Veterinären lyssnar på en hunds hjärta

Allvarlig sjukdom hos hundar i Norge

I slutet av augusti 2019 började det komma larmrapporter om att det pågår en allvarlig sjukdom hos hundar i Oslo-regionen. Plötsligt dog de av diarré och kräkningar. Vad är det som händer och kan min hund bli smittad?


Uppdaterad 1 oktober 2019.


Snabbt sjukdomsförlopp

Att hundar får diarré och kräkningar är inget ovanligt. Inte heller att diarré innehåller blod är ovanligt. Antalet sjuka hundar varierar alltid vecka för vecka, ibland är de fler, ibland är de färre.

Antalet hundar som snabbt insjuknade i allvarlig diarré och kräkningar tycktes öka kraftigt, främst i Oslo-området. Ett flertal av dem dog också till följd av denna sjukdom.

Därför drog norska myndigheter i handbromsen och gick snabbt ut med råd om att inte låta hundar träffa varandra. Alla veterinärer uppmanades också att rapportera in misstänkta fall.


Symptom

De drabbade hundarna har fått diarré, som i flera fall varit blodig. De har också kräkts och deras allmäntillstånd har snabbt försämrats.

I vissa fall har hunden också dött redan innan den har kommit till veterinären. Det är därför en allvarlig sjukdom.Orsaken är okänd

Än så länge vet de norska myndigheterna inte vad hundarna har drabbats av.

De hundar som har hunnit bli obducerade har visat sig lida av en allvarlig tarminflammation. De har också varit bärare av två olika bakterier – Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringens.

Båda dessa bakterier kan orsaka diarré, var för sig eller tillsammans. Men om det är dessa som är orsaken är för tidigt att säga.

Myndigheterna har i alla fall konstaterat att det inte rör sig om salmonella, råttgift eller annan förgiftning. Det är inte heller frågan om det mycket smittsamma Parvoviruset.


Tar tid att utreda

Normalt gör man inga större undersökningar hos hundar som har diarré och kräkningar, så vilka bakterier eller virus de bär på är ofta okänt.

Nu har norska myndigheter fått in en stor mängd prover som alla tar tid att analysera. Ett flertal av dessa prover berör troligen inte det befarade utbrottet, men de måste analyseras innan de kan uteslutas.


Nästan identiskt DNA

För att kunna fastställa släktskapet mellan bakteriestammarna tas DNA-prover med hjälp av så kallad helgenomsekvensiering.

Bakterier från 22 hundar har hittills undersökts, varav 14 av dessa har mycket besläktade bakterier av typen Providencia alcalifaciens.

De fjorton hundarna anses därför vara en del av ett utbrott. De övriga åtta hundarna har visserligen också haft samma symptom men anses inte vara del av utbrottet.

Rykten

Tyvärr är det många rykten som sprids. Bland annat har några uppgett att hundarna har ätit något från vissa namngivna producenter, men det är felaktiga uppgifter enligt det norska veterinärinstitutet.


Två hundar som nosar på varandra

Hundar bosatta i Norge

Hundar som är bosatta i Norge är från och med 1 oktober 2019 åter tillåtna att delta på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Svenska kennelklubben, SKK följer de råd som Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ger.

SKK har också dragit tillbaka sin avrådan till svenska hundägare att inte resa till Norge.

De norska myndigheterna uppmanade tidigare hundägarna att inte låta sina hundar ha närkontakt med varandra. Men den rekommendationen är också borttagen.


Inga smittade hundar i Sverige

Inga hundar i Sverige har blivit smittade av detta norska sjukdomsutbrott.

De rapporter som kom om att en svensk hund som hade varit i Norge dog av denna sjukdom var inte sanna. Hunden var inte från Skandinavien överhuvudtaget och den avlivades på grund av en kronisk sjukdom. Det fallet hade alltså ingenting att göra med detta norska sjukdomsutbrott!


Sjuka hundar ska inte träffa andra

Har din hund diarré, kräkningar, feber och/eller hosta bör den normalt inte träffa andra hundar.

Är du osäker eller funderar över om din hund kan smitta andra hundar ska du ta kontakt med en veterinär.


Källor: Mattilsynet | Veterinærinstituttet | SKK | SVA


Rulla till toppen