Svart Staffordshire bullterrier

Vilka metoder används vid beteendeproblem hos hundar?

Det bedrivs mycket forskning om hundar, deras beteenden och hur ägarna hanterar dem i olika situationer.

Ett universitet som forskar mycket inom dessa frågor är University of Pennsylvania i USA.

En intressant slutsats de dragit är att konfronterande metoder skapar en rädsla och ett självförsvarsbeteende hos hunden, alltså tvärtemot vad hundägaren vill ha!


Glanna har tagit del av en rapport som de gav ut i januari 2009 där de undersökte vad hundägare hade gjort för att minska hundens beteendeproblem.

Beteendevetare

I USA finns det ofta olika beteendevetare/hundpsykologer knutna till de större veterinärklinikerna.

När en hundägare upplever att deras hund har beteendeproblem finns möjligheten för dem att söka sig till just dessa kliniker.

Ofta hade ägaren på egen hand försökt att med diverse metoder stävja hundens problem innan de tillslut sökte professionell hjälp.

Det är dessa metoder som de tre forskarna har undersökt.

De hade tagit reda på:

  1. problemet
  2. vilken träningsmetod ägaren försökte lösa problemet med
  3. var de hade lärt sig metoden
  4. om det gjorde någon effekt på problemet


Etthundrafyrtio hundägare svarade

Undersökningen gjordes i form av en anonym enkät som ägarna fick fylla i, svarsfrekvensen var 64%.

90 hundar var renrasiga och de övriga 50 hundarna var blandraser, medelåldern på hundarna var 4,1 år och medelvikten 23 kg.


Flertal beteendeproblem

I många fall angav ägarna att det fanns flera problem, därför blir inte totalsumman 100%.

[table id=5 /]


En schäfer som skäller

Metoder som hade använts

Forskarna delade upp de använda metoderna i fyra olika grupper:

  • Direkt konfrontation (metoder som fysiskt skapar en motvilja genom smärta och/eller obehag)
  • Indirekt konfrontation (metoder som fysiskt inte hindrar hunden, skapar inte heller smärta/obehag. Däremot skapar de en motvilja hos hunden att utföra sitt beteende)
  • Positiv träning (metoder som inte skapar vare sig smärta, obehag eller motvilja)
  • Neutrala metoder

Slutsats av undersökningen

Den slutsats forskarna drar av denna undersökning är att den största frekvensen av aggressivt beteende visas om ägaren utsätter hunden för någon av de konfronterande metoderna, vare sig de är direkta eller indirekta.

De menar också att de olika konfronterande metoderna skapar en rädsla och ett självförsvarsbeteende hos hunden.

Detta eftersom t.ex alfarullningen och de olika halsbanden ökar hundens inre stress. En rädd och stressad individ visar oftare ett aggressivt beteende i en provokativ situation.

Intressant att se är också att de positiva och neutrala metoderna också var de som gav flest positiva resultat i slutändan.

De konfronterande metoderna gav i allmänhet inte alls någon effekt, eller en negativ effekt, på hundens beteende.

Forskarna vill med sin undersökning varna hundägare att utsätta hunden för några av de konfronterande metoderna, speciellt om hunden redan har ett aggressivt beteende.

Liten valp

Direkt konfrontation

[table id=6 /]

Indirekt konfrontation

[table id=7 /]Positiv träning

[table id=8 /]

Neutrala metoder

[table id=9 /]


Den effekt de olika metoderna fick

Forskarna tittade också på hur hunden reagerade på de olika metoderna, om den blev aggressiv eller inte.

Hund som biter matte i armen

Direkt konfrontation

[table id=10 /]

Indirekt konfrontation

[table id=11 /]

Positiv träning

[table id=12/]

Neutrala metoder

[table id=13 /]


Källa: ”Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesired behaviors”. http://www.sciencedirect.com


Rulla till toppen