Dalmatiner som slickar nosen

Livmoderinflammation (pyometra)

Livmoderinflammation, Pyometra, är en av de vanligaste sjukdomarna hos tikar. Ungefär var fjärde tik kommer att bli drabbad innan hon har fyllt 10 år. Det är en allvarlig sjukdom som leder till döden om den inte behandlas. Trots moderna behandlingsmetoder så är dödligheten 3–4%.

Misstänker du livmoderinflammation- ta GENAST kontakt med ett jouröppet djursjukhus!


Pyometra

Ordet pyometra härstammar från grekiskan, pus betyder var och metra kommer från metrus (livmoder).

Precis som namnet anger, så får tiken en varfylld och förstorad livmoder.

Varje år drabbas ca 8000 tikar av livmoderinflammation och hos de flesta opereras äggstockar och livmodern bort.

En tik kan också få cystor i slemhinnan som kan vara ett förstadium till en livmoderinflammation. Men även livmoderslemhinnan kan bli inflammerad.

Dalmatiner som slickar nosen

Hormoner och bakterier

Pyometra är en hormonell sjukdom där tiken oftast får en varfylld och förstorad livmoder.

Vad som gör att vissa tikar får livmoderinflammation vet man ännu inte. Men på något sätt har tiken en rubbning i hormonbalansen som gör livmodern extra känslig för infektioner och bakterier.

Den dominerande bakterien som uppträder i dessa sammanhang är Escherichia coli, vilket är en vanlig tarmbakterie. Troligen tar sig bakterien in i livmodern då livmoderhalsen är öppen.


Risken ökar med åldern

Ca 25% av svenska tikar drabbas av pyometra före 10 års ålder. Risken ökar ju äldre hon blir och genomsnittsåldern för att bli sjuk är 6,5 – 8,5 år.

Varför risken för pyometra ökar ju äldre tiken blir, vet man inte. Forskarna jobbar idag efter flera olika teorier. Men ännu kan man kan inte ge något entydigt svar.


Östrogenbehandling

Östrogenbehandling tycks öka risken att utveckla livmoderinflammation hos yngre tikar.

Däremot verkar det som om de tikar som visar större symptom på skendräktighet har en minskad risk för pyometra. Men ännu är den slutsatsen långt ifrån fastställd.


Ärftligt- vissa raser är mer drabbade

Alla raser får livmoderinflammation, men den är vanligare hos vissa. Därför misstänker man att pyometra är ärftligt, åtminstone till viss del.

Det pågår för närvarande studier hos Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där de studerar arvsmassan hos schäfer, golden retriever, labrador retreiver, west highland white terrier, gråhund, jämthund och boxer. På så sätt kan de jämföra mellan raser som oftare får pyometra och de raser som mer sällan är drabbade.

Vilka raser som är mer drabbade, varierar beroende på var i världen studierna görs. Men långhårig collie, rottweiler, cavalier king charles spaniel, golden retriever, berner sennen och engelsk cocker spaniel tycks återkomma på flera håll.

Cavalier king charles spaniel

Öppen eller sluten livmoderhals

Hos en del hundar utvecklas pyometra långsamt under flera löp. Medan det hos andra kan bli väldigt akut.

Olika studier har visat att de tikar som har fått pyometra och har en sluten livmoderhals (cervix) oftare är sjukare än de tikar som har en öppen cervix.

Har tiken livmoderinflammation med en sluten cervix, är risken mycket större att hon får blodförgiftning. Det är något som veterinären måste ta hänsyn till. Däremot fann forskarna ingen skillnad i hur snabbt tillfrisknandet gick mellan öppen och sluten cervix.

Om tiken får blodförgiftning är läget mycket akut och hon måste genast få intensivvård!


Flytningar efter ett löp

Sjukdomens förlopp kan variera men oftast märker hundägaren det på att tiken får bruna eller röda illaluktande flytningar 2–3 månader efter ett löp.

Men det är endast då livmoderhalsen är öppen som flytningarna syns. En tik som har pyometra och en stängd livmoderhals, har generellt ett sämre allmäntillstånd. Med stängd livmoderhals ökar risken för blodförgiftning.

Tikens allmäntillstånd kan också vara påverkat, hon är trött och slö, har feber, minskad aptit, kräkningar, diarré, ökad törst och kissar oftare.

En sjuk hund behöver inte visa alla symptom så ibland kan det vara svårt att misstänka livmoderinflammation i första skedet.


Behandling vid livmoderinflammation

Veterinären undersöker buken med ultraljud och/eller röntgen för att se om livmodern är förändrad.

Veterinären brukar också ta en del blodprover för att kunna kontrollera om andra organ är påverkade.

Den vanligaste behandlingen mot livmoderinflammation är att kirurgiskt operera bort livmodern och äggstockarna. Tiken blir då kvar på sjukhuset 1–2 dygn i okomplicerade fall. Tillstöter komplikationer kan hon bli kvar betydligt längre och i värsta fall kanske hon inte ens överlever.

Därför är veterinärer väldigt måna om att snabbt kontrollera tiken om misstanke om livmoderinflammation finns.

Medicinsk behandling

Om tiken i övrigt mår bra kan veterinären i vissa fall behandla pyometran med hjälp av mediciner som tömmer ut varet ur livmodern. Utöver det får hon också antibiotika som dödar bakterierna.

Men med en medicinsk behandling tar det dock tid innan infektionen hävs. Under den tiden kan bakteriegifter läcka ut i blodet och hunden blir akut mycket sjuk.

Dessutom är risken stor att hon får ett återfall vid nästa löp. Därför är en operation säkrast.


Läs mer:

Du hittar mer information om tikens löp på: Om löptikar- tikens löp och skendräktighet.

Vill du veta mer om kastrering, hittar du information på Kastrering av hund.


Källor:

”Pyometra hos hund – skyddande respektive predisponerande faktorer ” av E. Hedlund Salenstedt, SLU 2018 | ”Closed cervix is associated with more severe illness in dogs with pyometra” av S. Jitpean, A. Ambrosen et.al., BMC Vet Res. 2017 |Forskningsprojekt SLU, | Pyometra- en av tikens vanligaste åkommor


Scroll to Top