no comments

Allvarlig sjukdom hos hundar i Norge

I slutet av augusti 2019 började det komma larmrapporter om att det pågår en allvarlig sjukdom hos hundar i Oslo-regionen. Plötsligt dog de av diarré och kräkningar. Vad är det som händer och kan min hund bli smittad?


Snabbt sjukdomsförlopp

Att hundar får diarré och kräkningar är inget ovanligt. Det som är ovanligt är att hundarna har blivit allvarligt sjuka på väldigt kort tid. Vissa av dem har också dött.

I dagsläget är det osäkert hur många hundar som har dött till följd av denna sjukdom. Myndigheterna antar att det är ca 20 stycken. De sammanställer just nu rapporter från olika veterinärer.


Symptom

De drabbade hundarna har fått diarré, som i flera fall varit blodig. De har också kräkts och deras allmäntillstånd har snabbt försämrats.

I vissa fall har hunden också dött redan innan den har kommit till veterinären. Det är därför en allvarlig sjukdom.


ID-bricka till hunden med ett hjärta


Orsaken är okänd

Än så länge vet de norska myndigheterna inte vad hundarna har drabbats av.

De hundar som har hunnit bli obducerade har visat sig lida av en allvarlig tarminflammation. De har också varit bärare av två olika bakterier – Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringens.

Båda dessa bakterier kan orsaka diarré, var för sig eller tillsammans. Men om det är dessa som är orsaken är för tidigt att säga.

Myndigheterna har i alla fall konstaterat att det inte rör sig om salmonella, råttgift eller annan förgiftning.


Rykten

Tyvärr är det många rykten som sprids. Bland annat har några uppgett att hundarna har ätit något från vissa namngivna producenter, men det är felaktiga uppgifter enligt det norska veterinärinstitutet.


Två hundar som nosar på varandra

Hundar bosatta i Norge

Hundar som är bosatta i Norge är för närvarande inte tillåtna att delta på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Detta förbud gäller tillsvidare enligt SKK.

SKK (Svenska kennelklubben) avråder också svenska hundar att resa till Norge.

De norska myndigheterna uppmanar också hundägarna att inte låta hundar ha närkontakt med varandra. Om hundägaren misstänker att hunden är sjuk, skall den snarast tas till en veterinär. Hunden ska då inte gå igenom väntrummet för att förhindra vidare smittspridning.


Inga smittade hundar i Sverige

Än så länge har inga hundar i Sverige blivit smittade av denna allvarliga sjukdom.

Smittan tycks inte heller drabba människor eller andra djurarter.


Källor: Mattilsynet | Veterinærinstituttet | SKK


Sending
User Review
0 (0 votes)

Träskylt med en katt