En tik- Cão da Serra da estrela

Om löptikar, tikens löp och skendräktighet

Tikar börjar löpa när de blir könsmogna och fortsätter med sina löp-perioder hela livet.

Det händer mycket i hennes kropp både under själva löpet men också däremellan. Det är inte ovanligt att hon blir skendräktig och producerar mjölk i juvren fast hon inte är parad.

När börjar tiken löpa?

En tik löper första gången vid 7–12 månaders ålder. Några kan vara lite tidigare, kanske redan vid 4 månaders ålder hos små raser, medan större raser kan dröja ända upp till 18–24 månaders ålder. Generellt sett ska tiken ha uppnått ca 85% av sin slutliga kroppsvikt innan hon är redo för sitt första löp.

Hur ofta löper tiken?

Liten hund ligger på skrivbord

Tiken löper normalt en till två gånger per år. Det finns dock de som löper tre till fyra gånger per år och det är lika normalt.

Ofta kan det dröja ett par löp innan kroppen har ställt in sig och tiken får en regelbundenhet i sina löp. Hur ofta hon löper är ofta ärftligt, så inom en ras kan t.ex. 3 löp per år vara mer en regel än ett undantag. Oregelbundna löp är inte ovanligt och det ökar inte risken för livmodersjukdomar.

Har du flera tikar i familjen kan de anpassa sig till varandras löp så att det sker ungefär samtidigt.

Hur länge löper en tik?

Varje löp (bestående av för- och höglöp) varar i ca 3 veckor och det är under denna tid som du ska hålla alla hanhundar på avstånd om du inte vill ha valpar.

En tik löper under hela livet om hon inte blir kastrerad. Hundar har alltså ingen menopaus som människor har och kan därför bli dräktiga även som gamla.

Schäfer ligger på gräset

Brunstcykeln är indelad i fyra olika stadier

Förlöp (proestrus):

Förlöpet börjar räknas från första dagen då man ser en blodig flytning. Ibland kan det vara svårt att upptäcka blödningen men är hanhundarna intresserade av din tik, ta ett toalettpapper och tryck mot vulvan en liten stund. Är papperet det minsta rosafärgat så löper hon.

Under förlöpet ökar östrogenhalten och det innebär att vulvan svullnar upp och de blodiga flytningarna börjar. Tiken avger då också speciella feromoner (kroppsdofter) som tilltalar hanhundar.

Men trots att tiken under denna tid också är intresserad av hanarna, tillåter hon inte parning.

Förlöpet varar i genomsnitt 9 dagar men kan vara så kort som 2–3 dagar och även ända upp till 3 veckor.

Höglöp (östrus):

Straxt innan höglöpet minskar östrogenhalterna samtidigt som progesteronnivåerna stiger. Detta får till följd att ägglossning sker och tiken är villig att para sig.

Höglöpet kan vara i 2–3 dagar och ända upptill 3 veckor, men det vanligaste är ca 9 dagar. Under höglöpet tappar ofta löpflytningen sin röda färg och klarnar samtidigt som vulvan mjuknar.

Ett bra sätt att kontrollera om tiken är i höglöpet är att försiktigt stryka henne över baken och runt svansroten. Är hon då villig att paras kommer hon att föra svansen åt sidan och höja upp baken.

Om du planerar för valpar och har utsett en hanhund är det inte säkert att din tik släpper till honom, fast hon är i höglöp. Hon har också en egen vilja i att bestämma ”rätt” partner. Enligt lag är det inte tillåtet att tvångspara hundar, vilket tyvärr förekommer!

Hund blir kliad under hakan

Efterlöp (metöstrus):

Efterlöpet varar i 2–3 månader och sker hos såväl dräktiga som icke-dräktiga tikar.

Då är dräktighetshormonet progesteron högt i blodet. Under senare delen av efterlöpet sjunker progesteronhalten för att istället ge plats för höjda halter av prolaktin.

Prolaktin stimulerar utvecklingen av juvervävnad och spelar en stor roll i att icke-dräktiga tikar blir skendräktiga.

Vilofas (anöstrus):

Vilofasen varar fram till nästa förlöp.

Hur lång denna är beror på hur ofta tiken löper, den som löper 2–3 gånger per år har en kort vilofas medan den som löper 1 gång per år har en lång vilofas. Under denna tid har livmodern en chans att hinna återhämta sig.

För de olika stadierna ovan sker övergångarna gradvis så det är inte alltid lätt att veta exakt var i cykeln tiken befinner sig. Därför brukar de som vill para sin hund ha kontakt med en veterinär som med hjälp av vaginalutstryk och blodprov avgör exakt när det är dags för en parning.

Ägglossning och spermier

Till skillnad från många andra djur behöver hundens ägg tid på sig att mogna innan de är befruktningsdugliga.

Den mognadsprocessen tar 1–2 dygn efter ägglossningen och därefter kan äggen överleva 2–4 dagar. Äggen lämnar inte heller äggstocken samtidigt utan ägglossningen sprids ut över två till tre dagar.

