Kontroll av en hunds tänder

Hundens tänder

Hundens tänder är oftast mest i fokus när den är valp och bits. Men även en hund kan drabbas av felaktigt bett, plack, tandlossning och tandvärk så det kan vara värt att ägna en liten stund åt hundens tänder. Visste du att Gingivit, tandköttsinflammation är den vanligaste tandsjukdomen hos hundar?


Tandlös vid födseln

 

Nyfödda valpar

När valpen föds är den tandlös, vilket säkert är skönt för den diande tiken som slipper de sylvassa valptänderna. Men själva tandanlagen har redan bildats i käken tidigt under fosterutvecklingen.

När valpen är ca 3 veckor tittar den första tanden fram och det brukar sammanfalla med att tikens mjölkproduktion börjar avta. Under ett par veckors tid kommer nu totalt 28 mjölktänder att växa ut, 14 stycken i överkäken och 14 stycken i underkäken.

Den vanligaste ordningen på hur mjölktänderna kommer fram är först övre käkens canintand och därefter följer tredje, andra samt första incisiven. Mjölkmolarerna brukar komma fram i underkäken först och i ordningen andra, tredje och första molar.

Hundens mjölktänder i över- och underkäken

 

M= molarer (kindtänder) C= canin (hörntänder) I= incisiver (framtänder)


Sylvassa mjölktänder har ett syfte

Alla som har träffat en valp vet att deras mjölktänder är sylvassa, det gör riktigt ont att bli biten av dem. Men det finns en biologisk orsak till detta – hundar i det vilda stöter upp halvsmält föda till sina valpar. Denna föda innehåller ofta segt kött, muskelhinnor och hud och valparnas sylvassa tänder bearbetar detta till smala remsor som är lättare för kroppen att tillgodogöra sig.

De hundar som vi föder upp får oftast processad mat som inte ens behöver tuggas. Många gånger räcker det med att de pressar ihop maten med tungan för att kunna svälja den och då är deras kraftiga tänder och käkar minst sagt överdimensionerade.


Byte till permanenta tänder

När valpen är ca 4 månader börjar bytet mellan mjölktänder och permanenta tänder. Den permanenta tanden växer utåt och pressar bort mjölktanden samtidigt som kroppen absorberar mjölktandens rot. De första tänderna som ramlar ut är de längst fram i överkäken (I1). Underkäkens tänder brukar komma straxt efter.

När hunden är sex månader brukar de permanenta tänderna ha vuxit ut. De är 42 stycken till antalet och är placerade enligt nedanstående bild. Tänderna ska fylla ut tandbågen och inga trångställningar ska finnas. Hos vissa hundar, oftast hos små raser ramlar inte mjölktanden bort utan den permanenta tanden växer istället upp bredvid, se Persisterande mjölktänder.

Hundens permanenta tänder
Hundens permanenta tänder i över- och underkäken

 

M= molarer (kindtänder) P= premolarer (främre kindtänder) C= canin (hörntänder) I= incisiver (framtänder)


De olika tändernas funktion

Att tänderna har som funktion att sönderdela maten är självklart, men varje tandgrupp har olika syften.

Incisiver (framtänderna)

Längst fram i käken sitter incisiverna, sex uppe och sex nere. Ordet incisiv kommer från latinets incido som betyder skära och det är precis den funktion dessa tänder har. De skär upp huden på ett bytesdjur eller fosterhinnan vid valpning. Hunden använder ofta dessa tänder till fingnagning, att gnaga av kött från ett ben eller att klia sig med.

En incisiv är utformad som en mejsel och tanden har bara en rot, men den roten är i gengäld två till tre gånger längre än tandkronan så den sitter väldigt stadigt i käkbenet. Det är incisivernas position när munnen stängs som bestämmer de olika bettformerna.

Hundtänder

Canin (hörntänderna)

Canintänderna är fyra, två i överkäken och två i underkäken. Ordet canin kommer också från latin, närmare bestämt från canis som betyder hund. Det är de tänderna som ibland brukar kallas för ”huggtänder” och är hundens längsta tänder. Användningsområdet för dessa är främst att gripa tag i, hålla fast och döda ett bytesdjur genom att klämma ihop bytets strupe. De är också en viktig markering i hundens språk, genom att visa sina stora tänder kan de sätta sig i respekt. Det är också dessa tänder som ofta används vid hundslagsmål och kan orsaka djupa sår hos den drabbade motståndaren.

Canintändernas rot är ungefär fyra gånger längre än tanden och går långt bak i käken. Fästet är så starkt att det utan problem kan lyfta hela hundens vikt.

Premolarer (främre kindtänder)

Pre betyder framför på latin och premolarer är alltså de främre kindtänderna, de tänder som sitter framför molarerna. Premolarerna längst bak är tuggtänder och har därför också en kraftigare tuggyta än de främre som främst används för att greppa med.

