Man lyfter upp liten hund

Åtta trender inom hundbranschen

Alla olika branscher utvecklas kontinuerligt, med nya idéer och tankesätt. Naturligtvis är inte hundbranschen undantagen från det, forskarna rapporterar om nya upptäckter inom såväl etologin som pedagogiken. Vi visar de trender som spås komma.


Branschorganisation

I USA finns en branschorganisation för hundinstruktörer som kallas för Association of Pet Dog Trainers (APDT). De har årligen en stor kongress och mässa där det mesta inom hundvärlden diskuteras. Karen B. London sammanfattade 2008 års kongress med att visa på de åtta trender hon såg.

Nu ska det tilläggas att det är trenderna i USA, men som vi vet brukar det mesta komma hit också.


1 Fokus läggs på hundägaren

Hundinstruktörerna har mest ägnat sig åt etologiska frågor och hundarnas beteenden. Nu börjar de lägga mer fokus på ägarna, deras kunder. Hur kan de lära sig på bästa sätt, hur kan de träna vidare på hemmaplan och hur kan instruktörerna förmedla sin kunskap på bästa sätt till sina kunder? De frågorna ligger nu högt på instruktörernas agenda.


2 Lekens betydelse

Tidigare har leken inte haft någon framträdande roll inom hundträning. Med undantag för att socialisera valpar har leken inte varit värd att ens nämnas. Nu har dock många fått upp ögonen för hur leken påverkar relationen mellan hund och ägare, hur den ger livsglädje åt såväl hund som människa och hur många beteendeproblem kan lösas med hjälp av lek.

Hundtass på en arm


3 Färre omskolade instruktörer

Enligt den gamla skolan att träna hundar skulle man använda bestraffningar. Hundarna lydde helt enkelt sin ägare för att slippa få ett straff.

Numera betonar allt fler den positiva förstärkningen som den rätta inlärningsmetoden. Det har inneburit att många instruktörer har haft sitt gamla tänkande kvar med bestraffning, samtidigt som de skulle lära ut positiv förstärkning. Nu finns det dock så många nyutbildade instruktörer som aldrig ens haft bestraffning som ett alternativ, vilket underlättar träningen.


4 Vetenskap och praktik närmar sig varandra

Under flera år har vetenskapen närmat sig hundinstruktörerna. Denna trend fortsätter då många utbildningar inom hundbranschen har en stark vetenskaplig grund. Många hundinstruktörer läser också vidare inom den akademiska världen för att själv kunna kritiskt granska de rön som kommer från olika håll.


5 Hundinstruktör som yrke

Allt fler lämnar sina karriärer inom näringslivet för att driva egna företag som hundinstruktörer. Samtidigt tar de med sig den professionalism som de är vana vid och höjer därmed kvaliteten inom branschen. Det är många fler som är instruktörer på heltid än som har det som hobby på fritiden.


6 Ett bredare utbud

Tidigare innebar hundträning lydnad med sitt, ligg, fot och inkallning. Hundinstruktörer idag arbetar mer med att berika livet för såväl hunden som för ägaren. Som ett resultat av det erbjuds numera också massage, kostrådgivning och berikande hundaktiviteter.


7 Fokus på familjehundar

Hundinstruktörerna inriktade sig tidigare mest mot de hundägare som skulle tävla med sina hundar, antingen i bruksgrenar eller utställning.

Numera är det mer familjehundar som utbildas för att de ska fungera tillsammans med sin familj i det vardagliga livet. De ska kunna klara av att gå fint i koppel, möta andra hundar och komma på inkallning. Däremot är det inte viktigt att de har en perfekt linförighet eller kan läggas under gång.

Tollar-valp tränar ögonkontakt


8 Träning av relationen har högsta prioritet

För att uppnå den bästa träningen krävs att hund och ägare har en bra relation till varandra. Det innebär att instruktörerna i dag lägger större vikt på att träna kontaktövningar och stärka relationen med hjälp av lek.

Än så länge är det inte fullt accepterat hos alla instruktörer att träna på detta sätt men det kommer mer och mer.


Slutsats

Så vad är då slutsatsen? Det har aldrig varit lättare för dig som hundägare att hitta en välutbildad, kunnig instruktör som fokuserar helt på dig och din hunds behov.


Källa: The Bark

Rulla till toppen