Hanens spermier överlever 4–6 dagar i tiken vilket innebär att hon har 8–10 dagar som hon kan bli dräktig på. Den optimala tidpunkten brukar infalla i slutet av höglöpet.

Rädd och ängslig Chihuahua

Torrlöp eller tyst löp

Hur mycket tiken blöder varierar från individ till individ. Det kan också variera från löp till löp speciellt då tiken är ung.

Vissa tikar har s.k. tyst löp eller torrlöper, d.v.s. de blöder så lite att det inte märks. Hanhundarna är dock lika intresserade av tiken som vid normalt löp.

I de flesta fall kan tiken trots avsaknad av tydliga tecken på löp, bli dräktig så det gäller att vara observant på hur hanhundarna reagerar.

Ibland kan en tik ha ett tyst löp mellan sina normala löpperioder. Då kan det bero på någon typ av störning t.ex. att det bildats cystor på äggstockarna eller livmoderväggen.

Dessa cystor kan innehålla östrogen som får hanhunden intresserad. Sådana cystiska förändringar är i många fall förstadier på infektioner i livmodern. Återkommer denna typ av mellanlöp bör du låta veterinären ta en titt på tiken så att det inte utvecklas till livmoderinflammation.

Delat löp

En mindre andel av hundarna har delat löp, dvs de har ett förlöp med en blodig flytning. Sedan går de direkt in i en vilofas utan att ha varit i varken hög- eller efterlöpet. Efter någon eller några veckor kommer tiken direkt in i höglöpet för att sedan fortsätta med efterlöp och vilofas.

Det är omdiskuterat om en tik med delat löp bör paras eller inte. Vissa menar att det inte spelar någon roll, medan andra menar att det är en hormonell defekt som inte bör avlas vidare på.

Liten hund luktar en stor hund i baken - feromoner

Tikskydd eller inte?

Har du en liten hund är det inte ens säkert att du behöver fundera över att använda tikskydd, då deras blödning ofta är så liten att den knappt märks.

Har du en större hund och vill undvika att tiken blodar ner inomhus kan du använda tikskydd. Det är en sorts byxa som du kan köpa i djuraffären och i den lägger du en binda eller ett trosskydd som byts flera gånger per dag. När ni går ut ska du av henne skyddet annars kommer hon att kissa rakt igenom.

Nackdelen med att använda tikskydd är att det då inte är säkert att hon håller rent själv. Många tikar är minutiöst noga med att slicka både sig och golven rena. Vill du inte ha skydd på henne, plocka bort mattor som du är rädd om och lägg en handduk i soffan och sängen så skyddar du dem mot fläckar.

En medelväg att gå är att köpa ett för stort tikskydd. Då hänger det på plats när hon går omkring men hon har möjlighet att putta det åt sidan då hon vill slicka sig ren. Tänk då bara på att det inte är säkert att det skyddar underlaget mot blodfläckar när hon ligger ner.

Skendräktighet

Halten av prolaktin ökar under efterlöpet för att göra tiken redo för att ta hand om ev. valpar. Det sker oavsett om tiken är dräktig eller inte.

Skendräktighet har sitt ursprung från hundarnas tidigare vilda flockliv. I en vild flock är det bara alfatiken som paras och får valpar, samtidigt som alla tikar i flocken löper och blir skendräktiga. På så sätt kan övriga tikar ta hand om valparna och föda upp dem även om alfatiken skulle avliva under förlossning eller digivning.

Skendräktighet har alltså en biologisk förklaring även om vi kan tycka att det är en besvärlig period.

En katt ligger mellan tassarna på en hund

Tre veckor efter löp

En tik blir skendräktig tre till fyra veckor efter löp och det pågår fram till ca 2 månader från löpet. Det vill säga till den tid då hon skulle ha valpat om hon blivit dräktig.

Många hundägare tror att hunden är dräktig eftersom hon uppvisar alla symptom, hon går upp i vikt, ser svullen ut och kan få förstorade juver som avger mjölk. Man räknar med att ca 40% av tikarna uppvisar symptom på skendräktighet.

Bäddar och förbereder för valpar

Cirka 2 månader efter löp, när det skulle vara dags att valpa om hon hade blivit parad, kommer hon att förbereda sig för sina ”valpar”. Det gör hon genom att bädda och bygga bo åt sig. En del tikar vill också gärna gräva ut bon på skyddade platser utomhus.

Det är inte ovanligt att en skendräktig tik bär runt på kuddar och gosedjur. Tiken kan också adoptera leksaker, skor eller något annat som surrogatvalpar. Hon kommer kort sagt att bete sig som om hon skulle ta hand om sina valpar på bästa sätt.

Motverka symptomen genom att plocka bort hennes ”valpar” och aktivera henne istället.

Snygga halsband och koppel till hunden

Motion och mental träning

Öka motionen och sysselsätt dig med henne mer än vanligt. Hon behöver något annat att tänka på, men att försöka lära henne något nytt brukar vara svårt. Även om hon är motsträvig, ge inte upp! Det är nu hon behöver dig, din omtanke och din aktivering mer än någonsin.

