Kattunge

Hur gammal är din katt egentligen?

Ett vanligt sätt att beräkna en katts ålder i ”katt-år” är att ett människoår motsvarar sju katt-år.

Men det stämmer inte riktigt…

En ettårig katt är mognare än en ett sjuårigt barn. Det stämmer bättre att säga att kattens två första år motsvarar de första 24 åren i en människas liv. Därefter är varje människoår ungefär fyra katt-år.


Kattens ålderMänniskans ålder
1 år14 år
2 år24 år
3 år28 år
4 år32 år
5 år36 år
6 år40 år
7 år44 år
8 år48 år
9 år52 år
10 år56 år
11 år60 år
12 år64 år
13 år68 år
14 år72 år
15 år76 år
16 år80 år
17 år84 år
18 år88 år
19 år92 år
20 år96 år
21 år100 år
Katt i närbild

Scroll to Top