Flyktingar med djur vid katastrof

Hur tar vi hand om våra husdjur vid katastrofer?

Vårt samhälle är sårbart för olika störningar, det kan vara militära konflikter, pandemier, naturkatastrofer, cyber- och terrorattacker för att nämna några. Händelser som har stor påverkan på vår vardag, oss själva och inte minst våra husdjur.

Samhället kommer att prioritera människor vid en kris. Det är du själv som djurägare som får ansvara för att ditt husdjur skyddas i olika krissituationer. Hur ska du ta hand om hunden eller katten vid en katastrof?

Hur du bäst tar hand om ditt husdjur vid kris

Husdjuren kommer att bli påverkade på olika sätt i händelse av krig eller andra katastrofer. Du kan vara bättre förberedd när krisen kommer genom att ta reda på vilka krav samhället kommer att ställa på alla djurägare. Tänk även igenom vilka förberedelser du som ägare kan göra redan nu, så är du bättre förberedd den dag då krisen kommer. Det är ditt ansvar som ägare, att se till att husdjuren är skyddade i olika situationer.

Förberedelser du kan göra inför en kris

Olika djur har olika behov så förbered både dig själv och din hund eller katt för olika situationer. En enkel sak är att skaffa en ID-bricka med ditt telefonnummer ingraverat. Då är det lättare att din hund eller katt kommer tillrätta om ni kommer ifrån varandra.

Mat och vatten

 • Lagra dunkar och petflaskor med vatten, både till dig själv och dina husdjur
 • Ha ett lager med torrfoder och konserverat djurfoder som har lång hållbarhet

Håll värmen

 • Skaffa en extra värmekälla som drivs av gasol, sprit eller fotogen
 • Ha ett lager av filtar och täcken
 • Värm endast upp ett rum och bygg en koja med täcken och filtar där både människor och djur kan värma sig
Packning inför en kris

Vid höga temperaturer

 • Se till att både du och ditt husdjur får i sig mycket vätska
 • Frys ned petflaskor med vatten. Lägg flaskorna med is i strumpor eller filtar och placera dem så att hunden eller katten lätt kan komma åt att kyla sig
 • Har du tillgång till el kan du använda fläktar

Om du måste evakuera

 • Ha en transportbur som du kan bära hunden/katten i och ställa i bilen. Glöm inte träna djuret på att bli transporterad och buren på 
 • Ta med koppel 
 • Munkorg om du behöver evakuera tillsammans med andra djur
 • Hunden och katten ska vara id-märkta 
 • Ta bilder på djuret, veterinärintyg, vaccinationsbevis och andra typer av intyg. Det är extra viktigt om man skulle behöva evakuera till ett annat land

Första hjälpen

 • Skaffa en första förbandslåda som passar ditt husdjur. Tänk på att lägga i eventuella mediciner som djuret behöver
 • Lär dig första hjälpen för ditt djur, till exempel att lägga ett tassförband. Läs gärna Ge hunden första hjälpen
 • Köp en munkorg till din hund. Träna sedan hunden i att använda den

Godisväskor till hundträning

Träna din hund och katt inför en kris

Vid kriser kommer många oväntade situationer att inträffa. Situationer som våra husdjur säkert kommer att uppfatta som obehagliga eller konstiga.

Både hundar och katter har också personlig integritet, precis som vi människor. De vill därför inte alltid bli hanterade hur som helst. Därför är det nödvändigt att träna hemma på att hantera hunden och katten. På så sätt kan djuret känna igen momenten när det är skarpt läge.

 • Om ditt djur inte är van vid att vistas i bur, träna då på det så går en evakuering snabbare
 • Alla djur tycker inte om att man lyfter upp dem. Speciellt större hundar brukar sällan bli upplyfta. Men om marken är full av glaskross eller hunden är skadad så kan någon behöva bära den. Gör det till ett bra träningsmål
 • Träna gärna hunden på att använda munkorg. I en pressad situation tillsammans med ett flertal andra djur eller om hunden blir skadad kan det vara nödvändigt att använda en munkorg

Evakuering från din bostad vid t.ex. skogsbrand

Om du behöver bli evakuerad från din bostad till exempel vid en skogsbrand, ett farligt utsläpp eller ett långvarigt elavbrott, så ska du ta med dig din hund eller katt. Ha en bur, väska eller något annat att transportera djuret i.

