En katt slickar en annan katt

Katter som slickar varandra

Alla som har levt tillsammans med en katt vet att de är väldigt noga med att slicka och putsa sin päls.

Är de ovanligt rena av sig eller varför slickar de så ofta? Varför slickar katter varandra på huvudet, speciellt när det ofta slutar med att den ena katten blir arg?


[cmtoc_table_of_contents]


Olika arter putsar pälsen på olika sätt

Putsning av pälsen är ett väl studerat område hos framförallt gnagare, slidhornsdjur (t.ex. getter, antiloper och nötkreatur) och apor.

Däremot finns det fortfarande förvånansvärt lite forskning om katters beteende inom detta område.

Slidhornsdjuren putsar ofta pälsen med hjälp av tungan eller underkäken. De fokuserar först på ett visst område innan de avbryter sin putsning för att göra något helt annat. Sedan ägnar de sig åt ett nytt område av sin päls.

Gnagare och katter är däremot mer systematiska och ägnar en längre tid åt att putsa sig igenom hela pälsen innan de gör något annat.


Kattfontän Lucky Kitty


Bli av med ohyra

En av anledningarna till att djuren putsar sin päls är naturligtvis att bli av med ohyra och annan smuts.

Men även de katter som lever inomhus och inte är drabbade av några parasiter slickar sig flera gånger per dygn.


Slickar pälsen i en viss ordning

Närbild på slickande katt

Två forskare vid University of California, Robert Eckstein och Benjamin Hart, beslöt sig för att studera katter för att förstå mer om varför och hur de slickar sin päls.

I det första experimentet videofilmades elva katter. Forskarna kunde se att katterna oftast började sin procedur med att tvätta sig i ansiktet.

Systematiskt gick de igenom kroppens alla delar tills de tillslut kom till svansen. Det här fick forskarna att misstänka att kattens putsande inte endast berodde på ohyra eller smuts. Rimligtvis borde de  i så fall koncentrera sig till vissa punkter som kliade lite extra mycket.

Dessutom såg de att katterna putsade pälsen extra mycket efter att ha sovit. Forskarna antog därför att putsningen var en mer etablerad vana.

För att ta reda på hur katterna reagerade när de inte hade haft möjlighet att putsa pälsen på ett tag fick en grupp katter bära en tratt runt huvudet i tre dagar.

Katterna levde som vanligt förutom att de inte kom åt att slicka sig. Efter tre dagar togs tratten bort och katterna studerades. De jämfördes med en annan grupp katter som inte hade haft tratt.

De katter som inte hade haft möjlighet att putsa pälsen hade ett uppdämt behov att putsa sig. De slickade betydligt oftare än kontrollgruppen under de första tolv timmarna. Därefter var det ingen skillnad mellan de två grupperna.

Eckstein och Harts slutsatser, tillsammans med annan forskning, blev därför att katten har en inneboende drift att putsa sin päls även om de inte är smutsiga eller har ohyra.

Katt som slickar sig om munnen

Katter som slickar varandra

En annan forskare, Ruud van den Bos, vid Radboud University i Holland har studerat varför katter slickar och putsar varandra. Är du ägare av flera katter så har du säkert sett att det händer rätt ofta att slickandet avslutas med bråk.

De katter som Ruud van den Bos studerade hade känt varandra sedan de var små, däremot var inte alla släkt med varandra. Alla katter var kastrerade för att könshormonerna inte skulle påverka forskningsresultatet. Hans forskningsgrupp hade också sedan tidigare gjort en grov indelning av katternas inbördes rangordning.

När katterna slickade varandra så låg oftast den ena katten ner medan den som slickade stod upp. Främst var det i nacken som den liggande katten blev slickad och putsningen var oftast inte ömsesidig. I en tredjedel av fallen slutade det nämligen med att den katt som utförde slickningen blev arg på den andra och fräste, morrade och slog irriterat med svansen.

Intressant var att att det i mer än 90 procent av fallen var en hane som slickade, och att det var en individ med högre rang som putsade en individ med lägre rang. Däremot så hade släktskapet ingen betydelse. Putsningen förekom lika mycket hos de katter som var släkt med varandra som hos de som inte var släkt.

Kattmamma med sin kattunge

Minskar på spänningarna i gruppen

Ruud van den Bos slutsats blev att katter inte slickar varandra för att göra sig rena. De slickar varandra för att minska på spänningarna i kattgruppen. Slickandet i nacken blir ett skenanfall från den dominanta kattens sida, vid bråk är det nämligen i nacken som katten sätter in sitt angrepp.

Ibland ryker katterna också ihop på riktigt men det brukar sällan vara någon längre stund innan de drar sig tillbaka till varsitt hörn där de febrilt putsar till pälsen igen. Då är putsningen en överslagshandling till följd av det stresspåslag som bråket skapade och ett sätt för katterna att lugna ner sig igen.


Rolig id bricka till katten


Slickar bort pälsen

Det händer dock att vissa katter som är utsatta för långvarig stress slickar bort stora fläckar av sin päls. En sådan katt bör först och främst undersökas av veterinären för att utesluta att katten lider av någon sjukdom. När det är gjort bör du se över kattens omgivning, finns det något som du kan ändra på för att få katten att slappna av? Finns det till exempel en okastrerad katt i närheten? Det finns också syntetiska feromoner att köpa som kan få katten att slappna av (se Feromoner, har de en lugnande effekt på hund och katt?).


Källor:  The organization and control of grooming in cats, av Robert A. Eckstein, Benjamin L. Hart, University of California 2000 samt The organization and control of grooming in cats, av Ruud van den Bos, Radboud University 2000.

Rulla till toppen