Hund som hostar

Kennelhosta, otroligt smittsamt

Kennelhosta är en vanlig sjukdom hos hundar. Hunden får plötsligt en rejäl och skrällig hosta som ofta avslutas med kräkreflexer. Hunden kan också spy upp slemblandat skum. Ofta är ägarens första tanke att hunden har satt något i halsen.
Hostan både låter och ser väldigt jobbig ut, men brukar i normalfallen inte kräva annat än lite vila och allmän omvårdnad. Så länge hunden har hostan kvar ska den inte utsättas för ansträngande aktiviteter, inte heller bör den träffa andra hundar.

Olika virus orsakar kennelhosta

Kennelhosta är egentligen ett samlingsbegrepp för sjukdom i de övre luftvägarna. Sjukdomen är orsakad av olika virus och/eller bakterier. Symptomen är desamma oavsett vad som orsakar sjukdomen. Namnet kommer av att den är mycket smittsam och därför särskilt drabbar hundar som umgås i grupp, t.ex. i en kennel.

Det är flera olika virus och/eller bakterier som kan orsaka kennelhosta. Ofta är det dessutom flera olika smittämnen inblandade samtidigt.

De vanligaste är

  • parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2)
  • adenovirus (CAV-2)
  • herpesvirus (CHV)
  • hundens respiratoriska coronavirus (CRCoV)
  • bakterien Bordetella bronchiseptica

Smittspridning

Kennelhosta smittar framförallt vid direktkontakt mellan hundarna men kan också smitta via saliven i gemensamma vattenskålar, leksaker osv. När hunden hostar eller nyser kan smittämnet också förflytta sig kortare sträckor.

Det är inte heller ovanligt att sjukdomen sprids mellan hundar på en utställning. Detta genom att domaren går från den ena hunden till den andra och kontrollerar tandstatusen. Därför bör domarna torka händerna med sprit mellan varje hund.

Hur länge viruset kan vara smittsamt utanför hunden är i dag okänt men om smittan är i droppform kan den troligen överleva upp till 24 timmar. Den blir dock snabbt påverkad av solljus och torka och då överlever den inte så länge.

En hund kan vara smittbärare innan den själv har börjat hosta så därför är det omöjligt att veta vem som smittar vem. Inkubationstiden brukar vara mellan 4-10 dagar, lite beroende på typ av virus.

Även du kan vara smittbärare även om människor inte blir sjuka av dessa virus. Men har du träffat en hostande hund bör du tvätta händerna noga och helst byta kläder innan du kommer hem till din egen hund.

Tävlingar, hunddagis eller pensionat

I olika miljöer där många hundar vistas på en begränsad yta, hunddagis, hundpensionat eller utställningar är risken stor att hunden blir smittad.

Därför kräver de flesta arrangörer att du visar upp ett intyg på att hunden är vaccinerad mot bland annat kennelhosta.

Enligt Svenska brukshundsklubben (SBK) allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar, ”får inte hundar delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Men tänk på att smittan även kan spridas i till exempel rastgårdar. Även om rastgården är tom när ni är där kan smittan stanna kvar till nästa hund som nosar på samma plats.

Två Beagles på utställning

Symtom på kennelhosta

Vanligaste symptomet på kennelhosta är plötsliga hostattacker. De kan vara så intensiva att hunden även får kväljningar och spyr upp vitt slem.

Hostan brukar bli värre på natten eller då hunden har legat still ett tag. Den blir också ofta värre vid ansträngning eller då något (t.ex. halsbandet) trycker på luftstrupen. Om du masserar luftstrupen lite försiktigt kan du ofta utlösa hostan igen.

I början är det även ganska vanligt att hunden får en kort febertopp. Rinnande nos, nysningar och minskad aptit är också vanliga symptom. Allmäntillståndet kan bli påverkat, hunden är lite tröttare än vanligt.

Men är hunden riktigt trött och inte vill vare sig äta eller dricka ska du omedelbart kontakta veterinären! Då har hunden drabbats av någon annan sjukdom.

Vet du med dig att din hund har träffat någon med kennelhosta så kan du räkna med att din hund insjuknar inom 4-10 dagar. Under tiden ska du se till att ni inte träffar någon annan hund eller hundägare. Alla hundar som blir utsatta för smittan blir inte sjuka, men de kan ändå vara smittbärare.

Valpar extra känsliga

Då valpar i allmänhet är mer känsliga för infektioner såsom kennelhosta så är det extra viktigt att undvika att utsätta dem för smitta.

Skulle din valp ändå bli drabbad av kennelhosta, bör du vara extra uppmärksam på om den får feber (över 39° C) eller om den dricker dåligt. Det är bättre att ringa veterinären en extra gång och fråga om du är osäker.

Behandling av kennelhosta

De allra flesta hundar som får kennelhosta behöver ingen annan behandling än måttlig vila. Se bara till att hunden får i sig tillräckligt med vatten. Aptiten kan vara lite nedsatt i början av sjukdomen men efter ett par dagar bör hunden äta som vanligt igen.

Hunden bör inte utsättas för aktiviteter som påverkar luftrören. Korta koppelpromenader är ofta fullt tillräckliga. Tänk på att hostan kan öka vid kall väderlek.

För säkerhets skull bör du ta hundens temperatur dagligen. En vuxen hund har en normaltemperatur på 38-38,5°

Om febern stiger igen, hunden blir trött och slö eller om hostan blir värre ska du kontakta veterinären. Hunden kan då ha fått en följdsjukdom som t.ex. lunginflammation.

Även när hunden har en långvarig hosta bör du låta veterinären undersöka hunden. Hostan kan i stället bero på bland annat lungmask eller astma.

Antibiotika sätts bara in i de fall då hunden är märkbart påverkad av sjukdomen samt att det har konstaterats att det rör sig om en bakterinfektion.

Hund som sover under filten

Hur länge kan hunden ha kennelhosta?

Enligt Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska hunden vara åtskild från andra hundar i minst två veckor från det att hunden började hosta.

Ofta går den värsta hostan över på ca en vecka men hunden kan fortfarande ha lite rethosta under ytterligare någon vecka.

Om hunden först verkar bli bättre men sedan blir sämre igen bör du kontakta veterinären. Detsamma gäller om hunden fortfarande hostar efter tre veckor.

Kan få kennelhosta flera gånger

Även om din hund har haft kennelhosta så får den inget bestående skydd mot sjukdomen. Eftersom kennelhosta beror på flera olika virus så finns det inget skydd mot att insjukna igen.

Spruta med kanyl

Vaccination

Det finns vaccination mot kennelhosta som hunden ska få 1 ggr/år för att ha full verkan.

Vaccinet DHPPi eller enbart Pi motverkar parainfluensaviruset. Det vaccinet får hunden i form av en injektion i nacken. DHPPi är ett kombinationsvaccin som även skyddar mot valpsjuka, HCC/hepatit och parvovirus.

Det andra vaccinet är ett kombinationsvaccin (Kc) som skyddar mot parainfluensavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica. Detta vaccin ges som näsdroppar.

Men precis som det vaccin vi människor kan få mot influensa ger det inte ett 100 %-igt skydd. Blir hunden smittad blir symptomen oftast lindrigare än om den inte hade varit vaccinerad.

Källor: SVA kennelhosta hos hund | Kennelhosta hos hund, SLU | SBK allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Rulla till toppen