Ofta blir en sådan situation stressig och en lös katt eller hund kan snabbt smita i väg, därför underlättar det att ha en transportbur. Träna gärna hunden eller katten att vara i buren redan nu så blir det enklare den dag då du behöver använda den.

Översvämmade bilar vid en kris

Om det blir krig

I händelse av att det blir krig ska alla Sveriges 65 000 skyddsrum ställas i ordning inom 48 timmar. De är till för att skydda civilbefolkningen och är tillgängliga för alla som befinner sig i närområdet. I ett skyddsrum ska du vid behov kunna stanna i minst 3 dygn.

Inga husdjur i skyddsrummen

Däremot får du inte ta med dig dina husdjur till skyddsrummen enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är främst på grund av allergirisken, undantagna är ledar- och assistanshundar. Enligt Astma & allergilinjen har ca 15 procent av befolkningen allergi mot pälsdjur.

Av Sveriges ca 1 miljon hundägare och 1,4 miljoner kattägare är det många som inte vill skiljas från sitt husdjur i en krigssituation. Det kan skapa en stor oro och stress hos ägaren att inte veta hur hunden eller katten har det. Husdjuren är också är ett viktigt stöd för sina ägare, de ger tröst och trygghet i händelse av en kris.

Men miljön i ett trångt skyddsrum är väldigt stressande för ett djur. Speciellt om det är flera djur på plats som inte känner varandra. Är skyddsrummet dessutom fullt så finns det endast 0,75 kvadratmeter per person, dvs du har en yta på 85×85 cm att vistas på. Det blir också svårt att ordna med en plats för djuren att uträtta sina behov på.

I skyddsrummet finns bara vatten, ventilation och provisoriska toaletter. Allt annat som mat, kläder mm får man ta med själv.

Katt inför jacka i skyddsrum

Om du behöver uppsöka ett skyddsrum:

Försök om möjligt att flytta dina djur till en säkrare plats redan innan flyglarmet går.

Annars är det egna hemmet oftast den tryggaste och mest stressfria platsen för hunden eller katten. Många djur är redan vana vid att vara ensamma hemma. Husdjur klarar sig ensamma i bostaden några dygn bara dom har tillgång till vatten och mat.

Ställ fram vattenskålar på flera ställen, en hund behöver cirka 0,5 dl vatten per kg hund och dygn. Väger hunden 30 kilo behöver den ca 1,5 liter vatten per dygn (se Hur mycket vatten bör min hund dricka?).

En hund klarar sig utan mat i flera dagar så länge som den har vatten att dricka. Beroende på hur glupsk din hund är kan du få fundera på hur du kan portionera ut maten så att hunden inte äter upp allt på en gång.

Har du en katt bör du lämna torrfoder framme, gärna flera skålar på olika ställen. Katter går ofta och småäter och klarar sig oftast utan mat en kortare tid än vad hunden gör.

Placera kläder med din doft på den plats där din katt eller hund sover för att skapa en trygghetskänsla hos ditt djur. Kläder och filtar kan också fungera som en värmekälla för djuren.

Lägga ut tidningar eller speciella absorberande underlag (finns i zoo-butiker bland valpprodukter) på golvet. Där kan hunden uträtta sina behov vilket minskar dess stress. Har du en katt som går på kattlåda, se till så fylla upp med mycket sand så det räcker. Flera kattlådor på olika ställen är också ett bra alternativ.

Vistelser i skyddsrum är i allmänhet några timmar till som högst 2-3 dagar. Har ditt husdjur mat och vatten kan den klara sig själv tills du är tillbaka.

Katt i transportbur

Evakuera hunden och katten i förväg

Om det blir krig är det bättre att redan tidigt flytta hunden och katten till någon släkting eller bekant som bor i ett säkrare område. Har du tillgång till ett fritidshus eller en husvagn kan du kanske flytta dit med dina djur under en period.

Myndigheterna kommer att informera om vilka områden som anses vara säkra respektive osäkra.

Samverka med dina grannar

I en krissituation behöver alla samarbeta på olika sätt. Har du en granne som också har djur? Då kan ni kanske samlas hos en av er. På så sätt behöver ni bara värma upp ett utrymme.

Ni kan komma överens om att en av er tar med sig alla djur och reser bort med dem. Eller att ni turas om att se till att djuren får mat och vatten ifall något händer er.

