klåda. Hos vissa individer har djurägaren överhuvudtaget inte upptäckt något speciellt hos sin katt.


Reflexhalsband till katten


Kattungar smittade vid födseln

Om honan som föder kattungarna är smittad, blir oftast ungarna också smittade. Därför är det viktigt att kontrollera kattungens öron i samband med t.ex. vaccination och/eller kastrering.


Kan även hund få öronskabb?

Ja, samma parasit smittar även hundar, iller, rödräv och ett flertal andra däggdjur. 

Man har även hittat Otodectes cynotis hos människor men då har de troligtvis kommit från familjens katt som sov i sängen. Trots ett flertal experiment har forskarna inte sett att denna parasit kan överleva och fortplanta sig hos människor.

Hundar blir ofta smittade av en katt som finns i dess närhet. Men det är viktigt att veta att öronskabb inte kan hoppa eller flyga. Det krävs att den kryper över till det nya värddjuret.

En hund som har blivit smittad av Otodectes cynotis har ofta en kraftigare klåda runt öronen än vad katten har. Öronsekretet hos en smittad hund är också mer smetigt och kan likna det som bildas vid en vanlig öroninflammation.

Hund som sitter och kliar sina öron

Behandling

Det finns flera olika preparat för behandling av öronskabb. Några av dem droppas i öronen, andra är så kallade spot-on-preparat.

Viktigt är att preparatet har en verkningstid på minst fyra veckor för att verka under Otodectes cynotis hela livstid.

Samtliga mottagliga djur i familjen måste bli behandlade samtidigt eftersom öronskabb smittar mellan individerna. Däremot behöver du inte göra någon speciell sanering av hemmet.

Hos hundar brukar en efterkontroll göras av veterinären efter fyra veckor. Detta eftersom hundar ofta kräver en längre behandlingsperiod.

Därför är det viktigt att kontrollera att det inte längre finns några levande skabbdjur kvar.


Roliga kattleksaker


Hur vanligt är det med öronskabb?

I den studie som Elin Lindberg utförde under 2012 var ca 10% av katterna drabbade av öronskabb.

Utekatter hade en klart högre risk att drabbas än de katter som endast hölls inomhus.

De 107 katter som undersöktes kom till en djurklinik i syfte att kastreras. De var alltså inte hos veterinären på grund av misstanke om öronskabb.


Källor: Prevalens av Otodectes cynotis (öronskabb) hos svenska tamkatter, SLU, 2013 av Elin Lindberg 


Rulla till toppen