Liten hund ligger på skrivbord

Allergivänliga hundraser- finns de?

Många kennelägare hävdar att just deras hundras är allergivänligare än andras, men stämmer detta verkligen?

Nej, säger forskarna det finns ingen ras som är bättre eller sämre än någon annan, ur allergisynpunkt. Däremot är det väldigt stor skillnad mellan de olika individerna, även inom samma ras i hur mycket allergener de producerar.


Hundar som fäller päls och de som inte fäller

Pälsen hos hundar växer i cykler, vilket gör att den antingen befinner sig i tillväxtfas, övergångsfas eller vila. När ett nytt hårstrå har vuxit ut som kan ersätta det gamla kommer hunden att fälla sin päls.

De här olika cyklerna beror på hundens hormonstatus, antal timmar på dygnet med dagsljus och vilket väder det är. De flesta hundar fäller hår på våren och på hösten.

Pudel har dragkamp

Pudel är t.ex. en ras som ofta anses vara allergivänlig i och med att den inte anses fälla lika mycket som andra raser. När en pudel fäller sina hårstrån fastnar de i den lockiga pälsen och blir kvar där. Å andra sidan anses labrador vara en ras som konstant fäller päls och borde därför vara betydligt värre ur allergisynpunkt.

När forskarna undersökte antagandet om att hundraser som fäller mindre också producerar mindre allergener upptäckte de att det inte alls stämde.

De hundar som hade högst koncentration av den allergen som kallas för Can f 1, visade sig vara pudel. Labradoren tillhörde dem med lägst halt av Can f 1. Men de såg också att det kunde skilja väldigt mycket mellan de olika individerna inom varje ras.


Allergi

Kvinna håller en liten hund  i famnen

Den medicinska definitionen på allergi är en överreaktion hos immunförsvaret mot ofarliga ämnen i omgivningen. Sådant som man normalt borde vara tolerant mot.

Allergi är vanligt i de västerländska länderna, uppskattningsvis är 30% av de vuxna och 45% av barnen drabbade av någon form av allergi. Både vår omgivning och våra gener spelar en viktig roll i utvecklandet av allergi. Forskning har t.ex. visat att små barn som har många infektioner löper mindre risk att utveckla allergi senare i livet.


Atopi

Den ärftliga tendensen för en individ att utveckla allergi kallas för atopi. Atopi innebär den benägenhet individen har att producera IgE-antikroppar som skapar kraftiga allergiska reaktioner.


Allergen

Allergener kallas de antigener som kan framkalla en omedelbar allergisk reaktion vid produktion av IgE-antikroppar, dvs. det ämne som utlöser en allergisk reaktion. Alla allergener får en beteckning som talar om dess ursprung samt ett löpnummer. Hundens allergener heter därför Can f 1–5 (Canis familiaris allergen nr 1–5).

Oftast är en och samma person allergisk mot flera allergener. Det är dock inte säkert att personen uppvisar allergiska symptom trots att IgE-tester och/eller hudtest ger ett positivt utslag.


Sensibilisering

Sensibilisering innebär att man har funnit allergenspecifika IgE-antikroppar i blodet eller via hudtest, men att personen i fråga ändå inte har några allergiska symptom. Den som är sensibiliserad utan att få symptom vid en normal exponering anses ha en latent allergi. Risken att personen får symptom ökar med ökad exponering av allergenet.


Hur utlöses en allergi

För att allergi ska kunna uppstå måste personen ha kommit i kontakt med allergenet tidigare. Man kan alltså inte bli allergisk mot t.ex. hund första gången man träffar på allergener från en hund.

Första gången man stöter på allergenet kommer kroppen att utveckla IgE-antikroppar mot ämnet. Personen blir då sensibiliserad och kroppen skapar en minnesbild över allergenet. Nästa gång kroppen utsätts för detta allergen skickas signaler till cellerna som snabbt frisätter olika mastceller, bl.a. histamin som inom några minuter skapar en allergisk reaktion. I många fall sätts också en senare reaktion igång och det kan ta mellan 30 minuter och flera timmar innan den blir kliniskt märkbar.

Om personen ofta utsätts för samma allergen kommer en kronisk inflammation uppstå i luftvägarna med nästäppa och kronisk astma som följd.


Allergener i mjäll, urin och saliv

Det är en allmän, men felaktig, uppfattning att allergi mot hundar har med dess päls att göra. Hundens allergener finns i mjäll, saliv och urin.

Mjäll består främst av döda hudflagor och det är i dess proteiner som allergenerna hittas.

De vanligaste allergenerna som har påvisats från hund är Can f 1 och Can f 2 och de hittas främst i hundens hudflagor och saliv.


Mängd allergener skiljer inte mellan olika raser

Tidigare studier har koncentrerat sig på att mäta halten av allergen Can f 1 genom att raka bort en bit av pälsen och därefter ta ett hudskrap från hunden. De studierna kunde inte styrka uppfattningen att det fanns några raser som var mer allergivänliga.

Den senaste studien som presenterades av ett forskarteam i USA i augusti 2011 har däremot mätt halten allergener som faktiskt förekommer i hemmet istället. På så sätt kunde teorin om att de mer allergivänliga hundarna inte fällde i samma utsträckning testas.

Forskarna undersökte närmare 200 hem som hade en hund av varierande ras. I samtliga hem samlades en viss mängd damm in från ett spädbarns sovrum. Dammproverna analyserades och hänsyn togs till olika variabler som hundens vikt, hur länge familjen hade haft hunden, golvets material m.m.

Trots att de mätte den faktiska halten av allergener i hemmet och inte enbart på hunden så är deras slutsats densamma. Det finns inte någon eller några hundraser som kan rekommenderas som mer allergivänliga.

Fet liten hund

Källa: Nicholas C.E et. al. Dog allergen levels in homes with hypoallergenic compared with nonhypoallergenic dogs, July- August 2011, Allergy 2005:60 1060-1064, Allergenet Can f 5 i hundurin av Helena Åsén, SLU och Allergi och astma hos barn av Tony Foucard et. al.

Rulla till toppen