Rolig id bricka till katten

Skyddade utrymmen – även för sällskapsdjur?

MSB fick den 2 juni 2022 i uppdrag av regeringen att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen. De ska också göra en inventering av sådana utrymmen. De ska redovisa sitt uppdrag senast den 2 maj 2023.

Skyddade utrymmen ger ett enklare skydd än skyddsrum, men de kan finnas närmare arbetsplatser och bostäder och på platser där det inte finns några skyddsrum. Det kan vara utrymmen som tunnelbanor, väg- och järnvägstunnlar och andra underjordiska anläggningar som enkelt kan anpassas för att ge ett fysiskt skydd.

Ett skyddat utrymme kan vara bra i olika sammanhang och inte bara i händelse av krig. De skulle kunna fungera som samlingsplatser vid olika katastrofer.

MSB tittar bland annat på om skyddade utrymmen exempelvis skulle kunna bli enklare att tillgänglighetsanpassa. De skulle kunna göras mer lämpliga för vistelse av barn, personer med funktionsnedsättningar och för sällskapsdjur.

Räddningsarbetare vid raserat hus

Staten kan överta djur vid krig

Vid krig eller konflikter i vårt närområde kan regeringen fatta beslut om höjd beredskap. Det innebär bland annat att man kan tillämpa andra lagar.

En av dessa är Förfogandelagen (1978:262) som via Förordning 1992:391 gör det möjligt för staten att överta privat egendom som till exempel lokaler, fordon, fartyg men även djur som kan behövas för totalförsvaret.

De djur som Försvarsmakten framförallt kan behöva är vakthundar eller brukshundar med särskild spårningskunskap. Utöver dessa hundar finns det också hundar som redan är utbildade och krigsplacerade.

Kan du som hundägare bidra till civilförsvaret?

Det finns hundar i ca 690 000 hushåll i Sverige. Även om du inte är medlem i någon frivillig organisation kan du bidra på andra sätt. Du kan till exempel vara observant under dina hundpromenader.

Våra hundar blir rastade flera gånger varje dag. Ofta går vi samma sträcka eller i samma område, vilket gör att vi kan vara uppmärksamma på förändringar i omgivningen. Ser du något misstänkt eller avvikande bör du rapportera det vidare.

Är det något akut eller pågående så ringer du 112.

Är det mindre akut kan du ringa till polisen på 114 14 eller det nationella informationsnumret 113 13

Frivilliga försvarsorganisationer

Det finns i dag 18 olika frivilliga försvarsorganisationer i Sverige. Det är ideella organisationer som har särskilt viktiga uppdrag knutna till den svenska beredskapen.

Svenska Blå stjärnan

Organisationen Svenska blå stjärnan är en av dessa organisationer. De jobbar med att ta hand om lantbrukets djur under kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra särskilda händelser som kan drabba djuren. De kan till exempel vaccinera, ta prover eller behandla oljeskadade fåglar.

Svenska Blå stjärnan har tagit fram checklistor som gäller för våra vanligaste husdjur, det vill säga katter, hundar, fåglar, reptiler, gnagare, kanin och häst. Checklistor som gör att du redan nu kan förbereda dig om det värsta skulle hända. Här hittar du deras checklistor.

Räddningshund med förare i snölavin

Svenska brukshundsklubben

En annan frivilligorganisation är Svenska Brukshundsklubben (SBK). Hos dem kan du och din hund göra en viktig insats i totalförsvaret på olika sätt.

SBK utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket.

Kontaktkort om något händer dig

Om du drabbas av sjukdom eller en olyckshändelse och behöver akut sjukvård eller i värsta fall avlider, vad händer då med ditt sällskapsdjur?

Riskerar hunden eller katten att bli bortglömda i din bostad?

För att det inte skall hända, har Svenska Blå Stjärnan tagit fram ett kontaktkort för djurägare. Det är ett litet kort som du kan ha i plånboken. Där skriver du ner uppgifter om ditt djur och kontaktuppgifter till någon som kan ta hand om djuret en tid.

Du hittar kortet här: Kontaktkort för djurägare

Källor: Krisinformation | Astma- och allergilinjen | Svenska Blå stjärnan | Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov | Krisberedskap för dina husdjur MSB | Svenska tjänstehundar SBK

Rulla till toppen