P1 har endast en rot och denna tand kan hunden klara sig bra utan. Ju längre bak i munnen premolaren sitter desto större funktion har tanden. P2 och P3 har två rötter och P4 har tre rötter i överkäken och två rötter i underkäken. P4 är den största tanden i överkäken och den näst största i underkäken.

Molarer (bakre kindtänder)

Molarernas uppgift är att mala och krossa födan och de har därför en stor tuggyta. Molarerna i överkäken har tre rötter och de i underkäken har två rötter. Den första molaren, M1 är den största tanden i underkäken och tillsammans med den största premolaren i överkäken (P4) kan en medelstor hund kan lätt krossa lårbenet på ett rådjur. Dessa två tänder kallas ofta rovtänderna.


Tandens uppbyggnad

Tandens uppbyggnad i genomskärning

En tand består av en krona, hals och rot. Kronan är den synliga delen och den täcks av emalj som är kroppens hårdaste vävnad. Emaljen kan vara upp till några millimeter tjock uppe på tuggytorna men blir tunnare ju längre ner i tandhalsen den sitter.

Själva tanden byggs upp av dentin, som är en benliknande vävnad och längst in finns ett hålrum där pulpan finns. Pulpan består av bindväv, blodkärl och nerver. Inne i rötterna fortsätter pulpan via rotkanaler ner till rotspetsen där nerver och blodkärl ansluter från käkbenet.

Rötterna är täckta med cement som är en hård vävnad och hela tanden hålls på plats med hjälp av bindvävstrådar. Varje gång hunden tuggar kommer bindvävstrådarna att fjädra med små rörelser.


Bettformer

Bettformen avgörs hur incisiverna (framtänderna) möts mellan över – och underkäke. Om hunden inte har den bettform som anges i rasbeskrivningen bör den inte användas till avel. Är du tveksam bör du ta kontakt med rasklubbens avelsråd.

Bettfel hos en hund är inte alltid bara en utseendefråga, tänder som växer fel kan orsaka mycket lidande om de t.ex trycker mot läppen eller tandköttet. Ta kontakt med en tandspecialist om hunden behöver åtgärda sitt bettfel.

Olika typer av tandbett hos hunden
Olika bettformer hos hundar

Hundens olika bettformer delas in i:

  • Saxbettet är hundsläktets normalbett och är den bettform som anses vara korrekt hos flest raser. När hunden biter ihop ska överkäkens incisiver vidröra underkäkens, men de övre ska precis glida framför underkäkens incisiver. Tittar du på hundens premolarer och molarer (kindtänderna) kommer dessa att löpa i varandra som en sax.
  • Tångbett betyder att över- och underkäkens incisiver precis möter varandra, slityta mot slityta. Hundar med denna form av bett får ofta ett större slitage på sina tänder, medan äldre hundar som tidigare har haft ett perfekt saxbett kan ha slitit ner sina tänder till att ha ett väl fungerande tångbett.
  • Omvänt saxbett är precis som det låter, omvänt. I detta fall är det underkäkens incisiver som precis glider över överkäkens.
  • Underbett är den bettform där underkäkens incisiver hamnar framför överkäkens då hunden stänger munnen. När det gäller både under- och överbett får premolarer och molarer en felaktig position gentemot varandra.
  • Överbett är en felaktig bettform för alla raser. Överkäkens incisiver hamnar framför underkäkens så att de bägge tandparen inte rör vid varandra.
  • Snett bett, då har oftast ena sidan av underkäken vuxit lite mer än den andra. Ett snett bett syns ofta på att framtandsparen inte är lika. En hund med ett snett bett kan ha både ont och ha svårt att äta.
  • Öppet bett betyder att premolarerna i över- och underkäken möts slityta mot slityta. Det gör att hunden inte kan stänga munnen helt då incisiverna inte alls möter varandra. Om hunden har ett öppet bett brukar ofta tungan sticka ut.

Läs mer

Mer information om hundens tänder och tandskötsel hittar du på: Borsta hundens tänder!,  Kloklippning, tandborstning och allmän hälsovård, Tandproblem hos hundar- vanligare idag? samt Skötsel av hundens tänder


 

Källor: Första hjälpen av Ylva Trygger, Canis Academy 2010; Tandvård på häst, hund, katt och kanin. -grundläggande kunskaper i oral anatomi, patologi samt behandlingar av Å. Flod, E. Jansson, S. Winhammar vid Karolinska institutet; Profylaktisk hundtandvård i hemmet av E. Moberg vid SLU 2009; Hundsport maj 2008, Hunden och dess tänder av veterinären Berit Wallin Håkansson; Dog Mouth (Bite) Terminology samt Advanced Animal Dentistry

Rulla till toppen