Forskningsstudie på vad hundar förstår

Hundar förstår om vi vet svaret eller om vi gissar oss fram

Att hundar förstår oss människor rätt väl har nog varje hundägare förstått. Men för att det ska vara vetenskapligt bevisat så krävs det lite mer handfasta bevis.

Nu har en forskargrupp i Wien kunnat visa att hundar kan lista ut vilken människa som vet var maten finns och vilken människa som bara gissar.


Två personer

I den ursprungliga studien s.k. ”Guesser-Knower paradigm” är två personer inblandade, dels den som gömmer maten och dels den person som inte vet var maten finns.

Maten är gömd i burkar som hunden inte ser igenom och alla burkar luktar likadant.

Personen som vet var maten finns pekar på rätt burk. Den andra personen pekar på någon av de andra burkarna.

Det krävs av hunden att den väljer rätt burk om den ska få en smakbit. Detta genom att endast titta på hur personerna beter sig.

Oavsett var rätt burk fanns placerad och vem som tittade på burkarna, lyckades hundarna i ca 70% av fallen gissa rätt burk.Tre personer

Forskning i hur mycket hundarna förstår oss

Den nya studien som biologerna vid Messerli Research Institute of the University of Veterinary Medicine i Wien har gjort omfattar tre personer.

Den personen som befinner sig i mitten gömmer maten i en av fyra burkar. De två andra personerna tittar åt antingen höger eller vänster (båda personerna tittar åt samma håll).

Eftersom den ena personen tittar bort ifrån mittenpersonen så ser hen inte var maten placeras. Det gör däremot den andra personen.

Under denna fas finns ett träskydd placerat mellan burkarna och hunden. Hunden har därför ingen möjlighet att se i vilken burk som korven placeras.

När maten var utplacerad sänkte de skyddet och mittenpersonen tittade rakt fram eller upp i taket. Samtidigt pekade de andra på varsin burk.

Hunden ska då avgöra vilken person som vet var maten finns och följa dennes blick eller pekande.

Även här var det ca 70% av hundarna som valde rätt burk enbart genom att avgöra vem av personerna den skulle lita mest på.

I alla studierna byter personerna och burkarna plats för att hunden inte ska lära sig något specifikt mönster.


Källa: ”Dogs demonstrate perspective taking based on geometrical gaze following in a Guesser–Knower task” av A. Catala et.al. at Messerli Research Institute of the University of Veterinary Medicine, 2017


Rulla till toppen