Hund rynkar på nosen åt en cigarett

Utsätt inte hunden för passiv rökning!

De senaste åren har många lagar kommit som förhindrar rökning ute bland allmänheten. På begränsade offentliga platser såsom caféer och krogen är rökning numera förbjudet.

Dessa lagar har tillkommit för att vi människor ska kunna arbeta eller roa oss utan den förhöjda sjukdomsrisk som andras vanor för med sig.

Det många inte tänker på att även våra husdjur blir påverkade av passiv rökning. Till skillnad från oss människor har djuren sällan chansen att gå undan för att slippa röken.Vilka är riskerna med passiv rökning?

Tobak innehåller mer än 4000 olika kemikalier, däribland formaldehyd, arsenik och inte minst nikotin. Nikotin är ett väldigt giftigt ämne som förutom i cigaretter och snus, används bl.a. i insektsmedel.

Röken från cigaretter innehåller flera hundra olika gifter, varav 40 är direkt cancerframkallande.

Hundar har länge använts inom cancerforskningen på grund av deras likheter med människans sjukdomsorsaker. Men ändå pratar man sällan om hur hundar faktiskt blir påverkade av passiv rökning.

Våra hundar lever visserligen ett kortare liv än vi människor, och de hinner inte utsättas för de skadliga ämnena under en lika lång tidsperiod. Men å andra sidan har de oftast en betydligt mindre kroppsstorlek som ska ta hand om de skadliga ämnen som följer med passiv rökning.

Liten hund

Cancer

Forskare på University of Massachusetts och Tufts universitet har studerat hur hundar och katter påverkas av passiv rökning .

Deras studier visade att risken för att husdjuren drabbas av lungcancer är 60% större i hushåll där man röker än i ett rökfritt hem.

Långnosade hundar som t.ex. Collie och Dobermann löper dubbelt så stor risk att få nasal cancer, alltså cancer i nosen.

Anledningen till att långnosade hundarna har en högre risk att få nasal cancer beror på att de cancerogena ämnena i luften fastnar i hundarnas nos.

Väldigt få av de hundar som utvecklar denna sorts cancer överlever längre tid än ett år.

Visserligen har hundar med kort nos, jämfört med de långnosade vännerna, mindre risk att drabbas av nasal cancer. Men på grund av den korta nosen, är ytan som filtrerar ut de skadliga partiklarna inte så stor och det blir istället en större ansamling direkt i lungorna.

Dessa hundar har en 1,6 gångers förhöjd risk för att utveckla lungcancer mot hundar i rökfria hem.

Skylt- rökning förbjuden

Cancerbehandling

Man behandlar cancer hos hund på i stort sett samma sätt som hos människor, d.v.s. med kirurgi, strålning eller med kemoterapi (cytostatika/cellgift).

Behandlingen väljs utifrån aktuell cancertyp och var tumören är placerad. Vid kemoterapi hos hundar får de en betydligt mindre dos än människor, vilket resulterar i att hundar ofta klarar av behandlingen bättre och med färre biverkningar.

När det gäller behandling i mjukvävnaden, t.ex. hudtumörer är överlevnadschanserna förhållandevis goda och 67 % av hundarna var friska ett år efter avslutad behandling och 33 % efter två år.

Den genomsnittliga överlevnadstiden hos hundar som genomgår både strålningsbehandling och kirurgi är ungefär 5–6 år.

Cancer i nosen är dock generellt väldigt svår att behandla och den genomsnittliga överlevnaden efter behandling är ett år.Andra risker hos hundar med rökning

Rottweiler spårar i skogen

Bortsett från riskerna med att hunden andas in skadliga ämnen finns det andra biverkningar för hundar när det gäller rökning.


Förlamat luktsinne

Hundens fenomenala luktsinne som kan registrera mängder av luktmolekyler består bl.a. av små ”cilier” som sitter inbäddade i skyddande slemlager. Dessa cilier blir förlamade av nikotin. Det får till följd att hundens luktsinne försämras avsevärt! Lyckligtvis släpper förlamningen efter ett par timmar men då kan skadan redan vara skedd om ni t.ex. deltar i en spårtävling.


Besvär i luftvägarna

Är hunden utsatt för rök påverkar det även luftvägarna. Astma förekommer hos hundar. Även om passiv rökning inte är huvudorsaken, blir astman värre av att hunden utsätts för passiv rökning.


Partiklar i pälsen

Partiklarna från rökningen landar också i hundens päls och bildar med tiden en stor ansamling av skadliga ämnen. När hunden slickar sig får den i sig dessa ämnen vilket långsiktigt kan skada matspjälkningen.


Äta fimpar, nikotintuggummi m.m.

Askfat med cigarettfimpar

Nikotin förekommer i betydligt fler produkter än i cigaretter vilket vi kanske inte alltid tänker på. Det finns bl.a. i snus, tuggtobak, nikotintuggummin, -plåster och insektsmedel.

Speciellt nyfikna valpar ligger i riskzonen för att äta dessa produkter och kan redan efter 2-4 cigaretter påvisa tecken på nikotinförgiftning.

En dödlig dos nikotin ligger på ungefär 10 mg nikotin per kilo hund men redan vid 5 mg/kg finns en tydlig risk för förgiftning.

Har hunden ätit mindre mängder cigaretter eller snus och snabbt får behandling ser prognosen god ut, veterinären ger ofta hunden dropp och låter därefter hundens kropp absorbera nikotinet.

Vid större mängder då hundens liv kan vara i fara kan veterinären behöva framkalla kräkningar, magpumpa hunden eller ge den aktivt kol för att stoppa upptagningen.


Skydda din hund från passiv rökning!

Bästa sättet att skydda sin hund från dessa hälsorisker är självklart att sluta röka, men om det inte är möjligt så bör du låta bli att röka i huset eller andra instängda utrymmen som t.ex. i bilen.

Utsätt hunden för tobaksrök och nikotinprodukter så lite som möjligt.

Det hjälper även att borsta och tvätta ditt djur då detta får bort partiklarna som hamnat i djurens päls.

En brun hund blir duschad

E-cigaretter

Numera är det många som röker e-cigaretter eftersom de inte påverkar omgivningen med den giftiga röken.

En e-cigarett är en batteridriven produkt som har en vätskebehållare innehållande bland annat nikotin. När någon röker en e-cigarett omvandlas vätskan till en fin dimma. Det är denna dimma som rökaren drar i sig. E-cigaretter säljs med tobakssmak men även med olika smaksättningar. Hundar kan tycka att vissa av dessa smaksättningar smakar gott.

E-cigaretterna innehåller tillräckligt med vätska för att kunna rökas flera gånger. Det finns också påfyllningsflaskor med så kallad e-juice att köpa.

Nikotinhalten i både e-cigaretter och påfyllningsflaskor blir därför rätt hög. En e-cigarett innehåller mellan 6 och 24 mg nikotin och påfyllningsflaskan innehåller ännu mer. Det är dödliga halter för mindre och mellanstora hundar.

Se därför till att förvara e-cigaretter och påfyllningsflaskor utom räckhåll för hundarna!


Källor: Environmental tobacco smoke and canine urinary cotinine level av Elizabeth R. Bertone-Johnson, Elizabeth Procter-Gray et.al, University of Massachusetts 2008; Passive smoking and your Pet av Paul Stevenson, K9 Magazine; The Risks of Secondhand Smoke in DogsChemotherapy for dogs; Etologiboken av Ingrid Tapper, 2004, ISBN: 91-518-4327-7; www.petpoisonhelpline.com


Scroll to Top