Ledarhund i sele väntar på kommando

Hur jobbar en ledarhund?

Hundar är inte bara människans bästa vän, de är ofta också ett värdefullt arbetsredskap åt oss. Några hundar föds upp och tränas till att bli ett viktigt hjälpmedel för synskadade personer. Med en ledarhund kan en synskadad person röra sig fritt och obehindrat utan att behöva ha en annan människa med sig ut.


Stör ej en arbetande hund!

En ledarhund som har sin vita sele på sig arbetar och får inte störas. Visserligen är hunden tränad till att ignorera andra människor och hundar men du kan underlätta ledarhundens arbete på olika sätt.

  • Gå inte fram och klappa hunden
  • Fresta den inte med något ätbart
  • Om du har din hund med dig flyttar du över den till din andra sida så att du kommer mellan hundarna.

Ledarhund i koppel

Om ledarhunden har koppel på sig är den ute på sin fritid och får nosa och leka som vilken annan hund som helst. Rastas hunden av sin synskadade förare så brukar den ha en liten bjällra runt halsen. Detta för att föraren ska höra var hunden är om den springer lös.


Ledarhund får följa med överallt

Ledarhund går med sin förare

Ledarhunden är ett hjälpmedel för sin förare och får följa med i stort sett överallt. Livsmedelsverket tillåter ledarhundarna att vistas i  livsmedelsbutiker och restauranger, men den enskilde butiksägaren kan sätta andra regler.

En ledarhund får också åka med kollektivtrafiken. Den har tillåtelse att vistas i vilken tunnelbanevagn som helst och behöver alltså inte vara i speciella djurvagnar.


Hur vet hunden vart den ska gå?

Ledarhunden vet inte vart den ska gå, det måste hundföraren veta själv . Den synskadade personen ger hunden olika kommandon som vänster och höger, och sedan är det upp till hunden att svänga då de kommer fram till en korsning.

I vissa fall kan hunden tränas att gå till specifika platser som de ofta besöker.


Kan man träna sin egen hund att bli en ledarhund?

Nej, den kan inte bli godkänd som ledarhund men du kan alltid träna din hund att utföra samma uppgifter. Det är endast Synskadades Riksförbund som godkänner en blivande ledarhund. Dessa hundar måste också komma ifrån någon av tre leverantörer (år 2017) som har fått i uppdrag av Myndigheten för delaktighet att träna upp ledarhundar.


Varför har inte alla synskadade ledarhund?

Äldre man med ledarhund

Det ställs stora krav på den person som får en ledarhund, hen måste bland annat vara över 18 år, sakna ledsyn, kunna hitta i sin omgivning och inte minst ha möjlighet att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor. Dessutom måste den blivande hundföraren ha möjlighet att lägga ner mycket tid på fortsatt träning av sin hund.

Det är också stor brist på ledarhundar, i dag finns det ca 270 utbildade ledarhundar i Sverige och kötiden för de som är beviljade ledarhund är upp emot 3 år.


 

Källa: Synskadades riksförbund

Rulla till toppen