Hund blir belönad med godis

Tio myter om hundars beteende

Det finns många seglivade myter om hundars beteende. Här kommer vi med hjälp av Jean Donaldson att slå hål på flera av dem! Är hunden dominant om den går ut genom dörren före dig? Har hundar en medfödd önskan att vara oss till lags?Kriterier för att vara en myt

Jean Donaldson som kommer från Dogs in Canada, har studerat flera av myterna i detalj och avger här sin topp-tio-lista.

Hennes kriterier för att placera dem på listan är att:

  • det inte finns vetenskapliga bevis som stödjer påståendet eller
  • det finns vetenskapliga bevis mot påståendet och/eller vetenskapliga bevis som stödjer andra alternativ.

1) Hundar är flockdjur med en klar social rangordning

Kringströvande vildhundar och dingos bildar inte flock. De har snarare formlösa och flyktiga förbindelser med varandra. Det motsäger denna myt.

Kvinna går med fyra hundar i New York

.


2) Hunden dominerar dig om du låter den gå ut genom dörren först

Det finns inga som helst belägg för att gå ut genom en dörr har någon social betydelse överhuvudtaget.

Det behövs istället studier som visar att det inte är det som finns utanför dörren som lockar hunden. Troligtvis är det frestelsen som resulterar i ett hastigt utträde.


3) Du ska stödja rangordningen bland familjens hundar

Vissa personer anser att om det finns flera hundar i ett hushåll, så bör du ge de hundar som har högst rang i flocken, både uppmärksamhet och mat först. Först därefter ska du uppmärksamma dem med lägre rang.

Det finns inga bevis på att detta betyder något för hundarnas inbördes relationer.

Snarare säger Pavlos lagar om betingning, att en aggressiv hund lär sig att den också snart kommer att få något. Detta bara genom att se en annan individ få ta emot en begränsad resurs.

Den tuffa hunden upplever en känslomässig glädje över att den andra hunden får något.


4) Hundar har en medfödd önskan att vara oss till lags

Denna myt har aldrig definierats konkret, än mindre testats.

Det finns istället en mängd bevis som visar att hundar, liksom alla normala djur, blir motiverade av mat, vatten och sex.

De blir också motiverade av lek och nära relationer, speciellt om du eller hunden har varit borta en tid.

Hundtass på en arm

5) Belöningar är mutor som äventyrar relationen

”Beteenden ska flöda som en fontän” och behöver inte uppmuntras är en sanning för vissa. Men det står i skarp kontrast till mer än 60 år av entydiga bevis att ”beteenden är ett verktyg för att skapa en påföljd”.

Skillnaden mellan mutor och belöning är att mutor ger man innan ett beteende. Belöning ger man efteråt. Decennier av forskning visar att positiv förstärkning, dvs. belöningar skapar bättre relationer.

Läs mer på Värdet av belöningar.


6) Om du klappar en rädd hund förstärker du rädslan

Rädsla är ett känslomässigt tillstånd, det är en reaktion på närvaron av eller förväntan på något negativt.

Om en rånare kommer in i en bank och beordrar alla att lägga sig ner på golvet, kommer personerna i banken att uppvisa en rad rädslebeteenden.

Om jag, som medmänniska, då ger någon av dessa personer en komplimang eller bjuder på en chokladbit, kommer den då att bli mindre rädd för rånare i framtiden?

Det är väldigt själviskt att tänka sig att hundens beteende vid rädsla skulle vara avhängigt av vårt uppträdande.

Läs gärna mer på Stärk hundens självkänsla.


7) Du bör bestraffa en morrande hund

Hundar morrar för att de upplever att något hotande är för nära. Om du bestraffar en hund som försöker informera dig om detta, kommer den fortfarande vara upprörd men utan att tala om det för dig.

Hotet kommer då att komma närmare och hunden kan istället reagera direkt med att bita istället.

Om du istället vänjer hunden vid den jobbiga situationen, så kommer den inte att uppleva den som ett hot och behöver därför inte morra längre.


8) Dragkamp gör hundar aggressiva

Det finns inga belägg för att det är så.

En studie av Borchelt och Goodloe, den enda som någonsin har gjorts, hittade inget samband mellan dragkamp och förekomsten av aggression.

Dragkamp är i själva verket att samarbeta om ett simulerat byte, där bytet är leksaken.

Pudel har dragkamp

9) En hund som får tuggleksaker kommer att tugga på allt annat också

Inte heller detta påstående finns det några bevis för. Hundar lär sig mycket snabbt att skilja på leksaker och förbjudna saker.

Rent logiskt är påståendet också felaktigt. Tuggande är nämligen ett beteende som ökar eller minskar beroende på den övriga stimulans som hunden får. Det fungerar precis som att dricka, äta och ha sex.

Hundar behöver få tugga på saker om inte det kompenseras med andra givande aktiviteter.


10) Du kan inte ändra på genetiska beteenden

Alla beteenden bygger på ett komplext samspel av gener och miljö.

Nya beteenden kräver olika mycket träning att lära in och precis detsamma gäller då ett beteende ska förändras.


Källa: Dogs in Canada


Rulla till toppen