Minskad eller ökad aptit

En Lagotto äter mat från Glannas matbar

Under skendräktigheten kan vissa tikar få minskad aptit medan andra blir hungrigare. Ofta blir de svullna och får ett ökat bukomfång. Minska gärna på hennes mat under några veckor så minskas mjölkproduktionen.

Tikar som har en väldigt jobbig skendräktighet kan få medicin utskrivet av veterinären.

Beteendeförändringar vid löp

Många tikar beter sig annorlunda strax innan, under och efter ett löp, men inte alla.

Strax innan och under förlöpet kan tiken plötsligt få ökad matlust. Hon börjar äta upp sig och förbereda sig för en dräktighetsperiod. Denna matlust brukar ofta avta under höglöpet då hon snarare blir ointresserad av mat. Vet du att det närmar sig ett löp, håll igen lite på maten, då kan löp och skendräktighet flyta lättare.

När det närmar sig ett löp börjar många tikar att kissa oftare. Hur ofta en tik kissar varierar från individ till individ, men många reagerar på att deras tik kissar mer innan löpet. Oftast är det inte större mängder utan snarare att hon kissar i små-skvättar för att kunna sprida ut sin doft på en större yta.

Okoncentrerad

Under löpet blir hon ofta okoncentrerad och rastlös så då krävs det att du arbetar med din hund. Försök inte att lära henne något nytt men fortsätt att träna henne på sådant som hon redan kan hyfsat. Ju mer du lyckas få en henne att koncentrera sig på annat, ju lättare kommer hon att klara av löpperioden.

Vid höglöpet kan hon gå runt och gnälla och försöka ta sig ut, så då gäller det att du inte ofrivilligt låter henne smita iväg. Ha henne också ordentligt kopplad då ni är ute, får hon chansen att försvinna till en intressant hane kommer hon inte att stanna på dina kommandon även om hon är vältränad.

Leker med tikar

Under förlöpet leker hon ofta med andra tikar, det är ett sätt att förbereda sig för parningsleken. När hon närmar sig höglöpet är det hanhundarna som drar till sig hennes intresse. De yngre hanhundarna är ofta intresserad av tiken under hela löpcykeln medan de äldre och mer erfarna har lärt sig att hon måste vara i höglöpet först innan hon luktar tillräckligt gott.

Parning eller tjuvparning

En tik skall INTE paras på sitt första löp. Även om hon fysiskt kan bli mamma är hon inte mentalt redo. Dessutom är det olagligt att para henne innan 18 månaders ålder och den paragrafen har tillkommit med tanke på hundens bästa.

Två valpar som busar

Hon får heller inte ha fler kullar än två inom en period av 12 månader. Mer information om lagarna hittar du på Vilka lagar gäller mig som hundägare?

Vill du inte ha valpar se till att alltid ha din hund kopplad och under uppsikt när hon löper. En löptik lyssnar inte på dig om hon har fått upp vittring på en hane under höglöpet.

Lockar till sig hanar

Likaså lockar en löptik till sig hanar från när och fjärran så ha henne inte ensam ute i trädgården. En tik i höglöpet kan också orsaka bråk mellan hanhundar så för allas skull, informera grannar och andra hundägare att din tik löper.

Ett tikskydd skyddar inte mot parning så tro inte att du kan låta henne vara ensam med en hane bara för att hon har ett tikskydd på sig!

Graverad id bricka till hunden

Hanen fastnar i tiken

En hanhund kan bestiga tiken sekundsnabbt och när han väl har kommit in i henne är det inget du kan göra.

Hans penis sväller direkt i tiken och då sitter de fast i varandra, s.k. hängning. Hanen rider på tiken en kort stund i början sedan tar han sig ner och de står med baken mot varandra under resten av hängningen. Då går det INTE att ta isär dem, det är omöjligt och det förorsakar dem båda en enorm smärta och skada.

En normal hängning kan ta mellan fem minuter och en timme och det är bara att vänta tills de glider isär själva.

Ta sedan snarast kontakt med en veterinär om du inte vill ha valpar, ju längre tid som går innan de kan starta en abort desto svårare är ingreppet.

Sjukdomar i samband med löp

Vanliga sjukdomar som tiken kan drabbas av i samband med sina löp är urinvägsinfektion och livmoderinflammation.

Vid urinvägsinfektion har hunden svårt att hålla sig och kommer att småskvätta urin både inom- och utomhus. Läs mer på Urinvägsinfektion hos hund.

Livmoderinflammation är vanligt hos framförallt medelålders och äldre tikar. En obehandlad livmoderinflammation leder ofta till döden! Vid minsta misstanke att hon har drabbats- kontakta närmaste jouröppna djursjukhus. Läs mer på Livmoderinflammation, pyometra.

Läs mer:

Är du intresserad av att veta mer om kastrering? Läs gärna Kastrering av hundar och Kemisk kastrering av hund

Rulla till toppen